Cleaning desinfectie spray

Efficiënte praktijkrichtlijnen voor reiniging en desinfectie in levensmiddelenbedrijven

Waarom dit project?

Voor bedrijven die voeding produceren, bewerken, verpakken, verhandelen, opslaan en/of vervoeren zijn hygiëne en voedselveiligheid cruciale elementen, die aan de hand van de nodige systemen en protocols beheerst worden. Reiniging en desinfectie zijn daarbij essentieel. Dit in goede banen leiden is complex, en brengt heel wat kosten met zich mee. Nochtans worden heel vaak essentiële keuzes genomen op een arbitraire wijze, zonder grondige wetenschappelijke onderbouwing en dus ook niet met het gewenste effect. Bovendien treden vaak bijkomende problemen op, bijvoorbeeld doordat procedures niet goed worden opgevolgd, door erg hardnekkige besmettingen of moeilijk bereikbare plaatsen.

Daardoor komen vaak problemen aan het licht wanneer er een bedreiging is voor de veiligheid, de houdbaarheid of de kwaliteit van het eindproduct. Op dat moment is het kwaad echter al geschied, en is het niet meer zo eenvoudig om het probleem te remediëren.

Onderzoek en resultaten

CLEANGUIDEFOOD was een collectief onderzoeksproject (type VIS-CO), met als doel te komen tot betere en efficiënte richtlijnen voor reiniging in de praktijk.

Er werd vertrokken van een inventarisatie van de beschikbare reinigings- en desinfectietechnieken, met ook aandacht zijn voor de kosten-, water- en energie-efficiëntie van deze methodes. Daarnaast werd ook een evaluatie gedaan van een aantal klassieke en alternatieve methodes om de effectiviteit van reinigings- en desinfectietechnieken te beoordelen.

In een aantal bedrijfscases werden de contaminatiebronnen en –routes en kritische voor verschillende micro-organismen (pathogenen, bederf, schimmels, ...) onderzocht en werden er mogelijkheden aangereikt tot het optimaliseren van de interne hygiëne en de reinigings-en desinfectieschema’s.

Dit alles resulteerde in een wetenschappelijk onderbouwde leidraad met praktijkrichtlijnen voor reiniging en desinfectie. Deze richtlijnen maken duidelijk welke de basisvoorwaarden, voorbereidingen, vormen van reiniging, vormen van desinfectie en manieren voor verificatie van de goede uitvoering zijn.

Projectpartners

Flanders’ FOOD beheert en coördineerde het project. De uitvoering was in handen van:

  • ILVO, eenheid Technologie en Voeding, Koen De Reu
  • VITO, afdeling Milieu-Analyses en Techniek, Sabine Kreps

Aanschaffen van de resultaten

Het project is afgelopen sinds 30/04/2013, maar het rapport met de resultaten kan wel nog besteld worden. Bij de bestelling van het rapport kan er ook een persoonlijke toelichting worden gegeven door één van onze innovatiemanagers. De prijs hiervan is afhankelijk van de deelnameprijs voor een project, en is afhankelijk van de ouderdom van de resultaten en de grootte (aantal werknemers) van het bedrijf. Voor meer info en/of een bestelling, neemt u best contact op met de projectbeheerder.