Wat brengt 2024 en wat zijn jouw innovatievoornemens?​

2024 Trends

Bij Flanders’ FOOD zijn we gedreven door innovatie en kijken we naar de toekomst, maar we hebben geen glazen bol. Via vraaggedreven projecten geven we de toekomst wel mee vorm, maar het zijn onze ledenbedrijven, kennisinstellingen en partners die concreet over gaan tot actie. Zij maken de dag van morgen. We denken op lange termijn, denken na over impact, valorisatie en economische groei en leggen overal ons oor te luisteren bij onze leden en polsen naar hun innovatiedoelstellingen en -vragen. Wat zijn jouw innovatievoornemens voor 2024? 

Let’s go nuts together! 

Op 9 januari 2024 hebben we met onze leden 2024 feestelijk ingezet in Gent. Een nieuw jaar gaat gepaard met nieuwe voornemens, vaak van de aard om gezonder te eten en meer te bewegen. Door in te zetten op gevarieerde en evenwichtige voeding en beweging hopen we minder snel ziek te worden en bestand te zijn tegen een goede dosis stress. In het bedrijfsleven is het niet anders: door als bedrijf in te zetten op innovatie willen we klaar zijn voor de uitdagingen van morgen.  

Daarom hebben we bij onze leden op 9 januari 2024 gepolst naar hun innovatievoornemens voor 2024. Van welke thema’s willen ze werk maken? Prio één: water- en energie-efficiëntie, met kort daarop gevolgd: rest- en nevenstromen. Twee thema’s die een antwoord zijn op de sterk gestegen kosten bij bedrijven in navolging van de pandemie en verschillende crisissen. De top drie aan innovatieprioriteiten wordt afgesloten door het thema productontwikkeling, waar mogelijk met een focus op evenwichtige producten want het thema voeding en gezondheid strandt op positie vier. Uit gesprekken met bedrijven blijkt dat productontwikkeling vaak gedreven wordt door de Nutri-Score, waarbij bedrijven ernaar streven om producten te ontwikkelen die tot categorie A of B behoren. 

producten voor deelnemers aan de nieuwjaarsreceptie door onze sponsers

Op ons nieuwjaarsevent kregen de deelnemers een leuke verrassing mee naar huis met dank aan Berghoff, Migino, Vondelmolen, Ranobo & La Confiance.

Wat zijn jouw innovatievoornemens? 

Heb je al nagedacht over waar jouw innovatieprioriteiten liggen voor 2024? Zo niet, kan je hieronder meer inspiratie vinden in de trends voor 2024. Of ga in gesprek met Flanders’ FOOD. Wij hebben het voornemen om in te zetten op meer persoonlijk contact, meer persoonlijke begeleiding en dus meer innovatie op maat en vraag van bedrijven.  

Kevin Winnen, Bart Vandamme, Raf Geenen, Bjorn Samson en Marie Demarcke zijn aangeduid als innovatieadviseur en eerste aanspreekpunt voor bedrijven bij Flanders’ FOOD over alle thema’s heen.  

Kevin Winnen
innovation advisor
Bart Van Damme
business services coordinator
Raf Geenen
Raf Geenen
program manager
Bjorn Samson
communication manager
Marie Demarcke
community manager

Bij Flanders’ FOOD hebben we meer dan 70 projecten lopen, hebben we een goed gevulde activiteitenkalender, bieden we diensten en tools aan en gaan we graag in gesprek wat de te volgen strategie voor de sector in de toekomst moet zijn. Gebruik ons als jouw klankbord en denk breed: innovatie is meer dan product- en procesontwikkeling. We zijn een schakel in het agrovoedingssysteem, met de landbouw aan de aanbodzijde en de consument als bepalende factor aan de vraagzijde.  

Gerenommeerde bedrijven die inzicht proberen te krijgen in het aankoopgedrag van de hedendaagse consument zijn: Innova Market Insights en Mintel. Volgens hun glazen bol worden de trends van 2024 gedreven door de bezorgdheid omtrent klimaatverandering, de inname van eiwit, de groeiende aandacht naar de impact van voeding op veroudering en een verder doorgedreven impact van apps op kook-, aankoop- en eetgedrag. 

Klimaatdruk en volhoudbaarheid 

2023 was jammer genoeg opnieuw een jaar van warmterecords en extreme weersfenomenen (KMI jaarrapport 2023). Denk aan de watersnood in de westhoek in november die aardappelvelden onder water zette. Als voedingsindustrie zijn we afhankelijk van natuurlijke grondstoffen en het zet de hele keten onder druk als er een stockbreuk is in de bevoorrading of als de kwaliteit ondermaats is. Voedselzekerheid gaat hand in hand met zorg dragen voor de biodiversiteit en de natuurlijke kringloopprocessen van de planeet.  

In de Innova's Lifestyle & Attitude Survey zeggen voor het eerst meer consumenten dat de gezondheid van de planeet hun grootste wereldwijde zorg is in plaats van de gezondheid van de bevolking. Ook in ons project ‘TACTIC’ over duurzame voedselverpakkingen bleek uit een uitgebreide consumentenbevraging dat er in de huidige maatschappij toch een grote bezorgdheid is over zaken gerelateerd aan het milieu. Mensen zijn bezorgd over de klimaatsverandering, over de oceanen die in een plasticsoep veranderen en over de verspilling van kostbaar voedsel. Echter vertaalt deze bezorgdheid zich vandaag de dag nog niet altijd in verantwoordelijker consumeren. Deze intention-action gap blijft toch een grote uitdaging. Desalniettemin blijkt de consument toch ook zeker kritisch en beducht voor greenwashing. 

Verder tonen zowel Innova Market Insights als resultaten uit het TACTIC-project in parallel aan dat een duidelijke communicatie met een simpele verhaallijn over duurzaamheid vaak de voorkeur heeft voor consumenten. Al is het zeker een hele uitdaging om een complex onderwerp als duurzaamheid op een begrijpbare manier weer te geven. Voedingsverwerkende bedrijven moeten bovendien vanaf 2025 verplicht hun duurzaamheidsacties rapporteren volgens de ‘Corporate Sustainability Reporting Directive’ van Europa. 

Tactic

It’s all about protein 

Uit een consumentenbevraging van Innova Market Insights geeft 42% van de respondenten aan dat eiwit voor hen het belangrijkste ingrediënt is. In de zoektocht van de consument naar een meer divers eetpatroon met meer plantaardige grondstoffen is dat misschien een logisch antwoord. In het groeiend aanbod van plantaardige producten zijn producten met de beste smaak, textuur en voedingswaarde de best verkopende producten.  

Volgens Innova Market Insights evalueren consumenten de nutritionele waarde van producten op basis van het eiwitgehalte en het suikergehalte, met de focus op zo min mogelijk suiker natuurlijk. Gezond snoepen en smaakvolle of verfrissende dranken zonder suiker zitten in de lift omdat er steeds meer aandacht is voor een goede hydratatie.  

Roadmap eiwittransitie

Flat aging 

Een belangrijk deel van de bevolking wordt een jaartje ouder. Het gaat over de boomers (generatie X) en de generatie die net op pensioen is. Ze beschikken over tijd en middelen om voldoende aandacht te besteden aan hun voedingspatroon in de motivatie om veroudering tegen te gaan, gezonde jaren te winnen, een gezond gewicht en een gezond hart te behouden. Met andere woorden: een proactieve langetermijnstrategie om zo lang mogelijk te leven in goede gezondheid. Uit een bevraging volgens Mintel is 76% van de generatie X bezorgd om zijn gezondheid en is 63% van hen ervan overtuigd dat gezonde voeding de meest bepalende factor is om gezond te blijven.  

Roadmap nutritie

Eating optimised 

In de nasleep van de pandemie doen consumenten volgens Mintel steeds meer beroep op de technologische mogelijkheden in de aankoop, planning en bereiding van kwalitatieve dagelijkse maaltijden, snacks en dranken. Naast de apps voor de aankopen en het koken zijn er ook apps om het eetgedrag te monitoren zoals de berekening van het aantal kilocalorieën en de nutritionele waarde van wat we eten. Bestaande apps doen steeds vaker beroep op AI-technologie om de dienstverlening zo slim mogelijk te maken. Voorbeeld een AI-gedreven app die recepten voorstelt op basis wat je in de frigo liggen hebt met als ultiem doel voedselverliezen te vermijden. Hoe meer consumenten beroep doen om apps en daarmee data genereren, hoe meer het de moeite loont om daar als voedingsproducent of toeleverancier in het systeem je voordeel mee te doen. 

Referenties

Innova Market Insights - consumers expect shared responsibility 

Global megatrends, Consumer trends, Food & Beverage trends

Mintel Global Food and Drink Trends

Flanders’ FOOD ondersteunt de agrovoedingsindustrie van A tot Z. Er zijn heel wat nieuwe projecten gestart die passen bij bovenstaande trends.

Zo blijven we met het programma ‘Personalised Foods and Healthy Diets’ verder inzetten op het thema ‘voeding en gezondheid’. Binnen dit thema start in maart start het project FINE. In dit project meten we voedselconsumptie van zorgbehoevenden met behulp van een bestaande tool en zoeken we uit wat de verschillende mogelijkheden zijn van accurate datacaptatie. Interesse of vragen? Stuur gerust een mailtje naar rani.roye@flandersfood.com 

Tegen de zomer van 2024 start ook ‘FutureFoodS’, een nieuw partnership van Horizon Europe rond duurzame voedingssystemen. Het partnership streeft naar een gezond, duurzaam, veilig en eerlijk voedingssysteem voor de toekomst. Flanders’ FOOD is samen met ILVO en VLAIO een belangrijke partner en zal nieuwe inzichten rond duurzame voedingssystemen en living labs verder verspreiden. Interesse of vragen? Contacteer gerust maarten.uyttebroek@flandersfood.com