Welke gewassen wil je hier op het veld zien staan?

CropExplore for Farmers

In het nieuwe project ‘CropExplore for Farmers’ werken we aan een online kennismatrix. Deze kennismatrix zal teeltinformatie en afzetmogelijkheden bundelen van gewassen die goed in onze streken gedijen. Daarom de vraag aan jou, als landbouwer of als verwerker: Welke gewassen wil jij in deze database? En op welke criteria wil je de gewassen filteren? 

Laat het ons hier weten

In het kader van het nieuwe LA-traject CropExplore for Farmers werken de projectpartners samen aan een online kennismatrix. Deze kennismatrix zal teelttechnische eigenschappen, opbrengsten, arealen, inhoudsstoffen en afzetmogelijkheden bundelen. En dit van minstens 200 bekende en minder bekende akkerbouwgewassen met potentieel binnen de Vlaamse bio-economie.

We zijn dus op zoek naar gewassen met een brede waaier aan toepassingsmogelijkheden die zorgen voor maximale verwaarding van de plant. Maar we willen ook weten welke economische of ecologische parameters voor jou doorslaggevend zijn om met een nieuw gewas aan de slag te gaan. En dit zowel vanuit het oogpunt als verwerker en als landbouwer.

Laat het ons daarom hier weten:

Enquête CropExplore for Farmers

CropExplore for Farmers

CropExplore for Farmers (CEF) is een landbouw traject dat gestart is op 1 januari 2023. Dit project heeft als doel landbouwers te inspireren en te stimuleren om nieuwe gewassen te telen met potentieel binnen de Vlaamse bio-economie.

Er zullen in het project ook 3 demonstratiecases uitgewerkt worden rond deder, yacon en hennep. In deze cases wordt onderzoek gedaan naar teeltoptimalisatie (o.a. onkruidbeheersing, rassenkeuze en mengteelt), rendabiliteit en toepassingsmogelijkheden.

Meer info lees je hier:

CropExplore for Farmers

Partners CropExplore for Farmers

Flanders' FOOD logo
logo Boerenbond
Catalisti Logo
ILVO
Inagro
KU Leuven
logo praktijkpunt
logo proefcentrum groenteteelt

Vragen?

Ellen Martens
Ellen Martens
innovation manager