Supermarkt gang

Waarom dit project?

Op vlak van innovatie is het moeilijk voor KMO’s om op te boksen tegen de grote multinationals. Bij KMO’s ontbreekt vaak kennis, expertise en/of budget om volop in te zetten op onderzoek en ontwikkeling, en/of een goede vermarkting.

Projectaanpak en resultaten

Het antwoord op deze innovatievraag was Food2Market, een KMO-ondersteunend interregionaal project (EFRO - Interreg IVB North West Europe (NWE)), met als doel de innovatiecapaciteit en competitiviteit van KMO’s op transnationaal niveau te vergroten. Hierbij stonden de twee belangrijke pijlers van de huidige markttrends centraal, namelijk ‘duurzaamheid’ en ‘gezondheidsbewustzijn’.

Centraal in het concept van Food2Market stond ook het ‘open innovatiemodel’, waarbij bedrijven open staan om ideeën, kennis en ontwikkelingen uit te wisselen met andere KMO’s, toeleveranciers, kennisinstellingen en consumenten. Het F2M project was erop gericht een transnationale samenwerking rond innovatie te versterken tussen drie belangrijke regio’s voor de agrovoedingsindustrie, namelijk Vlaanderen, Nederland en Noordrijn-Westfalen.

De eerste stap van het project speelde in op het accepteren en introduceren van innovatie op de werkvloer. Aan de hand van een online vragenlijst (quick scan) konden bedrijven hun innovatieniveau aftoetsen, en kregen ze beter zicht op de grootste werkpunten om verder te kunnen innoveren. Daarnaast konden managers van voedingsbedrijven ook deelnemen aan trainingssessies voor een meer innovatieve mindset bij zichzelf en hun collega’s en werknemers.

Ten tweede werd ingezet op het gebrek aan kennis in zake voedseltrends en de verschillende behoeftes van de consument tussen de deelnemende regio’s. Met behulp van o.a. interactieve workshops werden voedingsbedrijven aangemoedigd om nieuwe ideeën en concepten uit te werken, afgestemd op de transnationale afzetmarkten.

Om nieuwe voedingsproducten verder te ontwikkelen zijn kennis en middelen echter onontbeerlijk. Daarom werd ook een online tool ontwikkeld waarin de deelnemende bedrijven makkelijk vragen en beschikbare pilootinfrastructuur konden uitwisselen en op deze manier ook nieuwe partnerships konden afsluiten.

Tenslotte werd binnen het F2M project ondersteuning geboden aan KMO’s bij het op de markt brengen van nieuwe voedingsproducten door hen aan de hand van masterclasses en matchmaking sessies in contact de brengen met marketingexperts en hen te laten kennismaken met verschillende distributiekanalen en afzetmarkten voor de ontwikkelde producten.

Vervolgacties

FOOD2020 (Interreg V A-project)

Dit project was onder leiding van het Deutsches Institut für Lebensmitteltechnik e.V. (DIL) en focuste zich op kmo’s uit de voedingssector in de Nederlands-Duitse grensregio’s. Het doel van FOOD2020 was enerzijds deze kmo’s te ondersteunen in het vertalen van onderzoekresultaten naar concrete producten of diensten en anderzijds transnationale kmo’s met elkaar in contact te brengen zodat de innovatiekracht van deelnemende regio’s en hun concurrentiepositie in Europa verstevigd zou worden.

Projectpartners

Stichting Food Valley (FV) (NL) beheerde en coördineerde het project in samenwerking met:

  • Flanders’ FOOD (FF) BE
  • Food Processing Initiative e.V. (FPI) DE
  • Food Connection Point  Innovate (FCP) NL
  • Deutsches Institut für Lebensmitteltechnik e.V. (DIL) DE

De onderstaande observatoren zorgden voor de verdere disseminatie van de projectresultaten binnen Noordwest-Europa:

  • Heart of England Fine Foods (UK en IE)
  • Wagralim (BE - Wallonië)
  • Vitagora (FR)