Klimaatplan bij subsidieaanvragen vanaf 1 oktober 2022

wereldbol duurzaamheid

Vanaf 1 oktober 2022 vraagt het Agentschap Innoveren en Ondernemen een klimaatplan aan alle grote en energie-intensieve bedrijven bij bepaalde steunaanvragen.

Het Agentschap Innoveren en Ondernemen voegt vanaf 1 oktober een klimaatplan toe als ontvankelijkheidscriterium voor specifieke subsidieprogramma's. In zo'n klimaatplan moet de aanpak richting een koolstofarme bedrijfsvoering in een klimaatneutraal Europa in 2050 beschreven worden, rekening houdend met de doelstellingen van het Vlaams Energie- en Klimaatplan (Horizon 2030). Elke grote (Europese kmo-definitie) of energie-intensieve (finaal energieverbruik van meer dan 0,1 PJ (petajoule) op vestigingsniveau) onderneming zal bij de aanvraag van volgende subsidieprogramma's een klimaatsplan moeten toevoegen om ontvankelijk te zijn:

  • Onderzoeksprojecten
  • Ontwikkelingsprojecten
  • Haalbaarheidsstudies
  • Baekelandmandaten
  • Innovatiemandaten Fase 2
  • Bedrijfspartners bij ICON projecten
  • Bedrijfspartners bij projecten die in het kader van een Speerpuntcluster worden ingediend

Wat er in het klimaatsplan moet opgenomen worden, hangt af of jouw bedrijf een niet-energieintensieve vestiging van een grote onderneming is (niet VER) of een energie-intensieve vestiging (VER). VLAIO zal op hun website hiervoor templates voorzien. 

Een klimaatplan is echter niet nodig wanneer minder dan 4 jaar geleden al een klimaatplan werd ingediend en aanvaard bij VLAIO. De klimaatroadmap die VER-bedrijven (bedrijven die vallen onder het Europees systeem van emissiehandel) in het kader van de energiebeleidsovereenkomst hebben moeten indienen, volstaat als klimaatplan voor VLAIO. Bij toetreding tot een energiebeleidsovereenkomst voor de periode 2023-2026 verschuift de deadline voor indiening van het klimaatplan naar 31/12/2024.

Meer informatie over het klimaatplan