Projecten

WheatData

haalbaarheid van een gedigitaliseerde waardeketen van tarwe tot brood/bakkerijproduct

Industriële bakkerijen, biscuiteriën, maalderijen en producenten van bakkerijgrondstoffen in Vlaanderen werken vandaag samen met tarweverhandelaars, landbouwcoöperatieven en/of tarwetelers uit binnen- en buitenland (hoofdzakelijk uit Frankrijk, Duitsland, UK). Samen vormen zij de waardeketen van tarwekorrel tot brood/bakkerijproduct. De productiviteitsgroei van de tarweverwerkers is gebaseerd op het excelleren in kwaliteit op een operationeel excellente manier. Jaarlijkse fluctuaties in de kwaliteit en de talrijke interacties tussen genotype en omgeving die bepalend zijn voor de kwaliteit van de tarwe maken de uitdagingen voor deze bedrijven des te groter.

Deze bovenvermelde Vlaamse tarweverwerkers hechten daarom veel belang aan kwaliteitscontrole van de grondstoffen. Meer en meer botsen ze op de grenzen van hun mogelijkheden om effecten te wijten aan veranderingen in klimaat en in tarwe-genotypes te verklaren of op te vangen tijdens de productie van brood- en bakkerijproducten. Industriële bakkers ondervinden soms “onverklaarbare” productieproblemen met tarwebloem die zich binnen de veelvuldige specs bevindt. De courante parameters die gebruikt worden om tarwebloem te beschrijven blijken ontoereikend om de impact op de bakkwaliteit altijd te kunnen verklaren. Daarom wordt er nog steeds bij alle verwerkers arbeidsintensieve baktesten uitgevoerd ter controle.

Bedrijven hebben nood aan nieuwe inzichten en willen daarom de uitdaging aangaan om kennis en data van kwaliteitsparameters en invloedsfactoren uit verschillende bronnen doorheen de keten te delen (groeperen) en te analyseren om in de toekomst de bakkwaliteit aan de hand van self-learning algorithms beter te voorspellen.

Het opbouwen en analyseren van bedrijfsoverschrijdende datasets is een nieuw begrip in de agrovoedingsindustrie, zelfs voor de R&D-intensieve doelgroepbedrijven. De doelgroep zijn agrovoedingsbedrijven uit het tarwe-netwerk die (eerste) stappen ondernemen richting Industrie 4.0 en bereid zijn data te delen.

De concrete doelstelling van het project was betrouwbare en statistische relevante datasets voor brood-, koek- en cakesystemen te ontwerpen. Deze datasets dienden als onderzoeksomgeving voor het analyseren en modelleren van bakkwaliteit. Daarbij werd als proof of concept een model opgemaakt voor de bakkwaliteit voor brood. 

De verschillende activiteiten die zijn uitgevoerd in het WheatData-project hebben geleid tot de verschillende belangrijke conclusies:

  • Het niveau van gegevensopslag en gegevensbeheer verschilt sterk tussen bedrijven en vormt een eerste barrière om gemakkelijk gegevens te delen.
  • Bedrijven zijn bereid te investeren in datamanagement als de voordelen voor het bedrijf kunnen worden bewezen.
  • Koppelingen tussen data, zowel binnen als tussen bedrijven, ontbreken vaak.
  • Bedrijven zijn terughoudend om gegevens te delen met concurrerende bedrijven, hoewel vertrouwelijke informatie wordt versleuteld.
  • Elk bedrijf verzamelt op zijn eigen manier gegevens en heeft zijn specifieke meetapparatuur en protocollen, wat de conclusies beperkt die uit de samengevoegde gegevens kunnen worden getrokken.

De stappen voor datamining en machine learning bewijzen dat er zeker informatie in de gegevens aanwezig is. De hoeveelheid en de kwaliteit van de ontvangen gegevens (niet gestandaardiseerde gegevensverzameling) was echter te fragmentarisch om tot “nieuwe” inzichten te komen en / of om een ​​model te bouwen dat nauwkeurig genoeg is om in de praktijk te worden gebruikt.

Ondanks de bovengenoemde praktische zaken op het gebied van databeheer en standaardisatie, is het WheatData consortium erin geslaagd een unieke database op te zetten met data van de verschillende bedrijven, wat de eerste stap is in de transitie naar Industrie 4.0. Het bestaan ​​van deze database is een uniek uitgangspunt voor een verdere samenwerking tussen de bij het project betrokken bedrijven en het aantrekken van nieuwe partners. De enorme hoeveelheid initiatieven rond het delen van gegevens die zowel in België (bijv. DjustConnect) als in andere landen (bijv. Proagrica) worden opgezet, bewijzen het belang van het delen van gegevens en de voordelen die het kan bieden. Het projectconsortium is nog steeds van mening dat de verschillende actoren in de waardeketen van tarwe kunnen profiteren van een gedeelde database met gegevens van "farm to fork". Om echter bruikbaar te zijn om in de toekomst voorspellende modellen te bouwen, moeten de bedrijven initiatief nemen om hun gegevens zorgvuldig op een gestandaardiseerde manier te verzamelen.

WheatData is een project uit strategische onderzoeks- en innovatieagenda van de speerpuntcluster agrifood, meer bepaald de roadmap graan tot brood/bakkerijproduct, en fit binnen de strategische doelstellingen, lead in knowlegde en create/cross value chains en ook de Visie 2050 van de Vlaamse regering (transitiedomein Industrie 4.0).

Laat je interesse blijken

Vul dit formulier in, en dan nemen we zo snel mogelijk contact op!

Deelnemen

-