wereld in handen

Aziatische groeimarkten openen voor Europese kmo’s met klimaatmitigerende innovaties

Waarom dit project?

Onze globale voedselsystemen duurzamer maken voor een groeiende wereldbevolking is een uitdaging die om een mondiale aanpak vraagt, waarbij uitwisseling tussen organisaties en belanghebbenden essentieel is. Deze uitdaging kan echter ook als een opportuniteit aangegrepen worden door Europese voedingsbedrijven, die vaak het voortouw nemen in het ontwikkelen van (technologische) productieprocessen, diensten en producten met een positieve impact op milieu en klimaat.

Het is echter niet altijd eenvoudig om met dergelijke innovaties door te dringen tot nieuwe markten buiten Europa, zoals Azië. Azië vertegenwoordigt een aanzienlijk deel van de wereldbevolking, met een potentieel hoge negatieve milieu- en klimaatimpact, en met een snelgroeiende middenklasse met aanzienlijke koopkracht en bewustzijn rond duurzaamheid. Dit groei- en innovatiepotentieel kan door de juiste samenwerking ook de competitiviteit van Europese KMO’s ten goede komen.

Projectaanpak en verwachte resultaten

GLOBAL FOODTURE is een Europees Horizon 2020-project gesteund binnen het COSME-programma (EU Programme for the Competitiveness of Enterprises and Small and Medium-sized Enterprises; SMEs). De hoofddoelstelling van het project is om in te zetten op de mondiale transitie naar een duurzamer voedselsysteem door samenwerking en innovatie. GLOBAL FOODTURE zal met name een internationalisatiestrategie voor Europese kmo’s opzetten die toegang tot nieuwe groeimarkten faciliteert, precies door in te zetten op dit thema.

Het GLOBAL FOODTURE project zal een methodiek ontwikkelen en uitvoeren om Aziatische markten te openen voor Europese kmo’s met klimaatmitigerende innovaties, met name de nationale markten van Japan, Zuid-Korea, Singapore en Thailand.

Het project zal hiertoe eerst ter plaatse veldonderzoek uitvoeren, zodoende de noden inzake klimaatmitigerende innovaties van de doelmarkten te identificeren.

Vervolgens zullen relevante Europese technologieën en cases binnen de Europese clusternetwerken gesourcet worden, die in eerste instantie naar bedrijven gebracht zullen worden in een reeks van 24 digitale master classes. Deze master classes zullen relevante Europese innovaties ‘showcasen’ en een eerste dialoog rond effectieve opportuniteiten tussen clusters, bedrijven, onderzoeksinstellingen en publieke administraties aanzwengelen.

Ook zullen er vier door Europese en Aziatische clusters gezamenlijk opgezette matchmaking events georganiseerd worden, zodat relevante kmo’s - in eerste instantie clusterleden - eerste bedrijfsconnecties kunnen verkennen en opzetten.

Tenslotte zullen 2 missies naar de Aziatische doelmarkten opgezet worden om verdere partnerschappen te ontwikkelen. Een ondersteuningspakket zal daarbij aan de betrokken kmo’s aangereikt worden, zodat zij samenwerkingsopportuniteiten kunnen maximaliseren – het project zal daarbij ook relevante netwerken zoals Enterprise Europe Network betrekken.

Het GLOBAL FOODTURE project brengt daarvoor een aantal sterke clusters binnen het Europese agrovoedingssysteem samen: naast Flanders’ FOOD, ook Food & Bio Cluster Denmark, FOOD+i, VITAGORA en Foodvalley NL. Het consortium wordt daarnaast versterkt door twee transversale clusters, Packaging Cluster en DIH Agrifood, die cross-sectorale samenwerkingsverbanden mee zullen helpen aansturen.

Het langetermijndoel van GLOBAL FOODTURE is om een wereldwijd netwerk van clusters in het agrovoedingssysteem te creëren dat zich inzet voor het mitigeren van klimaatverandering binnen een Global Climate Alliance for Food.

Doelgroep

Het project richt zich tot Europese kmo’s met innovaties (technologieën, processen, producten, diensten) met klimaatmitigerende impact, en dit langs de volledige agrovoedingsketen.

Het GLOBAL FOODTURE project beoogt minimum 15 samenwerkingsovereenkomsten met Aziatische clusters te kunnen afsluiten en minimum 40 effectieve ‘business agreements’ voor kmo’s in de doelmarkten te kunnen bewerkstelligen.

Projectpartners

De uitvoering van GLOBAL FOODTURE gebeurt door een Europees consortium bestaande uit Flanders’ FOOD, ook Food & Bio Cluster Denmark (projectcoördinator), FOOD+i, VITAGORA en Foodvalley NL. Het consortium wordt daarnaast versterkt door twee transversale clusters, Packaging Cluster en DIH Agrifood.

Flanders' FOOD logo
Logo Food & Bio Cluster Denmark
Logo Food + i cluster
Logo Vitagora
Logo Food Valley NL
Logo Packaging Cluster
Logo Agrifood Lithuania

Contactpersoon

Emma Sidgwick
internationalization manager