Gesneden groenten in zakjes

Optimaal kwaliteitsbehoud van vers versneden groenten onder fluctuerende temperatuur- en O2-condities

Waarom dit project?

Iedereen kent het wel, je komt thuis van een lange werkdag en wil snel een gezonde maaltijd met verse groenten tevoorschijn toveren. Om geen tijd te verliezen aan wassen, schillen of snijden heb je daarom een zakje verse versneden groenten gekocht. Op zich lekker en makkelijk, maar deze oplossing is niet erg duurzaam. Door de korte houdbaarheid van deze verse producten worden er dagelijks heel wat groenten verspild die niet op tijd verkocht raken. Door het verlengen van de houdbaarheid van deze producten, al is het maar met één dag, kan al heel wat voedselverlies vermeden worden.

Onderzoek en resultaten

OPTIVEG was een collectief onderzoeksproject (type VIS-CO), met als doel de houdbaarheid van IVde (vierde) gamma groenten te verlengen, van producent tot verkoop in de retail, om zo voedselverliezen in te perken.

Temperatuurschommelingen doorheen de keten van producent tot retail hebben een belangrijke impact op de houdbaarheid van EMAP-verpakte verse versneden groenten. Het project startte dan ook met deze schommelingen in kaart te brengen a.d.h.v. verpakkingssensoren om deze verder te kunnen inperken waar mogelijk.

Bij EMAP-verpakte groenten is er een constante gasuitwisseling van O2 en CO2 met de omgeving. Deze evenwichtige beschermde atmosfeer houdt de respirerende groenten langer vers. Een optimale houdbaarheid wordt pas verkregen wanneer de doorlaatbaarheid van de verpakking in evenwicht is met de respiratiesnelheid van de versneden groente. Daarom werd in fase twee van het project voor vijf types groenten de respiratiesnelheid bepaald bij variërende initiële O2-concentraties en temperaturen. Hierbij werd ook rekening gehouden met verschillen tussen seizoenen en origine van het product. De groenten sla, paprika, wortel, ui en champignon werden hiervoor geselecteerd omwille van hun moeilijke bewaring in versneden toestand. In fase 3 werd vervolgens een oxygen transmission rate (OTR) software ontwikkeld die de O2 doorlaatbaarheid van verschillende types verpakkingen kan meten. Zo werd o.a. het verschil in gasuitwisseling tussen permeabele niet-geperforeerde verpakkingsfolie en micro-geperforeerde folie bepaald.

Deze resultaten werden tenslotte allemaal gebundeld en aangevuld met de belangrijkste kwaliteitsparameters voor verse versneden groenten, zoals pH, volatiele metabolieten en microbiële activiteit. Op deze manier kon de optimale verpakking en bewaring voor elk type groente gevalideerd worden.

Aanschaffen van de resultaten

Het project is afgelopen sinds december 2017, maar het rapport met de resultaten en de OTR berekeningstool kunnen wel nog besteld worden. Bij de bestelling van het rapport kan er ook een persoonlijke toelichting worden gegeven door één van onze innovatie managers. De prijs hiervan is afhankelijk van de deelnameprijs voor een project, de ouderdom van de resultaten en de grootte (aantal werknemers) van het bedrijf. Voor meer info en/of een bestelling, neemt u best contact op met de projectbeheerder.

Projectpartners

Flanders’ FOOD beheert en coördineerde het project. De uitvoering was in handen van het Labo voor Levensmiddelenmicrobiologie en –Conservering (LFMFP-UGENT) onder leiding van prof. dr. ir. F. Devlieghere.