Gezocht: deelnemers project RWZI-water als irrigatiebron

Water recycle

Langdurige droogte. Het blijft een terugkerend probleem tijdens het groeiseizoen van onze gewassen. De economische impact op de land- en tuinbouwsector is dan ook niet te overzien. Dit opent de zoektocht naar alternatieve waterbronnen voor irrigatiedoeleinden. Daarom onderzoeken Flanders’ FOOD, Innovatiesteunpunt (Boerenbond), VLAKWA, Inagro en UGent het potentieel van gezuiverd huishoudelijk afvalwater als irrigatiebron voor vollegrondsgroenten in het landbouwtraject Irricoli.

Zetelen in de begeleidingsgroep

Interesse in de projectresultaten van Irricoli? Dan bent u meer dan welkom om aan te sluiten bij de begeleidingsgroep van dit project. Tijdens halfjaarlijkse bijeenkomsten worden de resultaten door de onderzoekspartners toegelicht en kan u met hen in overleg treden. Uw feedback op het verloop van het project wordt hierbij sterk geapprecieerd. Bovendien is deelnemen aan de begeleidingsgroep een unieke kans om nieuwe connecties te maken met zowel waterleveranciers als watervragers.

Het project Irricoli is interessant voor vele doelgroepen:

  • Bedrijven uit de land- en tuinbouwsector die kampen met waterschaarste
  • Groenteverwerkende bedrijven met vragen rond voedselveiligheid en wetgeving bij gebruik van RWZI-water
  • Verwerkers die zelf effluent ter beschikking hebben voor irrigatie en nieuwe connecties in het veld willen maken
  • Toeleveranciers van haspels en andere irrigatiemateriaal die mee kunnen instappen in op til zijnde samenwerkingen tussen wateraanbieders en landbouwers

Meer info of vragen: ellen.martens@flandersfood.com

Achtergrond

Een interessante waterbron om de droogteproblematiek aan te pakken, is gezuiverd huishoudelijk afvalwater afkomstig van rioolwaterzuiveringsinstallaties (RWZIs) van Aquafin. Maar dit alternatief is niet zonder risico voor de volksgezondheid. Ondanks de zuiveringsstap is het namelijk nog voor een stuk microbieel beladen. Bovendien is ad hoc effluent ophalen aan RWZIs van Aquafin niet langer mogelijk.

Daarom dat vanuit de Europese Unie (EU) een nieuwe verordening werd opgesteld. Hierin zijn strikte richtlijnen opgenomen op vlak van microbiologie om gezuiverd huishoudelijk afvalwater te hergebruiken als irrigatiewater voor gewassen. Deze wetgeving wordt tegen juni 2023 naar een Vlaamse context vertaald door de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM).

Irricoli

Met het VLAIO-gesubsidieerd landbouw (LA) traject Irricoli willen we deze vertaalslag wetenschappelijk onderbouwen, specifiek voor het gebruik van gezuiverd huishoudelijk afvalwater als irrigatiewater.

In het traject zullen volgende onderzoeksvragen aan bod komen:

  • Is er sprake van ‘'natuurlijke’ desinfectie of aangroei bij stockage van gezuiverd huishoudelijk afvalwater? En wat is de microbiële samenstelling van dit type water?
  • Wat is de overlevingstermijn van pathogenen op bloemkool, spinazie en groene selder na irrigatie met gezuiverd huishoudelijk afvalwater?
  • Hoe kan het gezuiverd huishoudelijk afvalwater kostenefficiënt van bij een wateraanbieder tot op het perceel gebracht worden met ondergrondse leidingen? En hoe kan het gemeenschappelijk uitbaten van een waterverdeelsysteem financieel en juridisch omkaderd worden?

Lees zeker ook: Irrigeren met gezuiverd huishoudelijk afvalwater - Flanders' FOOD (flandersfood.com)

Deelnameprijs

  • GO: €5.000/jaar
  • MO: €2.500/jaar
  • KO: €1.250/jaar

+ lidmaatschap Flanders’ FOOD

De voordelen van lidmaatschap bij Flanders’ FOOD ontdek je op onze website: Ik word lid - Flanders' FOOD (flandersfood.com)

Start- en einddatum project

01/02/2022 - 31/01/2024

Projectpartners

Flanders' FOOD logo
Inagro
logo Boerenbond
Vlakwa logo
Universiteit Gent