Boem PATAT... Het project Sucr'eau is goed gestart!

Aardappels in water

Op 21 januari was het eindelijk zover...Het open event van het project Sucr'eau vond op die dag plaats in Kortrijk. Zo'n 45-tal deelnemers uit verschillende sectoren kregen de kans om kennis te maken met de mogelijkheden van waterhergebruik tijdens het blancheren in de aardappelverwerkende industrie. Kon u er niet bij zijn? Geen (water)vrees, ziehier een korte trip down memory lane:

Aanleiding van het project

Al jaren zet aardappelverwerker Agristo actief in op intern waterhergebruik. Zo vertelde Ruben Devos, proces innovatie manager van Agristo, dat het bedrijf het water van de Leie gebruikt in hun processen, het water downstream hergebruikt en vervolgens terug zuivert. Met een verbruik van 2,9 m³ water per ton eindproduct over de 4 vestigingen heen wordt er echter nog steeds veel water verbruikt. Ruben liet hierbij ook weten dat het blancheren met zo een aandeel van ongeveer 21% één van de grootste wateropslorpers is op vlak van watergebruik binnen de aardappelen-, groenten- en fruitindustrie. Hier kan iets mee gedaan worden, bedacht Agristo en in 2019 kwamen ze met de vraag wat de mogelijkheden zijn voor het hergebruik van blancheerwater. Al snel werd duidelijk dat dit een vraag was van vele aardappelverwerkers en werd het projectidee in het collectieve project Sucr'eau gegoten. 

artikel figuur sucreau

Het blancheerwater bestaat voornamelijk uit suikers en zetmeel (dit zal ook in het project gekarakteriseerd worden), maar is overigens redelijk proper water. Met de juiste watertechnologieën zou het bijgevolg mogelijk moeten zijn om deze suikerrijke stromen te scheiden en het gezuiverde water in dezelfde stap te hergebruiken. Dit zou niet alleen leiden tot een enorme waterbesparing, maar het aardappelbedrijf zou ook in staat zijn om energie te recupereren aangezien het blancheerwater warm is. Sucr'eau wil hierop een antwoord bieden. Daarnaast zouden de geselecteerde watertechnologieën geoptimaliseerd en gedemonstreerd worden aan de brede doelgroep. Ook de suikerrijke nevenstromen zullen in het project gekarakteriseerd worden en er zal gekeken worden naar mogelijke valorisatietrajecten van zowel deze nevenstroom (in veevoeding, bioverpakking, ...) alsook de toegepaste, geoptimaliseerde watertechnologie (vb. voor in de groentenindustrie, in de zuivelindustrie,...).  Dit COOCK project is in 2019 gestart en loopt tot 2022.  

Naast de projectvoorstelling, stelden de drie projectpartners, Flanders' FOOD, watercircle.be en Universiteit Gent (VEG-i-TEC) zichzelf ook kort voor. Het was hierbij interessant op te vangen dat er sommige mensen nog nooit gehoord hadden van VEG-i-TEC.

De eerste resultaten

Enkele preliminaire resultaten i.v.m de karakterisering van het blancheerwater werden toegelicht door Akram Sayed, doctoraatsonderzoeker aan Universiteit Gent. In het vooronderzoek wordt er vooral kennis opgebouwd aan de hand van zowel conventionele parameters als water specifieke parameters, gekoppeld aan procesparameters, seizoensgebonden variatie en de aardappelvariëteiten. Dit leidde tot een interactieve vragenronde met het publiek.

Als laatste werden er een viertal relevante projecten voorgesteld: WaMIP, KO-Water, Smart WaterUse en Starch4feed.

WaMIP is een haalbaarheidsstudie van universiteit Gent en universiteit Hasselt voor de ontwikkeling van een in-line MIP-sensor voor het meten van specifieke componenten (pesticiden, biociden, micro-organismen) in de groenten en -aardappelverwerkende sector. Doordat voedingsbedrijven duurzamer willen omgaan met water, zijn er meer en meer ondernemingen die het waswater, of zelfs het behandeld afvalwater, hergebruiken. Door het water van de groenten en aardappelen te hergebruiken worden de bedrijven geconfronteerd met nieuwe uitdagingen, met name de accumulatie van pesticiden. Om het gebruik van water te optimaliseren is er nood aan in-line, real-time opvolging van de pesticiden en andere componenten die terecht komen in het water door het wassen van groenten.

KO-water is een project van watercircle.be rond het kostenefficiënt opwaarderen van waterbronnen in de procesindustrie. De overall doelstelling van het project is de innovatievolgers uit de productie-industrie maximaal te ondersteunen bij het implementeren van (drink)waterbesparende technieken.

artikel figuur sucreau

Smart WaterUse is een collectief project rond het aanpakken van de waterrisico’s en slim omgaan met water binnen de sectoren van (zee-)voeding, aquacultuur, textiel en toerisme. Het uiteindelijke doel van het Smart-WaterUse project is bedrijven in staat te stellen hun water- en droogte gerelateerde risico’s in kaart te brengen en aan te pakken. Hiervoor zal er een WATERBAROMETER tool ontwikkeld worden. Deze tool helpt bedrijven om een passend actieplan uit te stippelen richting duurzaam waterverbruik en water gerelateerde risico’s te beperken. Daarnaast zal er ook gekeken worden naar alternatieve waterbronnen, monitoring, digitalisering en wetgeving in waterbeheer.

In het project Starch4Feed van universiteit Gent worden de mogelijkheden bekeken om meer dan 4 types nevenstromen uit de aardappelindustrie (aardappelvoerzetmeel, aardappelsnippers, stoomschillen, voorgebakken aardappelproduct) te valoriseren als mengvoedergrondstof voor varkens en runderen. Deze nevenstromen worden gecategoriseerd als “natte nevenstromen” gekenmerkt door een hoog watergehalte (> 80%) maar hoge nutritionele waarde (op droge stof). Dit onderscheidt hen van de andere grondstoffen (watergehalte < 15 %) waardoor ze amper worden toegepast. 

Op het einde van het event volgde er nog een netwerkreceptie. Aangezien het publiek zeer divers was, waren er veel ondernemingen van verschillende sectoren geïnteresseerd in het project en werd er ijverig naamkaartjes uitgewisseld. 

Nieuwsgierig naar meer? Contacteer ons!

Marie Demarcke
community manager

Dank aan onze sprekers!

Graag bedanken we alle sprekers om dit open event mee vorm te geven!

  • Aanleiding project door Ruben Devos - Proces innovatie manager (Agristo)
  • Preliminaire resultaten Sucr'eau door Akram Sayed - doctoraatsonderzoeker Universiteit Gent
  • VEG-i-TEC door dr. Michael Chys - Business manager VEG-i-TEC
  • WaMIP door Prof. Imca Sampers - Professor Universiteit Gent
  • KO-Water door Valérie Verjans - Projectingenieur KO Water (watercircle.be)
  • Starch4feed door Kiara Viaene - Wetenschappelijk medewerker Universiteit Gent