Van idee tot realisatie: Europese financiering voor kmo's die inzetten op duurzame of digitale innovatie

euro verdeeld als taart

Via twee Europese projecten, B-Resilient en Highfive, biedt Flanders’ FOOD laagdrempelige toegang tot financiële ondersteuning voor kmo’s met concrete innovatieplannen. Binnen B-Resilient kan steun aangevraagd worden voor projecten gericht op de totaalvalorisatie van biomassa vanuit een zero-waste perspectief. Binnen Highfive kan steun aangevraagd worden om de implementatie van digitale oplossingen in de voedingsindustrie te versnellen.

B-RESILIENT : Ondersteuning voor een circulaire, zero-waste agrovoedingsindustrie 

Het project B-Resilient heeft een ambitieus pakket aan ondersteunende acties samengesteld. Met deze acties willen we voedselverwerkende en -producerende kmo's in staat stellen om veerkrachtiger te worden door middel van een optimaal gebruik van grondstoffen en door digitale oplossingen te ontwikkelen. Het project richt zich op het maximaliseren van het gebruik van beschikbare grondstoffen en de valorisatie van nevenstromen tot innovatieve bio-gebaseerde ingrediënten. B-Resilient streeft een zero-waste en circulair concept na om zo het concurrentievermogen van kmo’s in de voedingsindustrie te verbeteren. 

Steun voor innovaties: de B-Resilient acceleration lump sum 

B-Resilient biedt financiële ondersteuning aan via de zogeheten acceleration lump sums voor een totaalbedrag van 1 miljoen euro. Deze acceleration lump sums worden ter beschikking gesteld aan kmo’s die projecten willen uitwerken in de voedselverwerkende en producerende sector en die bijdragen aan het optimaal gebruik van biomassa via digitale en duurzame oplossingen.  Kmo voedingsbedrijven en technologie-providers kunnen via twee open calls projecten indienen en per kmo een budget tot maximum €60.000 ontvangen om kennis, technologie of advies in te kopen. De eerste call is nu open. Via een uitgekiend stappenplan zal Flanders’ FOOD kmo’s uit de voedingsverwerkende industrie begeleiden in het uitwerken van hun ideeën, helpen met het zoeken naar de geschikte partner en ondersteunen bij het indienen van een project.  

3 soorten financiële steun: 

  1. Ondersteuning voor het ontwikkelen van bedrijfs- en continuïteitsplannen (BCP): stel een bedrijfscontinuïteitsplan op voor kritieke punt(en) gericht op een optimaal grondstofgebruik in de productiewaardeketen. Max. €17.000 per bedrijf 
  2. Ondersteuning voor innovatieprojecten (INO): werk een project uit dat leidt tot implementatie van een nieuw proces of nieuw product. Samenwerking met maximaal 2 andere bedrijven toegestaan. Max. € 27.000 per bedrijf 
  3. Ondersteuning voor internationalisering (INT): neem deel aan beurzen, stel een plan op en rapporteer over de ondernomen acties ter ondersteuning van internationale ontwikkeling in door B-Resilient geïdentificeerde derde gebieden. Max. €7.500 per bedrijf 

Er kan in meerdere categorieën steun worden aangevraagd, maar het maximale bedrag van €60.000 per bedrijf mag niet overschreden worden. 

Acceleration lump sum

Meer info over de lump sum

bekijk de video hier

Accepteer marketing-cookies om deze content weer te geven.

Cookie-instellingen

B-Resilient projectoproep staat open 

Voor bovenstaande ondersteuning kunnen projecten ingediend worden in 2 periodes. De eerste oproep loopt van 1 mei tot 1 juli 2023. Na de sluiting van deze periode worden projectvoorstellen binnen max. twee maanden (vanaf 1 juli) geëvalueerd. De laureaat-kmo's kunnen hun projectidee uitvoeren van zodra een formele subsubsidieovereenkomst is ondertekend door de kmo en het B-Resilient project. Indien er na deze eerste aanvraagperiode nog budget over is om toe te wijzen in B-Resilient, zal een 2de evaluatie plaatsvinden voor projecten ingediend tussen 2 juli 2023 en 1 februari 2024. 

Lees hier meer over het applicatieproces en dien je project in: B-Resilient project - food + i (clusterfoodmasi.es

infographic B-Resilient

Projectpartners

B-Resilient partners

HIGHFIVE: Implementatie van digitale oplossingen in de voedingsindustrie versnellen  

De integratie van innovatieve digitale technologieën en technologische ontwikkelingen binnen de Industrie 5.0 context in het hele productiesysteem bieden een groot potentieel voor real-time proces- en kwaliteitscontrole van ingrediënten en producten. Denk hierbij aan het toenemende belang van data-analyse en artificiële intelligentie. Ook kunnen deze technologieën helpen om productieprocessen te optimaliseren of om de productieapparatuur om te vormen tot een flexibel, responsief en adaptief systeem. Hierbij wordt ook rekening gehouden met het mensgerichte aspect, zoals de ontwikkeling van vaardigheden voor werknemers als 'eindgebruikers' van de digitale oplossingen.  

Het project HIGHFIVE is ontworpen om agrovoedingsbedrijven te ondersteunen om te gedijen in een context van wereldwijde waardeketens, hoge internationale concurrentie, markt- en innovatiebelemmeringen en behoeften voor een snelle digitale en groene transitie. Het algemene doel is het faciliteren van digitale oplossingen voor concrete uitdagingen van de voedselverwerkende bedrijven, versterking van de Europese agrovoedingswaardeketen en bijdragen aan een meer digitale, duurzame en veerkrachtige agrovoedingssector in Europa. 

Logo HighFive

Drempels verlagen voor investeringen – open call voor kmo innovatieprojecten 

Het HIGHFIVE consortium bestaat uit 15 cluster partners uit 9 EU landen en 7 bedrijfspartners waaronder de Vlaamse bedrijven YAZZOOM, Pomuni, Bakkerij Mariën en Brouwerij de Brabandere. Onder de coördinatie van Flanders’ FOOD, lanceert dit consortium op 15 juni zijn eerste voucher call. Met deze call gaan we op zoek naar kmo-projecten die via digitalisering een oplossing zoeken voor concrete uitdagingen van de voedingsbedrijven. Deze call zal openstaan tot 31 augustus 2023. Een tweede voucher call is voorzien voor januari 2024. 

De open call is gericht op kmo-voedingsbedrijven, technologiebedrijven en digital solution providers. Zij kunnen alleen of in samenwerkingsverband projecten indienen voor max. €60 000 per bedrijf of max. €120 000 per consortium. Vanaf 15 juni zal het indienformulier beschikbaar gesteld worden.

HIFIVE challenges
graphic voucher
Co-funded by the European Union

HIGHFIVE is cofounded by  European Union under grant agreement 101083989 

*Disclaimer: The contents of this publication are the sole responsibility of Flanders’ FOOD and do not necessarily reflect the opinion of the European Union. 

Projectpartners

HIGHFIVE partners