​Krijg de smaak te pakken dankzij good sensory practices​

sensoriek

​​Smaaktesten zijn essentieel binnen elk voedingsbedrijf voor kwaliteitscontrole van grondstoffen, ingrediënten en afgewerkte producten en in het kader van procesoptimalisatie en nieuwe productontwikkelingen. SENSTECH organiseert in 2024 een basis- en vervolgcursus rond ‘Good Sensory Practices’.​ 

Smaak blijft dé belangrijkste drijfveer voor consumenten om een voedingsproduct aan te kopen. Zeker bij herhaalaankopen speelt de sensorische kwaliteit van een voedingsproduct een primordiale rol om de verwachting van de consument te kunnen inlossen.  

  • Wat zijn good sensory practices?
  • Hoe start je met een in-company sensorisch panel?
  • Hoe voer je beschrijvende sensorische testen met experten uit?
  • Waarom is het belangrijk een eigen sensorisch lexicon op te stellen om te communiceren met klanten en leveranciers over smaak?
  • Hoe worden consumententesten uitgevoerd?
  • Welke producten worden geprefereerd door consumenten en waarom?
  • Hoe zit het met de sensorische kwaliteit van mijn product op het einde van de houdbaarheidstermijn?
  • Kan het intern smaakpanel een systematische smaakafwijking detecteren in mijn voedingsmiddel? 

 
Voor een antwoord op al deze vragen organiseert SENSTECH al jaren de basis- en vervolgcursus ‘Good sensory practices: sensorische analyse van voedingsmiddelen en ingrediënten’. 
 
Basiscursus op donderdag 8 februari 2024 
 
Tijdens de basiscursus zal een globaal overzicht gegeven worden over sensorisch onderzoek in de voedingsindustrie. Zowel consumententesten, als analytische sensorische testen komen aan bod. 
 
Vervolgcursus op donderdag 22 februari 2024 
 
De vervolgcursus zoemt in op dataverwerking van sensorische data, correlatie tussen sensorische en instrumentele data, sensorische shelf life testen en preference mapping.​ 

Rangordetest rode wijn

Voorbeeld rangordetest rode wijn

Vragen?

Inge Dirinck
innovation manager - freelance