Microgolf oven

In gebruikname van een inline microgolf waarbij maaltijden (op pilootschaal) bereid en geregenereerd kunnen worden

De MicroWavePilot is een EFRO-investeringsproject voor de aankoop en ingebruikname van een inline microgolf waarbij maaltijden in beperkte hoeveelheid (in vergelijking met een gangbare productielijn in een bedrijf) bereid en geregenereerd kunnen worden. 

Dit toestel zal volledig ten dienste staan van academisch onderzoek, contractonderzoek en testen van bedrijven en kennisinstellingen. Binnen het onderzoek kunnen op pilootschaal maaltijden bereid en geregenereerd worden en kan de impact van de microgolftechnologie op de nutritionele en organoleptische kwaliteit worden nagegaan. Ook onderzoek naar voedselveiligheid van de op deze manier bereide maaltijd(component)en kan uitgevoerd worden. Met het toestel kunnen bedrijven op pilootschaal nagaan welke opportuniteiten inline microgolftechnologie kan bieden voor hun producten en processen. Zorginstellingen die vaak op korte tijd heel wat maaltijden moeten regenereren kunnen testen hoe een inline microgolf de kwaliteit van afgeleverde maaltijden enerzijds en efficiëntie anderzijds zou kunnen verbeteren.

Dit toestel zal ingebed worden in de KitchenPilot in Roeselare. Er zal toegewerkt worden naar valorisatie-onderzoek waarbij de opgebouwde kennis resulteert in nieuwe producten en diensten. De pilootinfrastructuur is bedoeld voor voedingsbedrijven, grootkeukens en zorginstellingen met wie een daadwerkelijke samenwerking zal worden aangegaan om experimenteel onderzoek uit te voeren naar gebruik van de microgolf, maar ook haalbaarheidstesten voor de implementatie van een dergelijk toestel in het eigen bedrijf/eigen keuken. Specifiek onderscheiden we enerzijds de ruime voedingsindustrie, producenten van bereide maaltijden en grootkeukens waar maaltijden voor de zorginstellingen worden bereid en anderzijds de zorginstellingen op zich die maaltijden regenereren. 

Projectpartners 

Flanders’ FOOD beheert en coördineert het EFRO-project. Het wordt gerealiseerd met Europese steun. De MicroWavePilot zal geïnstalleerd worden in de KitchenPilot wat een samenwerking is tussen VIVES Hogeschool, TUA West, ILVO, POM West-Vlaanderen en Flanders' FOOD.
 

partners Microwave Pilot

Contactpersoon

Ellen Fierens
research manager