Voedselresten

Optimalisatie van (her)gebruik van materialen en natuurlijke grondstoffen

Waarom dit project?

Volgens de Food & Agricultural Organisation (FAO) wordt jaarlijks wereldwijd 1/3 van al het geproduceerde voedsel verspild. Het project Food Heroes wil oplossingen bieden en richt zich op de eerste schakels van de keten, verantwoordelijk voor 60% van de verspilling in EU.

De doelstelling van dit project was in eerste instantie om voedselverspilling in de eerste schakels van de voedselketen te verminderen en een efficiënt gebruik van grondstoffen te bevorderen. Daarbij werd gefocust op de ontwikkeling, testen en implementeren van nieuwe oplossingen voor humane voeding door hoogwaardige valorisatie van nevenstromen.  

Via co-creatie in een transnationale, sector-overschrijdende setting gingen de verschillende partners en stakeholders op zoek naar innovatieve oplossingen om voedselverliezen te reduceren in 6 pilotregio's in Noord-West Europa. Overheen deze regio’s waren er 3 gezamenlijke doelstellingen:

 • Ontwikkeling van innovatieve ideeën 
 • Testen en implementeren van gezamenlijke oplossingen  
 • Uitrol van innovatieve oplossingen via experimentele ontwikkeling tot nieuwe producten  

Het finale doel was om via 15 innovatieve oplossingen een hogere valorisatie te bereiken van:

 • 468 ton vis-reststromen;
 • 4.100 ton fruit - en groentereststromen;
 • 15.000 haantjes en 3.250 geitenbokken (en 0,5mln /dag minder gedode mannelijke kuikens)

En dat over heel Noord-West Europa.

Projectaanpak en resultaten

Food Heroes was een interregionaal onderzoeks- en ontwikkelingsproject (Interreg North-West Europe) waarbij agro- en voedingsbedrijven in co-creatie samenwerkten met designers, consumenten, ketenpartners, marketeers, technologieaanbieders, onderzoekers en andere stakeholders om nieuwe types producten te ontwikkelen en nieuwe types van samenwerkingsverbanden om voedselverliezen te verminderen aan te gaan.

Er werd geëxperimenteerd met het gebruik van nieuwe technologieën om stakeholders met elkaar in contact te brengen en met ideeën voor innovatieve businessmodellen die toegepast kunnen worden. Dit werd ondersteund door trendanalyse en haalbaarheidsstudies van de ontwikkelde concepten. De ontwikkelde ideeën werden verder uitgewerkt via interregionale samenwerkingen.

In Vlaanderen werden 2 co-creatie trajecten op poten gezet waarbij bedrijven uit de keten met een voedselverspillingsprobleem werden samengebracht met partners uit de creatieve sector. 

Bekijk ook het filmpje over het project

Accepteer marketing-cookies om deze content weer te geven.

Cookie-instellingen
Van idee tot concept 

Het eerste ontwerptraject werd uitgerold in 2018 en 5 bedrijven gingen elk aan de slag met een designbureau. Dit leidde tot 5 innovatieve en frisse ideeën: 

 • Kombucha uit brood nevenstromen 
 • Verse groenten-fruit sappen met lange houdbaarheid zonder toevoeging van additieven of bewaarmiddelen, uit groenten nevenstromen. 
 • Kimchi uit preinevenstromen 
 • Gezonde “energieshot” uit appelnevenstromen 
 • Nieuw assortiment van convenience aardappelproducten van zoete aardappel 
Van concept tot markt

In het tweede traject werden bedrijven die reeds een concept rond de vermindering van voedselverliezen op punt hadden staan begeleid naar het op de markt brengen van hun producten. Ze werden hierin bijgestaan door een team van designers. In dit traject werden 3 Vlaamse bedrijven begeleid. 

Food heroes awards

15 innovatieve oplossingen werden ontwikkeld, getesten en geimplementeerd in de drie sub-sectoren groenten & fruit, vlees en vis. In Vlaanderen lag de focus op de reductie van verliezen bij groenten en fruit. Het project ontwikkelde demonstratie workshops van best-practices en nieuwe oplossingen om voedselverliezen tegen te gaan.

De beste ideeën werden bekroond met de Food Heroes Award. Deze hoofdprijs werd weggekaapt door een Brusselse start-up Envie die soepen maakt van groentenevenstromen. Het project zal worden afgesloten met een heus Food Waste Fest dat zal doorgaan in Brussel op 8 december 2020. 

Vervolgacties

Sommige ideeën die via het Food Heroes project tot stand kwamen bieden opportuniteiten voor verdere ontwikkeling. Zo ook het DEMETER project, dat een rechtstreeks vervolg is op Food Heroes.

Projectpartners

Aan dit project werkten 14 partners mee uit 6 landen.

Nederland: 

 • ZLTO (projectcoordinator)
 • Provincie Noord-Brabant
 • Dutch Design Foundation
 • In Ovo B.V

Vlaanderen: 

 • Innovatiesteunpunt (ISP)
 • Flanders District of Creativity vzw
 • Flanders’ FOOD 

Frankrijk: 

 • Association des Chambres d’Agriculture de l’Arc Atlantique
 • Technopole Quimper-Cornouaille
 • Laval Mayenne Technopole
 • Duitsland: 
 • SPESSART regional e.V.

Ierland: 

 • Bord Iascaigh Mhara
 • Clean Technology Centre

Verenigd Koninkrijk: 

 • University of Lincoln