Project Happy Climate Milk (HappyCliMi) van start! Maakt uw bedrijf straks ook deel uit van dit verhaal?

Melk met koeien

Wordt u ook vrolijk van het projectacroniem HappyCliMi? Terecht, want het project, met start op 1 april 2021, heeft volgende concrete doelstellingen met een positieve impact: 1) Het reduceren van enterische methaanemissies bij melkvee door een aangepaste voederstrategie, 2) De valorisatie van nevenstromen uit de agrovoeding (evenals nieuwe grondstoffen) als veevoer, passend in die voederstrategie. Misschien maakt uw bedrijf straks ook deel uit van deze nieuwe Vlaamse kringlopen?

Het project is tot stand gekomen in overleg met individuele melkveehouders, de landbouworganisaties, zuivelsector, voedersector en agrovoedingsketen. De eerste vraag kwam vanuit de melkveehouders, die in hun vraag gesteund worden door de zuivelsector. Het convenant Enterische emissies rundvee stuurt deze melkveebedrijven aan om minder emissies uit te stoten met een aangepaste bedrijfsvoering. Intussen blijkt dat een aangepast voederrantsoen de beste manier is om het probleem aan te pakken, maar de kennis omtrent de kwantitatieve reductie-effecten van voedermaatregelen op Vlaams niveau is nog te beperkt. De zoektocht naar nieuwe voederstrategieën werd gekoppeld aan de opportuniteit dat er heel wat (ondergewaardeerde) nevenstromen beschikbaar zijn in Vlaanderen, naast ook nieuwe grondstoffen zoals algen, insecten en microbieel eiwit met mogelijks potentieel in dit verhaal. In dit opzicht sluit het project aan bij de noodzakelijke shift naar een circulair biogebaseerd economisch model.

Koolzaadschroot en bierdraf zijn beloftevolle nevenstromen

Voor het inmengen van koolzaadschroot en bierdraf in het rantsoen werd reeds methaanreductie gemeten in vivo. Testen op melkveebedrijven moeten deze resultaten vertalen naar gerichte instructies en informatie voor melkveehouders om op korte termijn invulling te kunnen geven aan de doelstelling van het Vlaams convenant. In het project worden daarnaast andere nieuwe grondstoffen en nevenstromen, beschikbaar in Vlaanderen in vitro gescreend op hun potentieel op methaanreducerend vermogen bij melkvee. Het gaat over algen, insecten, microbieel eiwit en nevenstromen uit de wijnbouw, preiteelt of andere sectoren... Deze grondstoffen zullen in vitro gescreend worden op mogelijks potentieel in een methaanreducerend rantsoen. Flanders’ FOOD, speerpuntcluster agrovoeding, coördineert dit project vanuit de strategie ‘New and shifting resources’. Waar mogelijk zal binnen het netwerk van Flanders’ FOOD de link gemaakt worden met bedrijven die interessante nevenstromen of grondstoffen aanbieden in dit kader.

Een samenwerking tussen

Flanders' FOOD logo
ILVO
Universiteit Gent

Met steun van

logo Boerenbond
Belgian Feed Association logo
Belgische Confederatie Zuivel logo