Appelsap

Optimale productie van plantaardige sappen en purees met minimale impact op de kwaliteit

Waarom dit project?

Groenten en fruit zijn sleutelelementen van een gezond dieet. Hoogwaardige sappen en purees op basis van diverse groenten- en fruitmixen zijn dan ook populair bij gezondheidsbewuste consumenten. Om aan de noden van deze consumenten te blijven voldoen is de Vlaamse fruit- en groentenverwerkende industrie steeds op zoek naar innovatieve technologieën om nieuwe producten te ontwikkelen of om de kwaliteit van bestaande producten aanzienlijk te verbeteren. Vaak is er interesse naar verwerkings- en bewaringstechnieken die al volop in onze buurlanden worden toegepast, maar waarvan de specifieke kennis die nodig is voor implementatie, hier nog ontbreekt. Nochtans hebben verwerkers er alle belang bij te investeren in innovatieve technologieën, aangezien ze hierdoor competitief blijven op de binnen- en buitenlandse markt.

Onderzoek en resultaten

HighQJuice was een collectief onderzoeksproject (type VIS-CO), met als doel het optimaliseren en implementeren van innovatieve maal-, pers- en conserveringstechnieken voor de productie van kwalitatief hoogwaardige sappen en purees op basis van groenten en fruit.

In het eerste luik van het project werden twee modelstromen geselecteerd voor optimalisatie, namelijk appelsap en boerenkoolpuree. Appelsap heeft immers vaak stabiliteitsproblemen onder de vorm van sedimentatie en bij boerenkoolpuree is het een uitdaging om de felgroene kleur te behouden bij bewaring. Om het sap en de puree te produceren werden twee technieken, namelijk inert gas vermalingstechnologie (IG) en LO-spiraalfilterperstechnologie eerst op punt gesteld. Vervolgens werden per modelstroom twee innovatieve pasteurisatietechnologieën geselecteerd en geoptimaliseerd, namelijk High Hydrostatic Pressure (HPP) en Pulsed Electric Field (PEF) voor appelsap en HPP en Radio Frequency (RF) voor boerenkoolpuree, en vergeleken met de klassieke thermische pasteurisatie.

Het tweede luik van het project bestond uit het analyseren van de belangrijkste kwaliteitseigenschappen, zoals kleur, fysische stabiliteit, sensoriek en microbieel bederf na elke verwerkingsstap en na bewaring. Voor elke afwijking werd bovendien ook gezocht naar de onderliggende bio(chemische) verklaring.

In het laatste luik van het project werd tenslotte geëvalueerd of de implementatie van deze innovatieve verwerkingstechnologieën wel economisch rendabel was. Hiervoor werden het appelsap en de boerenkoolpuree aan een marktonderzoek onderworpen, nadat de investerings- en productiekosten van deze modelstromen werden geraamd.

Vervolgacties

EffSep (cSBO; 2019-2024)

Dit project onderzoekt de impact van eenheidsoperaties voor het stabiliseren en extraheren van functionele macrobestanddelen (eiwitten, polysachariden en lipiden) uit verschillende soorten biomassa afkomstig van nevenstromen of nieuwe grondstoffen, zoals algen, met behoud van de functionaliteit van deze macrobestanddelen.

Projectpartners

Flanders’ FOOD beheert en coördineerde het project. De uitvoering was in handen van:

  • ILVO, departement Technologie & Voeding (Lieve Herman en Bart Van Droogenbroeck)
  • KU Leuven, Laboratorium Levensmiddelentechnologie, Centrum voor Levensmiddelen- en microbiële technologie (prof. Marc Hendrickx).

Aanschaffen van de resultaten

Het project is afgelopen sinds april 2019, maar het rapport met de bevindingen, methodes en de protocollen kan wel nog besteld worden. Bij de bestelling van het rapport kan er ook een persoonlijke toelichting worden gegeven door één van onze innovatie managers. De prijs hiervan is afhankelijk van de deelnameprijs voor een project, en is afhankelijk van de ouderdom van de resultaten en de grootte (aantal werknemers) van het bedrijf. Voor meer info en/of een bestelling, neemt u best contact op met de projectbeheerder.