Zeewier olie capsules

Vergelijking van omega-3 rijke oliën op basis van nutritionele en (fysico)chemische eigenschappen

Waarom dit project?

Het is vrij algemeen aanvaard dat omega-3 (of n-3) vetzuren gezondheidsbevorderend kunnen zijn. Het zijn daarbij vooral de langketen n-3 vetzuren (LC-PUFA) eicosapentaeenzuur (EPA) en docosahexaeenzuur (DHA) die fysiologische effecten vertonen in het lichaam en waarvan het lichaam slechts minimale hoeveelheden zelf van aanmaakt. De rechtstreekse inname van LC-PUFA is dus van groot belang. Echter, de aanbevolen inname van 250 mg LC-PUFA/dag wordt doorgaans niet gehaald in Westerse landen. Dit verklaart de grote interesse bij industrie en consument voor levensmiddelen verrijkt met n-3 vetzuren en capsules met n-3 vetzuren.

De belangrijkste commerciële bron van LC-PUFA is visolie. Er zijn echter verschillende problemen verbonden aan het gebruik ervan: de typische geur en smaak, de mogelijke contaminatie met zware metalen en persistente organische verbindingen en de geografische en seizoensafhankelijke variatie in kwaliteit. Bovendien wordt de regelgeving voor visvangst steeds strenger. Daarom wordt steeds meer gezocht naar alternatieven voor visolie. Er zijn reeds commerciële preparaten op de markt afkomstig van krill, de Nieuw-Zeelandse groenlipmossel en micro-organismen verwant aan micro-algen maar die fermentatief / heterotroof worden gekweekt.

De laatste jaren is er een groeiende interesse voor autotroof gekweekte micro-algen (op basis van zonlicht en koolstofdioxide) als potentieel interessante alternatieve bron van LC-PUFA. Bovendien zou olie uit deze autotroof gekweekte micro-algen niet alleen rijk zijn aan LC-PUFA maar ook andere nutritioneel interessante componenten bevatten, zoals natuurlijke antioxidanten, fytosterolen en bepaalde vitaminen.

Onderzoek en resultaten

OMEGA-OIL was een collectief onderzoeksproject (type VIS-CO), bedoeld om bedrijven in staat te stellen om in het aanbod van beschikbare LC-PUFA oliën een weloverwogen keuze te maken, en een antwoord te bieden aan vragen zoals:

  • Zijn er verschillen tussen verschillende oliën die rijk zijn aan LC-PUFA?
  • Op welk vlak verschillen ze: nutritioneel, fysicochemisch, in vivo-effecten, …?
  • Wat is de beste productkeuze, en is dit afhankelijk van de toepassing?

Daarnaast werd ook het potentieel van autotroof gekweekte micro-algen als economisch interessante bron van LC-PUFA voor gebruik in supplementen en/of in verrijkte levensmiddelen en dierenvoeders geëvalueerd. 

Eerst en vooral werd een overzicht gemaakt van de literatuur omtrent LC-PUFA en een inventaris van de markt van LC-PUFA preparaten en het voorkomen van LC-PUFA in micro-algen.

Op basis daarvan werd een keuze gemaakt van 6 commerciële n-3-rijke oliën voor verdere studie. Er werd ook een keuze gemaakte van 11 micro-algen waarvan de biomassa beschikbaar was, en verder onderzocht werd voor extractie en beoordeling van de eigenschappen. De commerciële oliën en de geëxtraheerde oliën uit de microalgen werden vervolgens beoordeeld op basis van chemische samenstelling, stabiliteit, productiekost en extractierendement.

Projectpartners

Flanders’ FOOD beheert en coördineerde het project. De uitvoering was in handen van:

  • KU Leuven Campus Kortrijk, Onderzoeksgroep Food & Lipids - Prof. Imogen Foubert
  • KU Leuven Campus Kortrijk, Onderzoeksgroep Aquatische Biologie - Prof. Koenraad Muylaert
  • KU Leuven Campus Gent, Departement microbiële en moleculaire systemen (M²S) - Prof. Luc De Cooman

Aanschaffen van de resultaten

Het project is afgelopen sinds 14/01/2013, maar het rapport met de resultaten kan wel nog besteld worden. Bij de bestelling van het rapport kan er ook een persoonlijke toelichting worden gegeven door de verantwoordelijke projectmanager (Marie Demarcke). De prijs hiervan is afhankelijk van de deelnameprijs voor een project, en is afhankelijk van de ouderdom van de resultaten en de grootte (aantal werknemers) van het bedrijf. Voor meer info en/of een bestelling, neemt u best contact op met de projectbeheerder.