De kracht van de mobiele generieke demonstrator binnen Operator 4.0

Productie controle via tablet

Christophe Michiels is expert in Smart and Digital Factory en twee jaar actief bij Sirris. Hij helpt in het project Operator 4.0 de collega’s van Flanders’ FOOD, Workitects, ILVO en Alimento met de technische uitwerking van vraagstukken met betrekking tot digitaliseren en operatorondersteuning. “In allerlei projecten willen we ons steentje bijdragen op het vlak van digitalisatie en operatorondersteuning.” vertelt hij ons. Maar welke bijdrage levert Sirris aan dit project en hoe heeft hij de zaken aangepakt? Wij vroegen het aan hem.

Christophe, binnen het project Operator 4.0 is één van de taken van Sirris om een generieke demonstrator op te bouwen om zo bedrijven te inspireren. Hoe zijn jullie hiermee gestart?

"Eerst hebben we in het project vooral geluisterd naar de noden van verschillende bedrijven Ook door de quickscans zijn er behoeften naar boven gekomen. Daarna hebben we goed nagedacht hoe we die noden konden invullen met technologie die ook demonstreerbaar was, wat niet altijd simpel bleek."

Hadden jullie dan al ervaring met het opstellen van demonstratoren? Of is dit de eerste die jullie uitwerken?

“Het is zeker niet onze eerste demonstrator. Door het tastbare en het visuele van de demonstrator kunnen mensen zich veel beter voorstellen hoe een bepaalde technologie in elkaar zit en hoe je het kan gebruiken in de praktijk, daarom zetten we wel vaker demonstratoren op in projecten. Zo hebben we bijvoorbeeld in ons labo in Kortrijk een volledige productielijn opgezet waar we in verschillende cellen allerhande technologieën kunnen demonstreren.”

Als ik het goed begrijp is die demonstrator sector-overschrijdend. Zijn er ook demonstratoren specifiek voor de voedingsindustrie opgezet?

“Specifiek voor de voedingsindustrie hebben we voor het project ColRobFood ook demonstratoren gemaakt met cobots en robots die in de voedingsindustrie bijvoorbeeld botervlootjes uit verpakkingen kunnen nemen en presenteren aan afvulmachines.”

Even terug naar de demonstrator van Operator 4.0. Kan je eens uitleggen wat deze demonstrator precies inhoudt?

“De demonstrator is mobiel en modulair opgebouwd, wat wil zeggen dat we op basis van de uitdagingen en noden van het bedrijf de gewenste technologieën kunnen meenemen. Deze technologieën kunnen dan in hun eigen werkomgevingen uitgetest worden in plaats van in de ideale omstandigheden zoals in het Sirris labo te Kortrijk. De bedoeling is dus om met de demonstrator naar de bedrijven toe te gaan en daar zowel de operatoren te ondersteunen met bijvoorbeeld werkinstructies, als het management te inspireren."

Welke technologieën kunnen operatoren en management dan terugvinden in de demonstrator?

“Wat er vandaag al geïntegreerd is? Bijvoorbeeld hoe operatoren met elkaar kunnen communiceren in luide omgevingen, maar ook de technologie om te communiceren in de eigen moedertaal. Stel dat twee operatoren geen gemeenschappelijke taal bezitten die ze goed machtig zijn, dan is communicatie soms heel moeilijk. Ook bij instructies van het bedienen van machines of het onderhoud ervan of bij shiftoverdrachten kan miscommunicatie optreden. Met een aantal technologieën hebben we kunnen aantonen dat het toch mogelijk is om in een bepaalde taal te communiceren door het live te laten opnemen en te vertalen naar de moedertaal van de andere persoon."

"Dan hebben we ook verschillende soorten software om digitale werkinstructies te tonen, maar ook om digitale checklijsten mee te doorlopen. Daarnaast hebben we een VR-training om operatoren de bediening van verpakkingsmachines mee aan te leren, weliswaar ontwikkeld in een ander project (Boosting Human Capital) door VDAB."

"Remote Support is ook één van de technologieën die een oplossing kan bieden voor de ondersteuning op afstand van operatoren, techniekers of onderhoudspersoneel. Als ze vragen hebben of bepaalde problemen niet kunnen oplossen, kunnen ze via deze technologie externe hulp inroepen. Dat kan georganiseerd worden via smartphones, maar ook met smart glasses zodat je je handen vrij hebt om aan de machine te kunnen werken. De mobiele demonstrator is nu in een 0.9 fase, dus nog niet volledig afgewerkt. Er komen nog een paar technologieën bij en dan gaan we deze opnieuw aftoetsen met de technologieproviders, voedingsbedrijven en organisatieadviseurs in het project.”

De inspiratie voor de mobiele demonstrator komt dan wel echt van bedrijven zelf.

“De topics voor de technologieën komen effectief van de inzichten die we hebben verkregen van de bedrijfsbezoeken en de quickscans die we hebben uitgevoerd bij de voedingsbedrijven van dit project. Maar ook vanuit mijn ervaring in de maakindustrie waar digitale werkinstructies al heel veel gebruikt worden. Ik kende dus al sowieso de software van enkele technologieproviders, en die zijn ook één op één over te dragen naar de voedingsindustrie. Deze tools kan je ook tweeledig gebruiken: voor digitale werkinstructies, maar ook voor audits en digitale checklijsten. In de voedingsindustrie wordt vandaag de dag nog veel op papier of Excel ingevuld, en is er dus een duidelijke nood naar digitale kwaliteitscontrole en follow-up. Die tools lenen zich daar perfect voor."

In het project Operator 4.0 ligt de focus niet enkel op het digitale, hoe wordt daar rekening mee gehouden?

“De mensen van Workitects zijn ook betrokken bij de opmaak van de demonstrator en leveren een mooie aanvulling met hun inzichten rond arbeidsorganisatie. Op die manier wordt het zeker niet de technologie om de technologie, en blijft het beeld van de technologieën praktisch en dicht bij de operatoren en bij het effectieve nut ervan. Wat ook interessant is bij de aanpak of de kijk van Workitects is dat we echte use cases zullen linken aan de technologieën. Elk onderdeel van de mobiele demonstrator gaan we in een reële werkomgeving plaatsen en laten gebruiken door operatoren. Dit zullen we dan documenteren, zodanig dat we dit kunnen gebruiken als inspiratie voor andere bedrijven.”

Welke technologie is volgens jou de grootste inspiratiebron voor de voedingsbedrijven?

“Ik denk dat op vandaag digitale checklijsten prioriteit nummer één is, of alleszins het meest gewenst, en dat dit iets is waar voedingsbedrijven naar op zoek zijn. Door corona hebben ze ook gemerkt dat meer digitalisatie noodzakelijk is. Dit was voordien ook al belangrijk, maar nu is dat nog duidelijker geworden. Naast de digitale checklijsten zie ik ook wel veel in remote support. Daarmee moeten operatoren of techniekers niet meer de hele dag door de fabriek lopen om overal brandjes te gaan blussen of fysieke ondersteuning te geven. Zo krijgen ze bij wijze van spreken in plaats van een rondloop-job een bureau-job, en krijgen operatoren een beetje meer verantwoordelijkheid doordat ze zelf problemen aan de machine kunnen oplossen. Dat zal wel wat investeringen en een andere manier van werken met zich meebrengen, maar ik geloof daar wel in.”

Generieke demonstrator

Christophe en de rest van de collega’s van Operator 4.0 willen aan de hand van de mobiele demonstrator inspireren en informeren door met verschillende technologieën bij voedingsbedrijven op bezoek te gaan. Zowel de operatoren zelf als het management kunnen op die manier kennis maken met een breed gamma van oplossingen voor digitalisering, en een weergave verkrijgen van de toepassing in de industrie.

Hoe kan je de demonstrator nu in actie zien, of zelf eens de technologieën in de demonstrator uitproberen?

Christophe Michiels: “Op 21 oktober organiseren de partners van Operator 4.0 een inspiratie-event waar we een high-level overview geven over wat de demonstrator kan, wat er allemaal in aanwezig is en welke doelen ermee bereikt kunnen worden, maar achteraf op het netwerk moment zullen mensen nog naar mij toe kunnen komen en eventueel hands-on de technologieën uitproberen.”

mobiele demonstrator

@ Sirris Kortrijk

  • Op 21 oktober 2021 organiseren we een inspiratie-event rond operatorondersteuning en het effect van digitalisatie op de organisatiestructuur. Aan de hand van bedrijfsgetuigenissen en zelfreflectie willen we voedingsbedrijven inspireren en informeren rond de acties die het welbevinden van operatoren kunnen verbeteren en de productie niet zullen verhinderen.
  • Later organiseren we respectievelijk in Kortrijk en Leuven, collectieve sessies waar voedingsbedrijven de demonstrator eens kunnen uittesten. Tijdens deze sessies kunnen er ideeën worden uitgewisseld en potentiële vervolgacties met één van onze partners besproken worden.
  • Vanaf 2022 zal er de mogelijkheid bestaan om een afspraak te maken met Flanders’ FOOD (of Sirris) in het kader van #Industriepartnerschap, waarbij we met deze demonstrator bij uw organisatie op bezoek komen en inzichten meegeven rond de verschillende technologieën.
mobiele demo kit

@ Sirris Kortrijk

mobiele demo kit

@ Sirris Kortrijk

Operator 4.0

De generieke demonstrator is een mooi voorbeeld in dit project van samenwerking tussen onderzoekspartners en ondernemingen. Door de interactie met de voedingsbedrijven, technologieaanbieders en organisatieadviseurs zijn we instaat om resultaten te boeken die voor hen relevant zijn en die we kunnen doortrekken naar bedrijven buiten de begeleidingsgroep. Je kan de begeleidingsgroep zien als een klankbord die vanuit een frisse kijk en vanuit hun noden pijnpunten kunnen blootleggen, zodat we deze met twee handen kunnen vastpakken en omvormen tot verbeterpunten.

Elke onderneming kan deelnemen aan de begeleidingsgroep en kan zo vanuit zijn/haar standpunten bijdragen aan de resultaten die uit dit project vloeien. Ben je nog niet helemaal mee wat het project Operator 4.0 nu precies inhoudt of wat de doelstellingen zijn? Ga dan eens zeker kijken op onze projectpagina van Operator 4.0!

Tot slot zijn we opzoek naar enkele voedingsbedrijven die een analyse willen laten uitvoeren om de knelpunten van digitaliseringsacties in kaart te brengen. Na deze analyse voorzien we een uitgebreid rapport met advies op maat die gaan van digitale oplossingen tot oplossingen op het vlak van het human aspect.