Help ons om jou te helpen rond voedselveiligheid

survey

Door deze korte enquête in te vullen, breng je mee de belangrijkste behoeften op het gebied van voedselveiligheidsinformatie in kaart. Zo kunnen wij gericht inzetten op het verbinden van aanbieders van innovatieve oplossingen, praktijkmensen, eindgebruikers en regelgevers.

Het is essentieel om ervoor te zorgen dat onze voeding vrij is van schadelijke stoffen en ziekteverwekkende bacteriën en dus is voedselveiligheid een cruciaal aspect van de voedingssector.

Onderzoek heeft de afgelopen jaren enorme vooruitgang geboekt, maar er zijn factoren die kennisdeling tussen actoren in het voedselsysteem belemmeren en daarmee innovatie in voedselveiligheid verhinderen. Daarom wil Flanders’ FOOD, als partner in het CATALYSE-project, mee een netwerk creëren waarbij kennis over voedselveiligheid wordt uitgewisseld tussen aanbieders van oplossingen en eindgebruikers.

Door onderstaande enquête in te vullen, help je ons om te begrijpen wat de voedingsindustrie echt nodig heeft op het gebied van voedselveiligheid. Het invullen van deze enquête duurt slechts 15 tot 20 minuten.
 

QR code survey