Een slimme kijk op koekjeskwaliteit

Hoe weet je wanneer koekjes tot in de perfectie gebakken zijn? La Confiance vertrouwt de beoordeling binnenkort toe aan camera’s en intelligente softwaresystemen die de oven aansturen op basis van de kleur van de gebakken koekjes. Samen met de AI-experts van Yazzoom en de ovenspecialisten van Goldstream werken ze zo aan uniforme koekjeskwaliteit.

Het begon met een toevallige ontmoeting van Leo Borms, oprichter van koekjesbedrijf La Confiance en Alexis Piron van Yazzoom op het slotevent van i-FAST begin 2020 – in de tijd dat netwerken nog kon. En een droom van Leo: Een volledig geautomatiseerde oven waar altijd perfecte koekjes uitkomen. Dat bleek nog niet eens zo gek. Als specialist in artificiële intelligentie wisten ze bij Yazzoom dat je daar best ver in kunt gaan. Door te combineren met camera’s die de kleur beoordelen, kan je een oven aanleren waar hij moet bijsturen, en zo volledig autonoom laten aansturen.

 

Speculoos uit de oven

De droom: Een oven waar altijd perfecte koekjes uitkomen.

Toevallig paste dit idee ook perfect in de S3FOOD applicatie voucher call, die werd geopend kort daarna. De ovenspecialisten van Goldstream, nodig voor de concrete uitwerking van de automatische oven, werden ook aan boord gehaald. En zo geschiedde het BBISQUIT project.

banner

S3FOOD staat voor “Smart Sensor Systems for Food safety, quality control and resource efficiency in the food processing industry” en focust op de connectiviteit van sensoren en machines, efficiënte datacollectie en -analyse. Dit Europese project biedt financiële steun aan KMO’s om deze technologieën in te zetten om hun productie en kwaliteitsborging verder te optimaliseren.

Een win-win-win

Leo: “Het is gek hoe de puzzelstukjes plots in elkaar kunnen vallen, en hoe een wild idee soms snel concreet kan worden.” Momenteel wordt de kleur van de koekjes beoordeeld door een operator aan de lijn, en op basis daarvan de ovenparameters aanpast. Dat is geen evidente job: het vergt heel wat training, ervaring en de nodige alertheid om de koekjes continu in de gaten te houden en de meest subtiele kleurverschillen op te merken. Als door omstandigheden die operator wegvalt – you never know when a pandemic hits – heb je een probleem. Een volautomatisch gestuurd systeem vervangt uiteraard geen operator, maar het maakt zijn werk werl minder zwaar en laat ook meer flexibiliteit toe in zijn werkregime.

Bovendien krijgt de operator de koekjes pas goed te zien op het einde van het proces. Dus een systeem dat vroeger en sneller kan ingrijpen, kan de continuïteit van het proces en de kwaliteit alleen maar ten goede komen, en geeft minder verliezen.

Ook voor Yazzoom was dit een kans om niet te laten liggen. David Verstraete, hoofd engineering bij Yazzoom: “Aan ons gaf dit project de gelegenheid om in een niet-commerciële context samen te werken aan een concrete case. Er zit een zeker research aspect aan, en deze samenwerking geeft ons de vrijheid om ontwikkelingen te doen, en kennis en technologie in de vorm van herbruikbare software op te bouwen die we kunnen meenemen in toekomstige projecten.”

Zo kunnen ze bouwen aan een concrete en herkenbare referentiecase, en kunnen ze bouwblokken opstellen voor extrapolatie naar andere productiesettings, zowel binnen als buiten de voeding. De case kan dan gebruikt worden ter demonstratie van de expertise van zowel Yazzoom als Goldstream.

AI is niet alleen voor de groten

En doordat deze case geïmplementeerd wordt bij een kmo, is dit ook voor andere bedrijven een krachtig signaal dat AI niet alleen weggelegd is voor grote multinationals, en dat je niet groot moet zijn om grote stappen vooruit te zetten in automatisering en digitalisatie.

David is het daar volmondig mee eens: “De samenwerking verloopt net zeer vlot en efficiënt doordat een kleine organisatie snel kan schakelen en beslissingen nemen.”

La Confiance heeft daarbij het geluk dat ze met Elise, verantwoordelijk voor R&D, iemand in huis hebben met genoeg bagage om een dergelijk project op te volgen en te implementeren.

“In feite zou iedere KMO een hoogtechnisch profiel, zoals een ingenieur in huis moeten hebben om vernieuwing in product en proces te brengen.” - Leo Borms

Van idee naar concreet project

Voor de uitwerking van het idee was er ook een belangrijke rol weggelegd voor Flanders’ FOOD. “Flanders’ FOOD heeft ons hier enorm veel ondersteund, om zaken af te toetsen, tips en ideeën te geven, en richting te geven aan de manier waarop dit idee op een concrete manier omgezet kon worden in een project” bevestigen Leo en David. Elise vult aan: “Het is ook goed te weten dat je steeds een klankbord hebt als je met vragen zit over de aanpak of de uitwerking van het project.”

Wat ook een belangrijk element is in zowel het voortraject als tijdens de uitvoering van zo'n project, is dat de partners elkaar voldoende leren kennen zodat iedereen goed weet wat hun rol is, en dat het duidelijk is wat de meerwaarde en doelstellingen zijn van elke partner. Zo werd in een eerste meeting besloten om ook Goldstream mee te betrekken bij het project, zodat het hele verhaal volledig klopte.

Nog volledig op schema

Ook al maakt de pandemie iedereen het leven wat moeilijk, het project heeft toch wel een vliegende start genomen en verloopt nog helemaal volgens schema. De besturing van de oven is intussen volledig vervangen, wat het mogelijk maakt om de tijd en temperatuur vanop afstand in te stellen.

Oven sensor

Intussen wordt de oven volledig digitaal aangestuurd.

De operatoren waren alvast enthousiast: Waar ze initieel soms verwachtten dat het werk moeilijker zou worden, blijkt het gemakkelijker te zijn. “Verandering ligt soms moeilijk, maar eens ze de voordelen ervan ervaren, zijn ze snel mee”, waarmee Elise direct komaf maakt met een aantal vooroordelen rond automatisatie.

Installatie van de camera’s gebeurde in januari, en eens de installatie volledig is kunnen de parameters gecombineerd worden met de beelden zodat het systeem kan beginnen ‘leren’.

Een goede plaatsing van die camera’s is essentieel: ze moeten op de juiste plaats en vanuit de juiste hoeken heldere beelden capteren, zonder daarbij te interfereren met het proces. Het ontwerp voor de integratie van oven en camera’s, was voor Yazzoom daarom de eerste stap in het traject, om te verzekeren dat de juiste data samengebracht kunnen worden.

Het project loopt een jaar, en vooral het verder doorontwikkelen van de software neemt wel wat tijd in beslag. Dat is een proces van evalueren en bijsturen, waarbij verschillende omstandigheden getest moeten worden, verschillende recepturen, tot zelfs effecten van seizoenen en weersomstandigheden. Kortom, er moet een zo volledig mogelijk beeld bekomen worden voor de verschillende werkomstandigheden. Op die manier kan het systeem, nadat de software is ontwikkeld, ook vlot inspelen op nieuwe situaties en andere recepturen.

“Voor elke nieuwe receptuur moet uiteraard het systeem nog wel gekalibreerd worden. Het ene koekje is namelijk al donkerder dan het andere, en wij moeten het systeem wel laten weten wat ‘een goed koekje’ is.”, weet Leo. Nochtans is het de bedoeling dat, eens een dergelijk systeem ‘up and running’ is, er weinig interferentie meer nodig zal zijn van Yazzoom, tenzij bij een eventueel defect van een camera bijvoorbeeld. David: “Contact zal er wel nog zijn, maar dat is dan eerder om de case te demonstreren, of om een nieuw traject op te starten.”

Leo: “Zonder de hulp van S3FOOD zouden de digitaal aangestuurde ovens er ook wel van gekomen zijn, maar het zou nooit zo’n vaart hebben gelopen als nu, en de slimme camera’s gingen allicht bij een wild idee gebleven zijn. De financiële ondersteuning heeft daarbij ook wel een flinke duw in de rug gegeven.” En Elise vult nog aan: “Omdat de financiële zorg voor een groot deel wegvalt, heb je meer ruimte voor creativiteit en om met nieuwe ideeën aan de slag te gaan.”

1/0

“Zonder de hulp van S3FOOD zouden de digitaal aangestuurde ovens er ook wel van gekomen zijn, maar het zou nooit zo’n vaart hebben gelopen als nu, en de slimme camera’s gingen allicht bij een wild idee gebleven zijn. De financiële ondersteuning heeft daarbij ook wel een flinke duw in de rug gegeven.”

Leo Borms

La Confiance

“Omdat de financiële zorg voor een groot deel wegvalt, heb je meer ruimte voor creativiteit en om met nieuwe ideeën aan de slag te gaan.”

Elise Burm

La Confiance