Met steun van:

Combined brand VLAIO & Flanders' FOOD (new 2023)
Combined brand VLAIO + VIL
Vers geleverd

Verkennen van de mogelijkheden van e-commerce van verse, gekoelde voedingsproducten: hoe pakken we dit logistiek aan met oog voor voedselveiligheid, duurzaamheid en economische haalbaarheid.

Waarom dit project? 

2020 was een zeer goed jaar voor de e-commerce van producten. De online verkoop van verse, gekoelde voeding, blijft voorlopig echter zeer beperkt. Toch is het marktpotentieel voor deze categorie erg groot. Voor voedingsbedrijven blijft het echter nog een beetje zoeken hoe dat nu juist aan te pakken. Er zijn dan ook een aantal aspecten aan voeding die het vooral op gebied van logistiek wat gecompliceerder maken dan voor andere sectoren. De beperkte houdbaarheid, en het feit dat er een vrijwel continue nood is aan een divers areaal aan producten om er nu zowat de meest cruciale punten uit te pikken. Bovendien zijn er nog heel wat vragen rond de verwachtingen van de consument op dat gebied, is het moeilijk in te schatten wat economisch haalbaar is, en waar de wettelijke knelpunten liggen. In het project Cool & Fresh Delivery proberen we op deze vragen en uitdagingen een antwoord te bieden.  

Onderzoeksaanpak en resultaten

Cool & Fresh Delivery was een collectief onderzoeks-, ontwikkelings- en disseminatieproject (type COOCK) en een intercluster tussen VIL en Flanders’ FOOD met als doel het verkennen van de mogelijkheden van e-commerce van verse gekoelde voedingsproducten, en hoe dit logistiek het best aangepakt wordt met oog op voedselveiligheid, duurzaamheid en betaalbaarheid. 

Het project zal richtlijnen ontwikkelen voor economisch haalbaar en schaalbaar logistiek model, rekening houdende met de integratie van bestaande last-mile logistiek.

Dit werd bereikt door: 

  • De huidige en gewenste consumentenervaringen bij 1.000 Belgen op gebied van vers geleverde voeding in kaart te brengen 
  • Lessen te trekken uit bestaande best practices 
  • Juridisch advies in te winnen inzake voedselveiligheidsreglementering. 
  • Verschillende mogelijkheden, concepten en business modellen bedenken en oplijsten voor een juridisch sluitend, economisch haalbaar en schaalbaar logistiek model, met inbegrip van de mogelijkheden tot integratie in bestaande last-mile logistiek. 
  • De technische mogelijkheden tijdens het transport op vlak van verpakking, koeltechnieken en ICT te bestuderen 

Toegang tot de projectresultaten

Alle resultaten zijn gebundeld per gedeelte in 4 uitgebreide publicaties: “De online consument: Verwachtingen, behoeften en obstakels”, “Gids voor goede parktijken en HACCP voor de last-mile distributie van levensmiddelen in België”, “Koeloplossingen voor koelverse en diepvriesvoeding” en logisiteke modellen voor koelverse en diepvriesvoeding”.

Deze publicaties zijn gratis ter beschikking voor leden.  

Doelgroep

Het project had als doelgroep alle bedrijven (kmo’s en grote ondernemingen) die actief zijn in de online verkoop van verse gekoelde voeding, of die plannen in die richting hebben, zoals voedingsbedrijven met e-commerce activiteiten of -aspiraties, veilingen en groothandelaars, handelaars, webshops en logistieke dienstverleners betrokken bij de last-mile distributie.  

Verder leverende het project ook interessante inzichten op voor verpakkingsbedrijven, aanbieders van koeltechnieken, ICT providers (e-commerce toepassingen/distributie), provincies, POM’s, bestuurlijke arrondissementen, intercommunales en gemeentebesturen. Ook voor e-commerce vakverenigingen biedt dit project een meerwaarde. 

Projectpartners 

Het project werd beheerd en gecoördineerd door VIL, de speerpuntcluster voor de logistieke sector. De uitvoering was in handen van VIL en Flanders’ FOOD. 

Flanders' FOOD logo
VIL logo

Contactpersoon

Kevin Winnen
innovation advisor
Timothy Lefeber
research manager