Webinar ‘Voeding voor de zorg, zorg voor de voeding’: een terugblik

gezondheid zorg

Op 25 maart organiseerde het open onderzoeks- en innovatieplatform NuHCaS in samenwerking met de expertengroep Voeding een online seminarie omtrent de impact van voeding op gezondheid en de rol die verschillende actoren in de voedings- en gezondheidssector hierin kunnen spelen. Kon u er niet bij zijn of leest u graag de belangrijkste bevindingen nog eens even na? Bekijk dan zeker het verslag van deze interessante namiddag!

Het webinar, gepresenteerd door Greet Riebbels (ILVO), ging van start met de voorstelling van NuHCaS door An-Sofie Pinket (POM West-Vlaanderen). NuHCaS is een open onderzoeks- en innovatiecentrum dat de disciplines Nutrition, Health en Care samenbrengt in een Systemische benadering. Het doel van NuHCaS is om multidisciplinair en evidence-based onderzoek naar de impact van voeding op gezondheid te bundelen. Dit gebeurt enerzijds door verschillende onderzoekscentra samen te brengen en anderzijds door alle actoren en facetten in de hele keten van productie tot consumptie te betrekken. Tijdens het webinar stelden verschillende van deze onderzoekscentra zich voor a.d.h.v. korte filmpjes. De beoogde ketenbenadering werd geïllustreerd door twee sprekers die de rol van voedingsbedrijven en diëtisten in de gezondheidszorg kwamen toelichten.

NuHCaS webinar

Onderzoeker aan het Expertisecentrum Health Innovation van de Hogeschool UCLL Laura Verbeyst lichtte toe hoe de voedingsindustrie een rol kan spelen in het bevorderen of in stand houden van een goede gezondheid van de algemene bevolking. Ze verklaarde dat dit enerzijds mogelijk is door invulling te geven aan de aanbevelingen van de Hoge Gezondheidsraad en meer specifiek aan de Food Based Dietary Guidelines voor voedingsmiddelen, met de 5 belangrijkste pijlers weergegeven in de voedingstak, en aan de aanbevelingen voor voedingsstoffen. Maar anderzijds kan dit ook door in te spelen op specifieke gedragsfactoren bij de consument die bepalend zijn voor een gezonde levensstijl (Gedragswiel Gezond Leven). Laura Verbeyst gaf mee dat vooral door verschillende strategieën te combineren het gewenste effect kan bereikt worden.

Vervolgens sprak Michaël Sels, diensthoofd van de dieetafdeling van het UZA, over welke voeding belangrijk is tijdens verschillende momenten in de gezondheidszorg. Zo staat bij ziekte- en hervalpreventie gezonde voeding centraal. Met o.a. de bewegings- en voedingsdriehoek zijn alle handvaten aanwezig maar toch is het voor de consument moeilijk om dit in de praktijk te brengen. Het stimuleren van gezonde keuzes en promoten van gezonde voeding en beweging via diëtisten en marketing kunnen hierbij helpen. Maar tijdens de behandeling van specifieke ziektebeelden is gezonde voeding dan weer niet altijd het meest aangewezen. In die situaties is het vermijden van ondervoeding en van verlies aan spiermassa de hoogste prioriteit om ervoor te zorgen dat de medicatie aanslaat en er minder bijwerkingen optreden. Aangepaste voeding die energierijk en aantrekkelijk is en die ontwikkeld wordt samen met de verschillende betrokken actoren kan deze aanpak ondersteunen.

NuHCaS webinar

Ellen Fierens (Flanders’ FOOD) lichtte in naam van het hele NuHCaS-team de Roadmap Zorg toe. Deze werd opgesteld op basis van bevragingen bij 10 zorgactoren om in kaart te kunnen brengen wat er nodig is om binnen dit en 10 jaar de rol en de impact van voeding in de zorgsector te vergroten. De roadmap bestaat 7 concepten waarbinnen het NuHCaS-team zal trachten om projecten uit te werken en samenwerkingen op te zetten. De voorstelling van de roadmap kan hier bekeken worden:

Roadmap zorg

Accepteer marketing-cookies om deze content weer te geven.

Cookie-instellingen

Daarna was het tijd voor het panelgesprek met naast Laura Verbeyst en Michaël Sels ook Sami Hemdane (Comeos), Gunther Vanoverschelde (Ruddersstove) en Danny Soubry (Delimeal). Verschillende interessante vragen over onder andere de kwaliteit van (vriesverse) kant- en klare maaltijden, de Nutri-Score, nutriëntenaanrijkingen en patiëntenopvolging werden tijdens het gesprek behandeld.

NuHCas webinar

Aan het einde van dit seminarie konden we besluiten dat zowel bij het wetenschappelijke onderzoek naar de impact van voeding op gezondheid als bij het in de praktijk brengen van bepaalde voedingsstrategieën of -aanpassingen, interdisciplinariteit een cruciale factor is. Door te luisteren naar de noden en wensen van de verschillende schakels in het voeding-zorg landschap en door in te spelen op de voedingsaanbevelingen kunnen belangrijke stappen gezet worden naar voeding ter ondersteuning van een goede algemene gezondheid of van bepaalde behandelingen.

Wens je dit webinar te herbekijken of heb je vragen omtrent deze thematiek? Aarzel dan zeker niet om contact op te nemen met het NuHCaS-team

Logo Technische Universitaire Alliantie West-Vlaanderen
Inagro
Flanders' FOOD logo
ILVO
Howest logo
KU Leuven
Logo Hogeschool VIVES
Universiteit Gent