Hoe gezondheid beter promoten met evenwichtige voeding? Debat op Open Food Conference

Open Food Conference 2024

Van 11 tot 13 maart kwamen stakeholders en beleidsmakers samen in Leuven voor de Open Food Conference ter gelegenheid van het EU-voorzitterschap. De impact van voeding op de gezondheid was één van de focusdebatten. Hoe kunnen we meer positieve impact realiseren? Aan de basis ligt de grote maatschappelijke nood om de gezondheid meer te versterken via evenwichtige voeding. Voorname inzichten werden gedeeld en de aftrap werd gegeven voor een nieuw Europees samenwerkingsverband.

Kennisopbouw en vertaling naar de praktijk

“Een grote kloof bestaat tussen de voeding die aanbevolen wordt en wat effectief op ons bord komt. De voedingswaarde van wat we eten, scoort beduidend lager dan de aanbevelingen.” Daar schuilen vele uitdagingen achter, aldus docenten en onderzoekers Kim Doan Ngoc en Jo Mons van Odisee Co-Hogeschool. “We hebben meer praktijkgericht universitair onderzoek nodig om theoretische aanbevelingen te vertalen naar uitvoerbare gezonde gewoonten of metingen. Dan gaat het zowel over preventie van voedingsgerelateerde ziekten zoals obesitas, diabetes type II en ondervoeding, als het aanreiken van haalbare aangepaste voeding voor specifieke groepen, zoals jongeren, ouderen, sporters, bewoners van zorginstellingen, enz. Zo kunnen we oplossingen aanreiken die meer effectief zijn voor de consument, zoals aangepaste voeding bij doorligwonden, bewegingskalenders voor ouderen, groentetuintjes in scholen,...” Lees meer hierover op https://www.odisee.be/health.
Een duidelijke conclusie volgde, “Bridge the gap! Sluit de kloof tussen wat we ‘weten’ en wat we ‘doen’, tussen fundamentele kennis en praktijk-georiënteerde kennis, en tussen de domeinen voeding en gezondheid.”

Naar een internationaal kennisnetwerk

NuHCaS coördineerde het debat vanuit haar verbindende rol om stakeholders uit voeding en gezondheid samen te brengen. Grote dank aan de Vlaamse Regering voor de organisatie van de conferentie.

De bijeenkomst betekende tevens de aftrap van een internationale uitbreiding van het NuHCaS-partnerschap. Zes clusters uit 5 verschillende landen hebben de ambitie om voortaan een gezamenlijke ‘Smart Specialization strategy’ (S3) te delen over ‘Food for positive health impact’. Wagralim uit Wallonië, Eurasanté uit Hauts-de-France, het Spaanse Clusaga uit Galicia, de Nederlandse Food Valley uit Gelderland, het Italiaanse ClustER uit Emilia-Romagna, en NuHCaS uit Vlaanderen met Flanders’ FOOD als speerpuntcluster nemen hieraan deel en nodigen nog meer Europese clusters en regio’s uit om aan te sluiten.

Over heel Europa gelden immers dezelfde uitdagingen inzake het ondersteunen van gezondheid via voeding. Daarom bouwen we kennis hierrond beter samen op, en delen we onze bevindingen. Want evidence-based kennisopbouw vergt veel tijd en middelen. Vaak is een groot aantal consumenten vereist en een combinatie van uiteenlopende expertises, wat het bundelen van initiatieven noodzakelijk maakt. 

De doelstelling van het S3 partnerschap? Kennis opbouwen en actief overbrengen naar sectoren zoals de voedingsindustrie, zorg en andere (school, sport, ...), om zo innovatie, implementatie en marktintroductie van verbeterde producten – die passen in een evenwichtig eetpatroon - te ondersteunen. Daarnaast zal expertise gebundeld worden rond onder meer voedselomgeving, voedselgeletterdheid en gedrag en fundamentele kennis over o.a. het darmmicrobioom. 

Leerrijke internationale onderzoekcase

Carl Lachat van de Universiteit Gent deelde de aanpak en bevindingen van een grootschalig, internationaal genetwerkt onderzoek over de impact van voeding op gezondheid. Onderzoeksgroepen van diverse landen met zeer complementaire expertises werkten samen om inzicht te verwerven over de impact van aanvullende voeding op de gezondheid van zwangere vrouwen in Afrikaanse landen. Het resultaat was een holistisch inzicht over een specifieke onderzoeksvraag.
 

Partners voor dit artikel

Meer info

Karen Verstraete
karen.verstraete@ilvo.vlaanderen.be

Schrijf je in voor de NuHCaS nieuwsbrief.

NuHCaS