2,6 Miljoen euro subsidie voor onderzoek over thema's waar de Agro-Foodindustrie wakker van ligt.

Flanders’ FOOD brengt 70 agro-foodbedrijven en 17 onderzoeksgroepen samen om hun schouders te zetten onder 8 nieuwe onderzoeksprojecten en 1 haalbaarheidsstudie. Deze projecten komen tot stand met overheidssteun en financiële inbreng van de deelnemende bedrijven. Dit versterkt de betrokkenheid van de agro-foodindustrie, bewaakt het toepassingsgericht karakter en maakt onderzoek betaalbaar voor de bedrijven. Het zorgt voor een enorme drempelverlaging voor KMO’s, aangezien de financiering van individueel onderzoek voor hen vaak te hoog is. Van de 70 deelnemende bedrijven is 67% KMO. 

Binnen deze projecten komen relevante maatschappelijke thema’s aan bod zoals duurzaamheid, aangepaste voeding voor doelgroepen en voeding en gezondheid. Ook de daaraan verbonden technologische uitdagingen worden aangepakt. Daarnaast blijft het thema kwaliteit een belangrijk speerpunt voor Flanders’ FOOD. 

Het project Palm-o-free bijvoorbeeld, speelt in op de trend die marktanalisten menen te bemerken in Europa naar palmolie vrije producten. Sowieso is er de laatste jaren al heel wat inkt gevloeid over de ecologische impact van de verbouwing en de productie van palmolie. De vraag naar producten zonder palmolie is snel gesteld, maar zoals vaak is de oplossing zelden evident. In dit project worden een aantal pistes verder onderzocht en uitgespit om dit relatief harde vet, dat onontbeerlijk is voor de structuur van levensmiddelen, te vervangen. 

Niet ieder individu heeft dezelfde nutritionele behoeften. De vergrijzing, met daaraan gekoppeld een groeiende groep senioren, het toenemend aantal diabetici, personen met hartproblemen en allergieën, zorgen voor meer nood aan voeding met specifieke voorwaarden voor een bepaalde doelgroep. In de haalbaarheidsstudie ‘SeniorFood’ zal uitgezocht worden wat de nutritionele behoeften zijn van verschillende specifieke doelgroepen en wat de grootte is van deze doelgroepen binnen de bevolking. Met deze informatie kan de industrie beter inschatten welke opportuniteiten zich aanbieden om producten te gaan ontwikkelen voor specifieke doelgroepen, maar ook wat de uitdagingen en beperkingen zijn die de productie er van met zich meebrengt. 

Meer informatie over de hierboven beschreven projecten en de andere projecten die Flanders’ FOOD coördineert, is te vinden op onze website: http://www.flandersfood.com/projecten 

Flanders’ FOOD zit niet stil en momenteel zijn we al gestart met een nieuwe projectoproep. Op 13 maart 2014 worden in de Food Pilot in Melle 32 nieuwe projectideeën voorgesteld aan bedrijven. Meer info: http://2014.flandersfoodprojecten.com 

Wie is Flanders’ FOOD?

Flanders’ FOOD is het innovatieplatform van de agro-foodindustrie dat overheidssubsidies efficiënt inzet om deze bedrijven een competitieve voorsprong te geven. Wij doen dit via projecten, het oplossen van wetenschappelijke en technologische uitdagingen, opleidingen en netwerking. 294 bedrijven en 30 onderzoeksgroepen zijn vandaag lid van Flanders’ FOOD.