HIGHFIVE als innovatieve katalysator: digitale investeringen die de voedingsindustrie transformeren

Logo HighFive

Het HIGHFIVE-project stimuleert verandering en transformatie in kleine en middelgrote (kmo) voedselverwerkende bedrijven. Met steun van het Interregionaal Innovatie Investeringsinstrument (I3) is de doelstelling om de groene en digitale transitie in heel Europa te katalyseren. Via drie praktijkgerichte investeringsprojecten wil HIGHFIVE een voorbeeld scheppen voor clusterpartners en voedselverwerkende kmo's. Lees hier meer over deze investeringsprojecten en laat ze een bron van inspiratie zijn voor jouw bedrijf. 

Wat is HIGHFIVE?

Het doel van het HIGHFIVE-project is het ondersteunen en faciliteren van de implementatie van digitale oplossingen in kmo’s uit de voedselverwerkende industrie. Dit via interregionale innovatie-investeringen om de digitale en groene (Twin) transitie in Europa te versnellen.

Het HIGHFIVE-consortium omvat 39 regio’s uit 9 Europese landen. Zowel meer ontwikkelde regio’s als overgangs- en ontwikkelingsregio’s zullen baat hebben bij de acties en resultaten van het project. HIGHFIVE versterkt de samenwerking tussen deze regio’s en zal bijdragen tot een sterkere Europese agrovoedingswaardeketen en tot een meer digitale, duurzame en veerkrachtige agrovoedingssector in Europa. Alle clusterpartners zijn lid van het S3-partnerschap Smart Sensors 4 Agrifood (SS4AF).

Meer info kan je hier vinden: HIGHFIVE - Flanders' FOOD (flandersfood.com)

Project 1: Computervisie en datamodellering voor de preventie van voedselverliezen en de optimalisatie van energie- en waterverbruik

Welke bedrijven nemen deel?

Dit eerste project is een Vlaamse samenwerking tussen softwarebedrijf Yazzoom en twee voedselverwerkende kmo’s, namelijk Brouwerij De Brabandere en Pomuni Frozen.

brapoya

Brouwerij De Brabandere is een gerenommeerde brouwerij met verscheidene bieren in hun gamma die digitalisatie en duurzaamheid reeds jarenlang hoog in het vaandel dragen. Zo is Brouwerij De Brabandere volop in transitie naar een duurzame productie door onder andere het leggen van zonnepanelen en het behandelen van afvalwater voor recuperatie van biogas. Naast deze integraties zijn ze echter ook op zoek naar manieren om de data die ze verzamelen omtrent energie- en waterverbruik nuttig in te zetten.

Pomuni Frozen is een ervaren producent van diepgevroren aardappelproducten. Ook zij zetten volop in op duurzaamheid en digitalisatie en kregen dit jaar zelfs voor het eerst de Factory of the Future award uitgereikt. Naast een bijna volledig geautomatiseerd productieproces blijft hun doel om de aardappel zo efficiënt mogelijk van het veld tot op het bord te brengen. Daartoe kunnen digitale innovaties en diepgaande data-analyse nog meer inzichten aanleveren.

Yazzoom is daarentegen gespecialiseerd in het ondersteunen en verbeteren van productieprocessen met behulp van computervisie, artificiële intelligentie (AI) en gevorderde procescontrole. Het team zet dan ook sterk in op het ontwerpen en ontwikkelen van innovatieve technologieën.

 

Doel van het project

Zowel Brouwerij De Brabandere als Pomuni Frozen  willen hun energie- en waterverbruik verminderen en voedselverspilling tegengaan en rekenen daarvoor op de samenwerking met Yazzoom. Yazzoom ontwikkelde de afgelopen jaren de state-of-the-art AI-software "Yanomaly" voor het decteren van product- en procesafwijkingen. Deze software zal in dit project verder uitgebreid, getest en gefinetuned worden zodat ze aansluit bij de uitdagingen van de voedselproducenten. Door de integratie van computervisie en AI worden nieuwe inzichten verkregen die zullen leiden tot concrete acties om de productieprocessen nog efficiënter te maken.

kilowatt hours en geld
Aanpak van het project

Beide voedingsbedrijven zetten allereerst in op de installatie en integratie van nieuwe sensoren in verschillende fasen van hun productieprocessen om zo een gedetailleerd overzicht van het water- en energieverbruik te krijgen. Ook zal de “Yanomaly” software worden uitgebreid om makkelijk te begrijpen diagnostische analyses te generen en concrete aanbevelingen te bieden aan de productieoperators. Beide voedingsbedrijven zullen dit vernieuwde softwarepakket uitvoerig testen en verder afstellen.

Daarnaast zal Pomuni Frozen ook investeren in camera’s om de kwaliteit van aardappelproducten te inspecteren zodra ze de oven verlaten. Op die manier kunnen afgekeurde producten meteen verwijderd worden waardoor er geen energie wordt verspild in verdere stadia van het productieproecs. In een latere fase zal gewerkt worden aan de gebruiksinterface van de software zodat Pomuni-werknemers ook nieuwe aardappelproducten, met hun eigen specifieke kwaliteitskenmerken, kunnen toevoegen aan het systeem. Tot slot volgt de koppeling van de software aan AI-gebaseerde anomaliedectie en voorspellende modellen. Hierdoor kunnen kwaliteitsproblemen in een vroeger stadium gedetecteerd worden. Zo zal bijvoorbeeld ook een virtuele sensor, voor de kerntemperatuur van het aardappelproduct wanneer ze de vriestunnel verlaten, dienen om de invriescondities te optimaliseren.

 

Project 2: Integratie van data managementsystemen doorheen het volledige productieproces

Welke bedrijven nemen deel?

Het tweede project wordt uitgevoerd door RBK Automation GmbH (Duitsland) en Food For Analytics BV (Nederland).

rbkffa

RBK Group is gespecialiseerd in de ontwikkeling van software voor voedingsbedrijven zoals Enterprise Resource Planning (ERP), Manufacturing Execution System (MES) voor kwaliteitsmanagement, traceerbaarheid, productspecificatie en eco-efficiëntie, Overall Equipment Effectiveness (OEE) voor optimalisatie van productielijnen en software voor productieplanning.

Food For Analytics ondersteunt voedingsbedrijven dan weer door hun expertise rond het verzamelen van data en het omzetten ervan tot waardevolle inzichten en acties. Zo hebben ze een cloud-native data- en analyseplatform waarmee ze data komende van MES- en ERP-systemen in real-time kunnen verwerken voor verscheidene levels binnen de organisatie en tegelijk aanvullen met data uit relevante, externe bronnen. Door hun lange-termijnsamenwerkingen met verschillende bedrijven uit de voedingsindustrie en IT-sector hebben ze een uitstekend inzicht op de uitdagingen en opportuniteiten waar voedingsbedrijven mee kampen.

Doel van het project

Een grote uitdaging waar veel voedingsbedrijven momenteel mee kampen is werkkracht. Niet alleen het gebrek eraan, maar ook de uitstroom van kennis en ervaring wanneer een ervaren collega het bedrijf verlaat. Op middellange termijn kan dit een serieuze bedreiging vormen voor de continuïteit en kwaliteit van de productie. Een interessante piste om deze risico’s te verlagen is de implementatie van een volledig geïntegreerd data managementsysteem (IDMS). Het einddoel van dit investeringsproject is dan ook het digitaliseren en verduurzamen van een volledig productieproces inclusief een (bijna) real-time monitoringsysteem zodat alle stappen van het proces gecontroleerd, gestuurd en beheerd kunnen worden.

industrial control system
Aanpak van het project

In eerste instantie zal RBK Group aanpassingen doen aan hun bestaan prototype ERP/MES/OEE-systeem om tegemoet te komen aan de extra vereisten aangaande robuustheid, onderhoud, opschaling, duurzaamheid en (data) beveiliging. Deze oplossing moet ook lijnoperatoren begeleiden met behulp van afbeeldingen en handleidingen om zo het productieproces minder afhankelijk te maken van de ervaring van de dienstdoende operator. De toepasbaarheid van deze nieuwe digitale oplossing zal geïmplementeerd en verder ontwikkeld worden bij Zwanenberg, een Nederlands voedingsbedrijf dat verschillende vleesproducten en bereide maaltijden produceert.

In een tweede stap zal de gegenereerde data van deze testen gebruikt worden voor de ontwikkeling van het cloud-native data en analyse platform ‘FFA Titan’ van Food For Analytics. Dit zal gebeuren via een continue feedback waardoor parameters relevant voor de productie sneller kunnen aangepast worden met behulp van een (bijna) real-time dashboard.

Door de expertises vanuit RBK Group en Food For Analytics samen te brengen, kan een volledig geautomatiseerd IDMS geïmplementeerd worden dat de verschillende operationele, tactische en strategische inzichten en acties aanlevert die de effectiviteit, efficiëntie en duurzaamheid verbeteren doorheen het volledige productieproces en doorheen de verschillende lagen van de organisatie.

Project 3: Implementatie van mobiele cobots voor flexibele voedselproductie

Welke bedrijven nemen deel?

In het derde project slaan F. van Wees Machine- en Stansmessenfabriek Waalwijk BV (Nederland) en Mariën Bakkerij Producten NV (België) de handen (of robotarmen) in elkaar.

mavawa

Het familiebedrijf Mariën Bakkerij Producten produceert verschillende soorten brood en andere bakkerijproducten in alle vormen en maten. Mensen gelukkig maken met hun traditionele en artisanale producten is dan ook hun visie.

van Wees Waalwijk staat bekend voor zijn specifieke machinebouw en diensten in verschillende sectoren. Het heeft dan ook een stevige expertise en ervaring wanneer het gaat over de automatisering van bakkerijprocessen. Zo ontwikkelden ze een concept met integratie van een mobiele cobot die ze in een voorgaand project S3FOOD reeds integreerden in een productielijn.

Doel van het project

Het vaak eentonige en fysiek zware werk in de bakkerijsector maakt het moeilijk om geschikt personeel te vinden. Bovendien wordt er vaak gewerkt met kleine, unieke batches, wat betekent dat de werknemers gedurende de dag tussen verschillende werkstations moeten bewegen. Hierdoor is de standaard automatisering vaak te duur en onvoldoende flexibel. Dit project heeft dan ook als doel om verplaatsbare samenwerkende robots, oftewel “cobots” te implementeren. Deze cobots zijn in staat om specifieke taken op verschillende werklocaties uit te voeren. Bovendien streeft het project naar de integratie van sensoren in de cobots om het productieproces te bewaken en te optimaliseren.

Bakkerij en broden

Aanpak van het project

Het concept van mobiele cobots is reeds beschikbaar, maar van Wees Waalwijk zal in eerste instantie de integratie van verschillende sensoren in deze cobots ontwikkelen. Hierbij wordt gedacht aan het monitoren van de temperatuur met behulp van infraroodsensoren om te verifiëren of een deeg voldoende is gerezen. Daarna zullen de cobots aangepast worden aan specifieke werkstations bij Mariën Bakkerij Producten zoals onder andere bij het sproeien van eidooier op sandwiches, het doseren van soezenvulling, het versnijden van brood en het stapelen van producten op pallets. In een tweede fase zal er gegevensuitwisseling plaatsvinden tussen de sensoren van de cobots en het ERP systeem van Mariën Bakkerij Producten. Dit systeem zal vervolgens verder geüpdatet worden en de continue wisselwerking zal bijdragen tot een preciezere productieplanning en een verdere vermindering van voedselverspilling.

Co-funded by the European Union

Disclaimer: The contents of this publication are the sole responsibility of Flanders’ FOOD and do not necessarily reflect the opinion of the European Union.