Novel food: de nagel aan uw doodskist of een opportuniteit?

Ingrediënten novel food

Hebt u ook het gevoel dat de complexe Novel Food verordening voor uw bedrijf een grote drempel vormt om innovatieve voedingsproducten te ontwikkelen? Geen nood, u staat er niet alleen voor!

Europa draagt voedselveiligheid hoog in het vaandel. Terecht, de kwaliteit en de veiligheid van onze producten zijn ons keurmerk op de geglobaliseerde markt. De consument dient ten allen tijde beschermd te worden tegen voedingsproducten die mogelijks schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid. De Novel Food wetgeving is daarom in het leven geroepen als een soort van veiligheidscontrole op alle nieuwe voedingsmiddelen die op de markt geplaatst worden. De keerzijde van dit wetgevend kader is dat dit een duidelijke drempel is voor bedrijven die willen innoveren. Innovatie stimuleren en faciliteren is onze missie bij Flanders’ FOOD. Dus ook op het vlak van Novel Foods laten we u niet in de kou en willen we u helpen bergen ‘papier’ te verzetten. Innovatie ten top!

Euuhm, Novel Foods wat?

Onder Novel Foods verstaat men alle voedingsmiddelen of -ingrediënten die vóór mei 1997 nog niet in beduidende hoeveelheden geconsumeerd werden door de Europese consument. Indien het betreffende voedingsmiddel de Novel Food status heeft, moet een algemene aanvraagprocedure ter goedkeuring doorlopen worden. Vragen: contacteer Marie Demarcke of Margaux Leemans. 

Sinds 1 januari 2018 is de vernieuwde wetgeving van kracht die de goedkeuringsprocedure voor Novel Foods gemakkelijker en sneller zou moeten maken. Zo is de aanvraagprocedure nu gecentraliseerd bij de Europese Commissie en EFSA die de aanvragen evalueert. Wanneer het aanvraagdossier wetenschappelijke data bevat die exclusieve eigendom zijn van de aanvrager, dan kan de aanvrager voor 5 jaar alleen het recht krijgen om het toegelaten product op de markt te plaatsen. Bovendien is er een snellere procedure voorzien voor traditionele voedingsmiddelen die minstens voor 25 jaar buiten Europa een voedingsgebruik kennen.  

Desondanks blijkt uit onze eigen ervaringen en een aantal getuigenissen van bedrijven dat het opstellen van een Novel Food aanvraagdossier echter nog steeds een zeer complexe, dure en soms frustrerende ervaring kan zijn. Niet alleen vraagt het verzamelen van alle vereiste informatie veel tijd maar ook is het vaak moeilijk in te schatten welke wetenschappelijke data er nodig zijn om de veiligheid van het voedingsproduct goed te onderbouwen. Dit alles hangt onder andere sterk af van de mogelijke gelijkenis met andere, reeds toegelaten voedingsmiddelen en van reeds uitgevoerde toxicologische studies en de uitkomst hiervan. De kosten van dergelijke studies kunnen zwaar doorwegen op een dossier. Anderzijds, bij een gebrek aan informatie zal EFSA bijkomend onderzoek vragen die de hele goedkeuringsprocedure vaak veel vertraagd. 

Wat kan Flanders’ FOOD voor u doen als uw innovatieconsulent van het eerste uur?

In 2019 hebben we een concreet aanspreekpunt opgericht en dat zijn wij: Marie en Margaux van het Novel Food Platform. Met de steun van POM West-Vlaanderen hebben we ons in de eerste plaats als doel gesteld om bedrijven uitgebreid te informeren over de Novel Food wetgeving. We willen dat er minder innovatieve ideeën in de kast verdwijnen omwille van dit wetgevend kader. Innovatie en zeker baanbrekende innovatie is noodzakelijk om onze bedrijven op hoog niveau te houden in de wereldwijde competitie en de uitdagingen van morgen.

Verwacht van ons meer dan wat informatie. We willen graag met u meedenken. In ons uitgebreid netwerk van bedrijven, kennisinstellingen en andere dienstverleners kunnen we u mogelijks verbinden met de juiste experts om de strategie te bepalen in uw dossier. We kunnen onderzoeken welke informatie nog ontbreekt, bekijken wat haalbaar is en waar samenwerking mogelijk is. Al is het maar dat ervaring gedeeld wordt.

Praat met de pioniers

Een aantal bedrijven hebben reeds ervaring met de aanvraag van een Novel Food dossier en deze ervaring willen ze met u delen. Op 15 oktober 2019 organiseren we met het Novel Food Platform een tweede gratis informatiesessie. Dit keer zullen we meer focussen op een aantal praktische voorbeelden van Novel Food dossiers en komen bedrijven getuigen over hun ervaringen. Aangezien de basisprincipes van Novel Foods kort hernomen zullen worden, is deze sessie ook zeker toegankelijk indien u niet aanwezig was op de eerste workshop. Inschrijven kan via deze link. Wij hopen u talrijk te mogen ontvangen en dat een Novel Food dossier niet meer in de kast verdwijnt.

Bronnen