Vermindering van antibioticum gebruik en resistentie in de voedingsketen

Waarom dit project?

Preventief toedienen van antibiotica aan dieren wordt nog al te vaak toegepast in de vleesindustrie. Nochtans bedreigt dit sterk de gezondheid van mens en dier, aangezien bacteriën sneller resistentie ontwikkelen bij veelvuldig gebruik van antibiotica. Het is dus belangrijk alternatieve oplossingen te vinden om dit gebruik zo snel mogelijk terug te schroeven.

Onderzoek en resultaten

LESSantibiotics was een onderzoeks- en ontwikkelingsproject (type O&O) met als doel het ontwerpen van een protocol om antibiotica gebruik in de voedingsketen te verminderen en op die manier de gezondheid van mens en dier ten goede te komen.

In België ligt het antibioticagebruik het hoogst bij gespeende biggen, aangezien deze erg gevoelig zijn aan ziektes. Vandaar dat deze dieren als model werden uitgekozen voor dit project. In de eerste fase van het project werd een arsenaal aan voederingrediënten gescreend op o.a. antibacteriële activiteit in lab condities. Hieruit werden een 5-tal veelbelovende functionele ingrediënten geselecteerd voor toepassing in dierproeven met biggen. Daarnaast werd in deze fase ook de verwerking van het veevoeder onder de loep genomen. Voor een goede vertering en gezonde darmflora is het immers belangrijk rekening te houden met de partikelgrootte van het voeder. Uit de resultaten van deze fase werden tenslotte optimale veevoeder formules samengesteld, die de werking van de darmflora en dus het immuunsysteem van de geteste biggen positief hadden beïnvloed.

In de tweede fase van het project werd vervolgens ingezet op de ontwikkeling van een prototype ‘precision livestock farming’ (PLF) technologie. Met behulp van PLF-technologie kunnen ziektes immers in een vroeg stadium opgespoord worden, zodat behandeling met antibiotica overbodig wordt.

Naast het ontwikkelen van nieuwe technologieën en functionele voedermixen was één van de belangrijke doelstellingen van dit project ook het creëren van bewustzijn rond de antibiotica problematiek en het belang van veilig voeder voor gezond voedsel.

Vervolgacties

De thematiek van de alternatieven voor antibioticagebruik in de veehouderij is nog steeds zeer actueel. Ook enkele andere projecten die hierop inspelen werden sindsdien opgezet.

In de coöperatieve bedrijfsprojecten Fun4Bio (ICON; 2018-2021) en ValorHerb (O&O; 2018-2021) gingen bedrijven op zoek naar bioactieve componenten uit nevenstromen die voor dit doeleinde kunnen ingezet worden in veevoederindustrie.

Het DIG-ITFarm project is een Europees Flagship Innovation Experiment (FIE; 2019 – heden) met als doel PLF-technologie en synergistische voederconcepten verder op punt te stellen met behulp van grootschalige data-input om antibiotica gebruik in de vleesindustrie te helpen verminderen.

Projectpartners

Flanders’ FOOD beheert en coördineerde het project. De uitvoering was in handen van:

  • Nutrition Sciences N.V. (dr. ir. Geert Bruggeman)
  • Lambers-Seghers N.V. (Danny Van Mullem en Jill Jacobs)
  • SoundTalks N.V. (Jasper Wouters en Zhao Ying Cui)
  • UGent (prof. dr. Jeroen Dewulf)