Voedingsverpakkingen

Uitwerken van een roadmap die de onderzoeks- en ontwikkelingslijnen uitzet voor voedingsverpakkingen voor de komende jaren

Waarom dit project?

Om de concurrentiële slagkracht en de goede reputatie van de Vlaamse voedingsindustrie en haar toeleveringsbedrijven in de toekomst te behouden en nog te versterken, is het belangrijk dat onze regio de aansluiting niet mist met de globale evolutie naar enerzijds geavanceerde voedselverpakkingen en anderzijds de virtualisatie van voedselverpakkingen via de ontwikkeling van het zogenaamde ‘internet der verpakkingen’.

In 2030 zullen alle voedingsverpakkingen circulair moeten zijn en ook aan de snelle evolutie van digitalisatie en personalisatie kunnen we niet voorbijgaan. Pack4Food en de speerpuntclusters Flanders' FOOD (voeding), VIL (logistiek), SIM (nieuwe materialen) en Catalisti (chemie en kunststoffen) werken sinds september 2018 aan een Roadmap rond de voedingsverpakkingen voor de toekomst.

Onderzoek en resultaten

‘Voedingsverpakking van de toekomst’ was een collectieve intercluster studie (type VIS-CO) waarin een roadmap werd uitgewerkt die de onderzoekslijnen uitzet voor de komende jaren (tot 2030) om samen met de industrie, overheids- en kennisinstellingen geavanceerde verpakkingen te ontwikkelen, gefocust op de noden van de toekomst.

Om deze roadmap vorm te geven, brachten we de specifieke noden, barrières & uitdagingen van bedrijven via interactieve brainstormsessies in kaart om zo cross-sectorale opportuniteiten te identificeren.

De doelstellingen van de haalbaarheidsstudie die geleid heeft tot de roadmap waren:

 • het definiëren van een gezamenlijke visie en strategie m.b.t. de voedingsverpakking van de toekomst, voor zowel primaire als secundaire als tertiaire verpakkingen met 2030 als horizon.
 • Innovatieve trajecten identificeren op korte, middellange en lange termijn om deze strategie te realiseren.
 • Matchmaking tussen bedrijven uit de verschillende clusters om off-the-shelf technologieën te implementeren en het realiseren van duurzame, sectoroverschrijdende samenwerkingsverbanden.

De belangrijkste projectresultaten die uit deze studie volgden zijn:

 • White paper over State-of-the-art Packaging Technologies (status januari 2019)
 • Breed gedragen Roadmap met gedetailleerd beschreven onderzoeks- en ontwikkelingslijnen voor de komende jaren (2018-2030)
  De Roadmap beschrijft duidelijk gedefinieerde onderzoekslijnen om geïdentificeerde technologische, juridische en/of economische barrières en tekortkomingen aan te pakken en door bedrijven gewenste innovaties te realiseren. De Roadmap omvat zowel innovatietrajecten als mogelijkheden tot samenwerkingsverbanden op korte termijn, middellange en lange termijn. Dit biedt de Vlaamse bedrijven uit de betrokken clusters het perspectief om hun concurrentiële slagkracht te versterken en een internationaal trekkende pioniersrol te vervullen in de ketenoverschrijdende en cross-sectorale benadering van voedingsverpakkingen over de Vlaamse grenzen heen. De innovatietrajecten zijn verdeeld over vier thema’s:
  • Circulaire verpakkingen,
  • Actieve, Intelligente (A&I) en gepersonaliseerde verpakkingen,
  • Voedselverpakkingen en Logistieke Processen,
  • Thema overschrijdend: Voedselverpakkingen en Artificiële Intelligentie (AI)
 • Roadmap Comité
  Het Roadmap Comité is opgericht in januari 2020 om de roadmap visie en strategie te bestendigen naar de toekomst toe en komt op regelmatige basis samen. Zij geven sturing over o.a. welke innovatietrajecten van de roadmap moeten uitgewerkt worden als project op korte, middellange en lange termijn, waar de grootste opportuniteiten liggen, welke type bedrijven zouden kunnen meegenomen worden enz.

Projectpartners

Het project werd hoofdzakelijk uitgevoerd door Pack4Food, met de ondersteuning van de clusters Flanders’ FOOD, VIL, SIM en Catalisti.

Pack4Food logo
Flanders' FOOD logo
VIL logo
SIM logo
Catalisti Logo
VLAIO sponsorlogo vol

Vervolgacties

Roadmaps, en de concepten die daarin zijn opgesteld, zijn een vertrekpunt. Ze worden verder uitgewerkt via diverse vervolgacties, zoals de initiatie van (onderzoeks)projecten, investingen en nieuwe samenwerkingsverbanden. Samen kunnen we ideeën bespreken en verder uitwerken, uiteraard confidentieel. Bekijk de roadmap en zijn concepten voor meer info, of neem contact op met de projectbeheerders.

Ga naar de roadmap

Voedingsverpakking van de toekomst