Gezocht: bedrijven die interesse hebben in yacon van Vlaamse bodem

Yacon

Voor een nieuw project is Flanders' FOOD op zoek naar bedrijven die nieuwsgierig zijn naar de teelt en de verwerking van lokaal geteelde yacon.

Op 17 maart lieten onderzoekers van de VIVES Hogeschool ons letterlijk en figuurlijk proeven van de talloze mogelijkheden van yacon: een knolgewas afkomstig uit het Andesgebergte dat ook bij ons goed kan groeien. Naast het feit dat je er zeer lekkere producten mee kan maken (de yaconsorbet werd bijvoorbeeld érg gesmaakt) zijn de knollen ook nutritioneel gezien interessant. Zo bevatten ze inuline en fructo-oligosacchariden, suikermoleculen met een prebiotische werking en een laag-calorisch karakter. Een knol met een groot potentieel dus.

Vlaamse yacon

Om de grootschalige teelt en verwerking van yacon in Vlaanderen mogelijk te maken, moeten er echter nog een aantal zaken onderzocht worden. Zo dient aan de teeltzijde kwalitatief en makkelijk verwerkbaar plantmateriaal voorhanden te zijn, de teelttechniek geoptimaliseerd te worden en moeten de mogelijkheden van machinale oogst bekeken worden. Maar ook optimalisatie van de bewaarcondities van de yaconknollen is nodig. Om yacon in voedingsproducten te kunnen gaan verwerken, is er bovendien nood aan stabiele halffabrikaten. Moeten anti-oxidantia toegevoegd worden aan yaconblokjes of -puree? Hoe moeten we yaconpulp stabiliseren? Wat met de fructo-oligosacchariden tijdens deze verschillende verwerkingsstappen? En zitten er interessante inhoudsstoffen in het loof?

CropExplore For Farmers

Al deze zaken zullen onderzocht worden in het nieuwe landbouwtraject CropExplore For Farmers, een interclusterproject waarin Flanders' FOOD en Catalisti samen met ILVO, Inagro, PCG, Praktijkpunt Landbouw Vlaams-Brabant, HoGent, VIVES, KU Leuven en Boerenbond willen onderzoeken welke gewassen het grootste potentieel hebben binnen de Vlaamse circulaire bio-economie. Yacon van Vlaamse bodem, die enerzijds de agrobiodiversteit zal verhogen maar anderzijds ook nieuwe waardeketens zal opzetten binnen Vlaanderen, past hier dus perfect in. Ook het feit dat de huidige grondstoffencrisis ons verplicht te kijken naar lokale alternatieven maakt dit project uiterst actueel.

Naast yacon zullen we ook andere gewassen onder de loep nemen. Zo gaan we ook de teelt en verwerking van deder, waarvan de olie gebruikt kan worden als culinaire olie en de perskoek ook mogelijke voedingstoepassingen heeft, verder onderzoeken. Hennep, en dan meer specifiek voor toepassing in de textiel-, bouw-, chemische en veevoedersector, zal als derde case uitgewerkt worden. Om ook andere interessante gewassen binnen de bio-economie te definiëren, zal bovendien een uitgebreide exploratiefase uitgevoerd worden.

Voor wie?

Voedingsbedrijven, machinebouwers, veilingen, landbouwers... die interesse hebben in yacon, dederolie(perskoek) of hennep.

Interesse?

Wij zijn op zoek naar bedrijven die deel uit willen maken van de begeleidingsgroep van dit driejarig project. Voor een financiële bijdrage van 500 EUR/jaar (KMO) of 2000 EUR/jaar (GO) en lidmaatschap van Flanders' FOOD of Catalisti zit je op de eerste rij van dit onderzoek, waak je mee over de projectdoelstellingen en ben je het klankbord voor de valorisatie naar de industrie. Bovendien is er de mogelijkheid om stalen te krijgen zodat je als bedrijf zelf al kan gaan experimenteren. Neem zeker contact op met Margaux Leemans van Flanders' FOOD voor meer informatie.