Met steun van:

Combined brand VLAIO & Flanders' FOOD (new 2023)
Vers geleverd

Verkennen van de mogelijkheden van e-commerce van verse, gekoelde voedingsproducten: hoe pakken we dit logistiek aan met oog voor voedselveiligheid, duurzaamheid en economische haalbaarheid.

Waarom dit project? 

2020 was een zeer goed jaar voor de e-commerce van producten. De online verkoop van verse, gekoelde voeding, blijft voorlopig echter zeer beperkt. Toch is het marktpotentieel voor deze categorie erg groot. Voor voedingsbedrijven blijft het echter nog een beetje zoeken hoe dat nu juist aan te pakken. Er zijn dan ook een aantal aspecten aan voeding die het vooral op gebied van logistiek wat gecompliceerder maken dan voor andere sectoren. De beperkte houdbaarheid, en het feit dat er een vrijwel continue nood is aan een divers areaal aan producten om er nu zowat de meest cruciale punten uit te pikken. Bovendien zijn er nog heel wat vragen rond de verwachtingen van de consument op dat gebied, is het moeilijk in te schatten wat economisch haalbaar is, en waar de wettelijke knelpunten liggen. In het project Cool & Fresh Delivery proberen we op deze vragen en uitdagingen een antwoord te bieden.  

Onderzoeksaanpak  

Cool & Fresh Delivery is een collectief onderzoeks-, ontwikkelings- en disseminatieproject (type COOCK) en een intercluster tussen VIL en Flanders’ FOOD met als doel het verkennen van de mogelijkheden van e-commerce van verse gekoelde voedingsproducten, en hoe dit logistiek het best aangepakt wordt met oog op voedselveiligheid, duurzaamheid en betaalbaarheid. 

Het project zal richtlijnen ontwikkelen voor economisch haalbaar en schaalbaar logistiek model, rekening houdende met de integratie van bestaande last-mile logistiek.  

Dit willen we bereiken door: 

 • De huidige en gewenste consumentenervaringen op gebied van vers geleverde voeding in kaart te brengen 
 • Lessen te trekken uit bestaande best practices 
 • Juridisch advies in te winnen inzake voedselveiligheidsreglementering. 
 • Verschillende mogelijkheden, concepten en business modellen bedenken en oplijsten voor een juridisch sluitend, economisch haalbaar en schaalbaar logistiek model, met inbegrip van de mogelijkheden tot integratie in bestaande last-mile logistiek. 
 • De technische mogelijkheden tijdens het transport op vlak van verpakking, koeltechnieken en ICT te bestuderen 
 • Uitwerking van en praktische handleiding voor de bedrijven 

Het project bekijkt de mogelijkheden in de nationale en internationale e-commerce markt, zowel in een B2C als B2B context. 

De uitgewerkte richtlijnen kunnen optioneel na het project door de deelnemers worden uitgewerkt in hun bedrijfscases.  

En uiteraard is er ook in dit project gelegenheid om kennis te maken met elkaar en met de logistieke sectorbedrijven, ervaringen te delen en daaruit te leren.  

Doelgroep en resultaten 

Het project richt zich tot alle bedrijven (KMO’s en grote ondernemingen) die actief zijn in de online verkoop van verse gekoelde voeding, of die plannen in die richting hebben, zoals voedingsbedrijven met e-commerce activiteiten of -aspiraties, veilingen en groothandelaars, handelaars, webshops en logistieke dienstverleners betrokken bij de last-mile distributie.  

Verder kan het project ook interessante inzichten leveren aan verpakkingsbedrijven, aanbieders van koeltechnieken, ICT providers (e-commerce toepassingen/distributie), provincies, POM’s, bestuurlijke arrondissementen, intercommunales en gemeentebesturen. Ook voor e-commerce vakverenigingen biedt dit project een meerwaarde. 

Uiteindelijk willen we met dit project de bedrijven beter in staat stellen om 

 • De consumentverwachtingen rond online aankoop van verse gekoelde voeding beter te begrijpen 

 • De specifieke uitdagingen inzake regelgeving en logistiek in kaart te brengen 

 • De technische mogelijkheden te leren kennen 

 • Te leren uit best-practices wereldwijd 

 • Inzicht te krijgen in wat economisch haalbaar is 

Projectpartners 

Het project wordt beheerd en gecoördineerd door VIL, de speerpuntcluster voor de logistieke sector. De uitvoering is in handen van VIL en Flanders’ FOOD.