Omega-3 eieren

Aanrijking van eieren met omega-3 vetzuren met behulp van micro-algen

Waarom dit project?

Het is vrij algemeen aanvaard dat omega-3 (of n-3) vetzuren gezondheidsbevorderend kunnen zijn. Het zijn daarbij vooral de langketen n-3 vetzuren (LC-PUFA) eicosapentaeenzuur (EPA) en docosahexaeenzuur (DHA) die fysiologische effecten vertonen in het lichaam en waarvan het lichaam slechts minimale hoeveelheden zelf van aanmaakt. De rechtstreekse inname van LC-PUFA is dus van groot belang, maar de aanbevolen inname (250 mg LC-PUFA/dag) wordt doorgaans niet gehaald in Westerse landen. En hoewel de voedingsindustrie met aangerijkte levensmiddelen tracht in te spelen op de te lage inname aan n-3 vetzuren, zijn er slechts een zeer beperkt aantal op de markt die effectief aangerijkt zijn met LC-PUFA. Er zijn dus in de markt zeker nog opportuniteiten voor levensmiddelen aangerijkt aan LC-PUFA.

Hierbij zijn er twee mogelijkheden: Ten eerste is er directe aanrijking door LC-PUFA olie rechtstreeks toe te voegen aan het product, zoals bv. in brood of margarine. Ten tweede kunnen dierlijke producten, zoals bv. melk en eieren, door toevoeging aan het voeder indirect aangerijkt worden met LC-PUFA. Aangezien de vetzuren die teruggevonden worden in het eigeel in sterke mate afhankelijk zijn van de door de kip geconsumeerde vetzuren, zijn aangerijkte eieren een ideale manier om de opname aan LC-PUFA van de mens te verhogen.

De belangrijkste commerciële bron van LC-PUFA om toe te voegen aan het voeder van legkippen is visolie. Er zijn echter verschillende problemen verbonden aan het gebruik van deze olie. Daarom is het opportuun om te kijken naar een toevoeging van micro-algen, die aan de basis staan van de mariene voedselketen en dus ook de oorspronkelijke bron zijn van LC-PUFA in vis. Bovendien kan toevoeging van micro-algen aan kippenvoer ook de kippen zelf ten goede komen, op gebied van gezondheid en immuniteit, doordat algen ook vaak hoge concentraties aan natuurlijke pigmenten, vitaminen, mineralen, proteïnen van hoge kwaliteit en andere componenten bevat, die anders via andere voederingrediënten toegevoegd moeten worden. De daaruit voortvloeiende verminderde noodzaak aan deze ingrediënten kan een economische meerwaarde geven aan het gebruik van micro-algen.

Onderzoek en resultaten

OMEGA-EI was een collectief onderzoeksproject (type VIS-CO), waar de mogelijkheden en opportuniteiten voor toevoeging van micro-algen aan kippenvoeders ter verrijking van de eieren met LC-PUFA’s werden nagegaan.

Eerst en vooral werd in het project op basis van een literatuurstudie de huidige stand van zaken en technologie omtrent het aanrijken van eieren met omega-3 vetzuren in kaart gebracht.

Vervolgens werden diverse microalgen rijk aan LC-PUFA geëvalueerd om diegene met het grootste potentieel voor de aanrijking van eieren met LC-PUFA te kunnen identificeren. In eerste instantie werd de evaluatie uitgevoerd op basis van de chemische en nutritionele karakteristieken van de algen, daarna werden ook in vivo proeven uitgevoerd met de leghennen, waarbij ook aandacht werd besteed aan de algemene eikwaliteit (bv. dooierkleur), de zoötechnische prestaties en de immunocompetentie van de kippen.

Voor de meest beloftevolle microalgen species, werd in een dosisrespons studie de optimale aanrijkingsdosis bepaald, zodat het meest optimale supplementatieschema bepaald kon worden.

Daarnaast werd ook een economische kosten-batenanalyse van het gebruik van micro-algen als supplement in het voeder van legkippen en dit teneinde het vermarktingspotentieel van microalgen voor dit doeleinde beter te kunnen inschatten.

Tenslotte werd de supplementatie met microalgen ook vergeleken met supplementatie met andere, commercieel beschikbare bronnen van omega-3 vetzuren, nl. visolie, lijnzaadolie en DHA-Gold (een preparaat van gedroogde Schizochitrium, een soort micro-alg die echter heterotroof wordt gekweekt).

Projectpartners

Flanders’ FOOD beheert en coördineerde het project. De uitvoering was in handen van:

  • KU Leuven Campus Kortrijk, Onderzoeksgroep Food & Lipids - Prof. Imogen Foubert
  • KU Leuven Campus Kortrijk, Onderzoeksgroep Aquatische Biologie - Prof. Koenraad Muylaert
  • KU Leuven, Afdeling Dier-Voeder-Kwaliteit - Prof. Johan Buyse

Aanschaffen van de resultaten

Het project is afgelopen sinds 5/06/2013, maar het rapport met de resultaten kan wel nog besteld worden. Bij de bestelling van het rapport kan er ook een persoonlijke toelichting worden gegeven door de verantwoordelijke projectmanager (Marie Demarcke). De prijs hiervan is afhankelijk van de deelnameprijs voor een project, en is afhankelijk van de ouderdom van de resultaten en de grootte (aantal werknemers) van het bedrijf. Voor meer info en/of een bestelling, neemt u best contact op met de projectbeheerder.