industry 4.0

Food Factory of the Future - Transformatie naar de voedingsfabriek van de toekomst

Waarom dit project?

In 2011 werden reeds de eerste stappen gezet richting de vierde industriële revolutie. Bij industrie 4.0 staan digitalisering en automatisering van productieprocessen met behulp van slimme technologie centraal. Op de kar van industrie 4.0 springen is voor vele kmo’s echter een uitdaging omwille van het gebrek aan kennis, tijd en budget. Daarom werd in 2012 het Made Different kader opgericht door Agoria en Sirris met steun van de Vlaamse Overheid met als doel een stappenplan op te stellen dat een maakbedrijf aan de hand van 7 transformaties kan omvormen tot een fabriek van de toekomst.

Onderzoek en resultaten

F3, voluit ‘Food Factory of the Future’, was een Made Different (NIB) project van het Agentschap Ondernemen met als doel voedingsbedrijven te ondersteunen bij hun traject naar ‘Fabriek van de toekomst’ aan de hand van drie belangrijke transformaties, namelijk ‘World Class Production’, ‘Digital Factories’ en ‘Smart Production’. Met deze 3 transformaties wil het Made Different kader kmo’s uit de voedingsindustrie o.a. helpen met het sneller inspelen op een veranderende markt, het verstevigen van de concurrentiepositie en het verlagen van de personeelskost.

Het eerste luik ‘World Class Production’ bestond uit het implementeren van nieuwe technologieën, zoals bv. radiogolven of gepulseerde elektrische velden (PEF) om de kwaliteit en houdbaarheid van een voedingsproduct te verhogen. Hierbij werd gefocust op o.a. milde conserveringstechnieken met minimale impact op het eindproduct, oppervlakte decontaminatie en het verminderen van postcontaminatie bij bv. het versnijden.

Het tweede luik ‘Digital Factories’ was gericht op de volledige digitalisering van de bedrijfsvoering aan de hand van geïntegreerde IT-oplossingen.  Belangrijke thema’s binnen deze transformatie waren ‘collaboratie’ over de bedrijfsgrenzen heen, ‘connectiviteit’ tussen bedrijfsprocessen en medewerkers en tenslotte ‘intelligentie’ om nieuwe inzichten te verkrijgen in productieprocessen.

Het derde en laatste luik ‘Smart Production’ betrof de automatisatie van productieprocessen aan de hand van robotica en slimme technologie. Een slim productieproces kan immers sneller inpikken op veranderingen van buitenaf, zoals nieuwe marktrends en is bovendien efficiënter qua personeelskost en dus rendabeler voor kmo’s.

Het doorlopen van het transformatie traject werd opgedeeld in 4 concrete acties:

  1. sensibilisering rond nieuwe technologie via studiedagen en demonstraties, bedrijfsbezoeken, fact sheets...
  2. overtuiging en stimulering van kmo’s aan de hand van een technologiescan die nieuwe opportuniteiten voor innovatie opspoorde
  3. het opstellen van een transformatiestappenplan a.d.h.v. een financiële analyse en haalbaarheidsstudie
  4. het uitvoeren van de transformaties onder begeleiding van geschikte partners

Het project werd uitvoerig bericht in diverse media en bereikte hierdoor een groot aantal bedrijven. Dit resulteerde dan ook in een verlenging van het project tot en met maart 2016. Sinds 2015 worden bovendien ook de ‘Factory of the Future Awards’ uitgereikt aan maakbedrijven die alle 7 transformatie stappen met succes hebben doorlopen.

Vervolgacties

Bio Bakkerij De Trog won begin 2016 als eerste voedingsbedrijf de Factory of the Future Awards, en werd daarmee dan ook de eerste ‘Food Factory of the Future’. Sindsdien worden nog elk jaar voedingsbedrijven begeleid naar, en bekroond tot Factories of the Future.

De drie transformaties vormden ook de basis van een deel van de Flanders’ FOOD activiteiten en projecten in het kader van Industry 4.0, in eerste instantie rond digitalisatie, later ook robotisatie en AI.

2DIGIT - Towards Digital Food Factories (VIS-IV-project)

Na afloop van het F3 project bleek dat digitalisering voor vele kmo’s een sprong in het duister was. Het 2DIGIT project had dan ook als doel bedrijven uit de voedingsindustrie te stimuleren om de eerste transformatie stappen te zetten door hen een concreet overzicht te bieden over de mogelijkheden om digitalisatie te implementeren in hun bedrijfsvoering.

Projectpartners

Flanders’ FOOD beheert en coördineerde het project, en stond ook in voor een deel van de uitvoering ervan. Daarnaast waren ook Agoria (Jeroen Vits) en Sirris (Filiep Vincent) betrokken bij de uitvoering.