Slagerij toonbank

Uitdagingen voor de vleesindustrie: effectiviteit van lancering van innovaties

Waarom dit project

De vleessector wordt de laatste jaren geconfronteerd met grote uitdagingen, zowel maatschappelijke (zoals dierenwelzijn, gezondheid, impact op milieu, ...) als economische. De afgelopen jaren heeft de volledige keten al heel wat inspanningen geleverd om met innovatieve oplossingen antwoord te bieden op deze uitdaging. Zo werd er bijvoorbeeld geïnnoveerd op vlak van duurzaamheid, productherformulering, dierenwelzijn, gezondheid,... 

Bedrijven ondervinden echter moeilijkheden om deze inspanningen en innovaties met vertrouwen over te brengen naar de consument. De grote overload aan informatie zorgt namelijk bij consumenten voor heel wat verwarring en misinformatie. De consument kan moeilijk het onderscheid maken tussen informatie die wetenschappelijk onderbouwd is en andere informatie. De bedrijven zijn dan ook op zoek naar bijstand en beproefde tools en kennis om de effectiviteit van de lanceringen van innovaties te vergroten.

Onderzoeksaanpak

Meat the Challenge is een collectief onderzoeks-, ontwikkelings- en disseminatieproject (type COOCK) met als doel meer kennis te vergaren over de effectiviteit van communicatiestrategieën bij innovaties. Dit wordt aangepakt door:

 • Onderzoek naar de gedachtengangen van consumenten en opzetten van communicatiestrategieën rond specifieke topics en de rol van vlees hierin aan de hand van 5 bedrijfscases. 
 • Verspreiding van generische informatie in workshops voor de brede doelgroep zodat ze meteen met deze learnings aan de slag kunnen gaan.
 • Oprichting van een denk-discussieer-dissemineer-doe-tank, kortweg 5D tank die in latere instantie zal evolueren tot een ‘Meat advisory panel’. De rol van deze 5D tank is:
  • Het samenbrengen van actoren uit de vleessector (bedrijven, federaties en kennisinstellingen), communicatiewereld (kennisinstellingen, PR-bureaus, media), experten op nutritioneel vlak en duurzaamheid 
  • Verzamelen van wetenschappelijk onderbouwde informatie 
  • Evaluatie van de kennis en informatie in een breder en internationaal kader

Doelgroep en verwachte resultaten

Dit project is gericht aan de hele vleessector, doorheen de hele keten, van producent, slachthuis, versnijder, verwerker tot verkoper. 

Het ‘Meat advisory panel’ zal correct wetenschappelijk onderbouwde en gevalideerde informatie aanleveren. Daarnaast zal het ook informatie die in de media verschijnt kunnen kaderen indien nodig. Zij zullen ook de inspanningen die gebeuren door de vleesverwerkende industrie om oplossingen te vinden voor maatschappelijke problemen helpen bekendmaken. De informatie kan door vleesbedrijven, aanverwante bedrijven, federaties en andere instanties geraadpleegd en ter ondersteuning van hun communicatie gebruikt worden. Verder zal de generische kennis uit de cases, over de impact van verschillende manieren van communiceren en de ‘real concerns’ van een consument, verwerkt worden in praktische workshops. Deze ontwikkelde tools zorgen ervoor dat bedrijven hun communicatiestrategieën, aangepast aan de te brengen boodschap, kunnen opzetten om hun innovaties (nieuwe producten of innovatieve productprocessen) succesvol op de markt te plaatsen. Tot slot zal Flanders’ FOOD ook beschikken over een adviesnetwerk om bedrijven te kunnen assisteren in hun communicatiestrategie.  

Projectpartners

Flanders’ FOOD beheert en coördineert het project.  De uitvoering en ondersteuning is in handen van:

 • Onderzoeksgroep ‘Media, ICT en Interpersoonlijke relaties in Organisaties en Samenleving (MIOS)’ van UAntwerpen, o.l.v. prof. Charlotte De Backer.
 • Fenavian, o.l.v. Anneleen Vandewynckel
 • Belgian association of meat science and technology (Bamst), o.l.v. prof. Frédéric Leroy
Flanders' FOOD logo
Universiteit Antwerpen
Logo Fenavian
BAMST logo