Data

Op weg naar digitale voedingsbedrijven

Waarom dit project?

Alle verandering is moeilijk, en dat geldt ook voor digitalisering. Hoe begin je eraan, en hoe vind je je weg tussen de vele softwarepakketten, en hoe kan ik deze afstemmen op de interne processen en productie? Dit project gaf een zicht op de vele mogelijkheden om ervoor te zorgen dat bedrijven uit de voedingsindustrie hun productieprocessen, kwaliteit en innovatie konden verbeteren door de invoering van digitalisering.

Onderzoek en resultaten

Het project 2DIGIT was een kennisverspreidings- en sensibiliseringsproject (type VIS-IV) met als doel bedrijven de eerste stappen te doen zetten op gebied van digitalisering. Aan de hand van workshops en publicaties rond allerhande topics binnen digitalisering, werden voedingsbedrijven wegwijs gemaakt in het aanbod aan moderne, gebruiksvriendelijke en betaalbare softwaresystemen. De topics bevonden zich op verschillende niveaus in de bedrijfsvoering: enerzijds via het gebruik van meer geïntegreerde software voor productieplannning (APS), voorraadbeheer (WMS) en productieprocessen (MES), en anderzijds via tools die de data omzetten in kennis die aangewend kan worden om het productieproces beter te begrijpen en bij te sturen. Zo’n 850 bedrijven werden op die manier gesensibiliseerd.

Daarnaast werden bedrijven ook bevraagd over hun verdere noden, en wat de meest heikele punten en drempels waren in het digitalisatieproces. Dit resulteerde ook in een kleine zelf-audit tool, de digiscan, die bedrijven kan ondersteunen om te ontdekken hoe ver ze al staan en wat de volgende stappen kunnen zijn.

Een overzicht van digitale tactieken die het bedrijf sterker kunnen maken, was vraag nummer 1 bij de bedrijven. Om hierop een antwoord te bieden, hebben we de Digital Journey Tracker geïntroduceerd. Deze online tool werd ontworpen door Agroia/Sirris en biedt een handig overzicht van mogelijke digitale tactieken. Deze tool zal de komende jaren als leidraad dienen om bedrijven op weg te helpen in hun digitale transformatie.  

Vervolgacties

Dit project was duidelijk slechts het begin van ons traject rond digitalisatie. In het vervolgproject Digitale transformatie in de voedingsindustrie (VIS-CO, 2018-2019) werd gekeken hoe living labs kunnen worden gebruikt om bedrijven verder de stappen te laten zetten tot implementatie. Het vervolgproject DIGITRACK (COOCK, 2020-2022) gaat verder met het versnellen van de digitale maturiteit van de voedingsbedrijven, door bedrijven concreet te ondersteunen bij het uitwerken van een digitaliseringsstrategie.

Projectpartners

Fevia Vlaanderen beheert het project. De coördinatie en uitvoering was in handen van Flanders’ FOOD, samen met KU Leuven. Het project kreeg bedrijfssponsoring van QISoft, Actemium en Yazzoom.