Slagerij toonbank

Uitdagingen voor de vleesindustrie: effectiviteit van lancering van innovaties

Waarom dit project?

De vleessector wordt de laatste jaren geconfronteerd met grote uitdagingen, zowel maatschappelijke (zoals dierenwelzijn, gezondheid, impact op milieu, ...) als economische. De afgelopen jaren heeft de volledige keten al heel wat inspanningen geleverd om met innovatieve oplossingen antwoord te bieden op deze uitdaging. Zo werd er bijvoorbeeld geïnnoveerd op vlak van duurzaamheid, productherformulering, dierenwelzijn, gezondheid, ...

Bedrijven ondervinden echter moeilijkheden om deze inspanningen en innovaties met vertrouwen over te brengen naar de consument. De grote overload aan informatie zorgt namelijk bij consumenten voor heel wat verwarring en misinformatie. De consument kan moeilijk het onderscheid maken tussen informatie die wetenschappelijk onderbouwd is en andere informatie. De bedrijven zijn dan ook op zoek naar bijstand en beproefde tools en kennis om de effectiviteit van de lanceringen van innovaties te vergroten.

Onderzoeksaanpak en resultaten

Meat the Challenge was een collectief onderzoeks- ontwikkelings- en disseminatieproject (type COOCK) met als doel meer kennis te vergaren over de effectiviteit van communicatiestrategieën bij innovaties. Dit werd aangepakt door:

 • Onderzoek te voeren naar de gedachtengangen van consumenten en communicatiestrategieën op te zetten rond specifieke topics en de rol van vlees hierin aan de hand van 5 bedrijfscases:

  • Hoe kan ik als vleesproducent het beste een vegetarisch product op de markt brengen? 
  • Hoe kan ik als vleesproducent best vooroordelen/informatie counteren met mijn innovatief vleesproduct? 
  • Hoe communiceer ik als vleesproducent best over mijn lokale innovatieve vleesproducten en hoe moet ik mijn boodschap aanpassen voor een verschillend doelpubliek? Welke rol speelt consumer ethnocentrisme hierin? 
  • Hoe communiceer ik als vleesproducent succesvol over het innovatief verhaal achter mijn product bij de jeugd? Is storytelling een optie? 
  • Hoe communiceer ik als vleesproducent over innovatieve producten gemaakt in België? Zijn bepaalde labels hierin een mogelijk hulpmiddel? 
  • De generische informatie om te zetten in presentaties op workshops voor de brede doelgroep zodat meteen met deze learnings aan de slag gegaan kon worden. Ter aanvulling werden interessante communicatie-experten uitgenodigd om hun kennis te delen. Deze presentaties werden opgenomen en kunnen ook na afloop van het project aangekocht en bekeken worden (meer info zie hieronder). 

 • Het ‘Meat advisory panel’ op te richten onder leiding van Prof. Frédéric Leroy. De rol van deze ‘Meat advisory Panel’ is:

  • Het samenbrengen van kennis relevant voor de vleessector (kennisinstellingen, communicatiewereld, experten op nutritioneel vlak en duurzaamheid). De verzamelde kennis wordt ‘vertaald’ zodat iedereen uit de bedrijfswereld ermee aan de slag kan en online gedeeld (Meatyfacts.com).
 • De experten in het Meat advisory panel komen zowel uit binnen- als buitenland zodat de informatie in een breder en internationaal kader geschetst wordt. 

Toegang tot de projectresultaten 

Het project is afgelopen sinds september 2021, maar de opnames van de workshops waarin de resultaten van de bedrijfscases werden getoond, aangevuld met informatie van communicatie-experts kunnen als webinar on demand besteld worden. Voor meer info en/of een bestelling, neem je best contact op met de projectbeheerder. 

Doelgroep

Dit project was gericht aan de hele vleessector, doorheen de hele keten, van producent, slachthuis, versnijder, verwerker tot verkoper.

De generische kennis uit de cases, over de impact van verschillende manieren van communiceren en de ‘real concerns’ van een consument, werden verwerkt in praktische workshops. De ontwikkelde tips & tricks helpen de bedrijven om hun communicatiestrategieën aan te passen aan de te brengen boodschap en op dit manier hun innovaties (nieuwe producten of innovatieve productprocessen) meer succesvol op de markt te plaatsen.

Flanders’ FOOD beschikt over een adviesnetwerk van communicatie-experten om bedrijven te kunnen assisteren in hun communicatiestrategie.

Het ‘Meat advisory panel’ levert correct wetenschappelijk onderbouwde en gevalideerde informatie. Daarnaast zal het ook informatie die in de media verschijnt kunnen kaderen indien nodig. Zij zullen ook de inspanningen die gebeuren door de vleesverwerkende industrie om oplossingen te vinden voor maatschappelijke problemen helpen bekendmaken. Deze informatie wordt zoveel mogelijk geconverteerd naar infographics, welke door vleesbedrijven, aanverwante bedrijven, federaties en andere instanties kunnen geraadpleegd worden en gebruikt worden ter ondersteuning van hun communicatie.

Projectpartners

Flanders’ FOOD beheerde en coördineerde het project. De uitvoering en ondersteuning was in handen van: 

 • Onderzoeksgroep ‘Media, ICT en Interpersoonlijke relaties in Organisaties en Samenleving (MIOS)’ van UAntwerpen, o.l.v. prof. Charlotte De Backer 
 • Fenavian, o.l.v. Anneleen Vandewynckel 
 • Belgian association of meat science and technology (Bamst), o.l.v. prof. Frédéric Leroy 
 • De bedrijfscases werden uitgevoerd bij Ter Beke, Imperial Meat Products, Ganda, Breydel, Vleeswaren LMJ Michielssen. 
Flanders' FOOD logo
Universiteit Antwerpen
Logo Fenavian
BAMST logo

Vervolgacties 

Het ‘meat advisory panel’ zal in de toekomst nog infographics over verschillende topics online brengen (Meatyfacts.com). Verder zal de informatie op deze website bij nieuwe wetenschappelijke inzichten up to date gehouden worden onder toezicht van Prof. Frédéric Leroy. 

Projectbeheerder

Kevin Winnen
innovation advisor