De nieuwe RESTO tool van Nubel: data over exacte voedingssamenstelling als mogelijke input voor het FINE project?

Fine

Nubel ontwikkelde een programma voor professionals die instaan voor de bereiding van maaltijden. In deze tool wordt de impact van een bereidingstechniek meegenomen om zo een eenvoudige en correcte voorspelling voor voedingswaarden van recepturen te kunnen maken, rekening houdend met yield- en retentiefactoren.   

Nubel is de beheerder van de nationale databank van voedingsstoffen in voedingsmiddelen beschikbaar op de Belgische markt. Deze databank kan als werkinstrument gebruikt worden bij het opstellen van de nutritionele etikettering van voorverpakte voedingsmiddelen. De databank is eveneens gelinkt aan een berekeningsprogramma “Voedingsplanner RESTO” die de voedingsbedrijven en catering professionals de mogelijkheid biedt de samenstelling van hun receptuur te berekenen en gemakkelijk aan te passen aan hun behoeften.
De samenstelling van voedingsmiddelen wordt zodanig gelay-out dat de gegevens die nodig zijn voor de voedingswaarde-etikettering (in blauw) worden gemarkeerd. Dit maakt het gemakkelijker om de etikettering te beheren.

Sinds 2022 neemt het programma yield- en retentiefactoren op in zijn analyse. Dit maakt de verstrekte gegevens nog vollediger en wetenschappelijk onderbouwd.
 

Yieldfactor: wordt berekend op receptniveau en geeft informatie over de variatie in gewicht afhankelijk van de bereidingstechniek van het voedingsmiddel. Deze variatie kan het gevolg zijn van een verlies of een toename van vocht (bv. water) en/of vaste stoffen (bv. vet). 
Retentiefactor: wordt berekend op ingrediëntniveau en geeft informatie over het verlies van nutriëntengehalte na de bereiding van voedsel. Dit geldt voor veranderingen in vitamine- en mineraalgehalte.

nubel 1
nubel 2
nubel 3
nubel 4

Afbeelding: RESTO tool - werking

Het instrument is dus compleet voor voedingsbedrijven, restauranthouders, cateringbedrijven, bedrijfsrestaurants, schoolkantines en iedere andere professional die instaan voor de samenstelling en berekening van recepten. Met de tool kan je:

  • De exacte voedingssamenstelling van de receptuur weergeven rekening houdend met de yield- en retentiefactoren
  • Op eenvoudige wijze de nutritionele etikettering van bereidingen bepalen
  • Recepten opslaan en beheren 
  • Een recept aanpassen om de voedingssamenstelling te verbeteren. Eenvoudig een recept aanpassen om er een "bis" recept van te maken voor een productassortiment. Informatie delen of valideren met medewerkers.
  • Recepten uploaden in PDF- of Excel-formaat en ze afdrukken

Nubel is één van de leden van de begeleidingsgroep van FINE. In dit collectief project wordt uitgezocht wat de mogelijkheden zijn van accurate datacaptatie in een zorgcontext met behulp van een bestaande tool om voedselconsumptie te meten op het bord. Om voedselverspilling tegen te gaan, maar ook om er zeker van te zijn dat de zorgbehoevende de juiste hoeveelheid voedingsstoffen inneemt, is het belangrijk om te weten 'wat' en 'hoeveel' er gegeten wordt van een aangeboden maaltijd. Deze informatie kan als startpunt dienen om later data vanuit verschillende bronnen samen te brengen en zo een health dataspace te creëren. De hierboven besproken tool van NUBEL zal het mogelijk maken om de koppeling te maken tussen voedingsinname en daarbij horende nutritionele waarde.

Wil jij samen met NUBEL, voedingsbedrijven, zorgactoren en technologiebedrijven meewerken aan het project? Of heb je graag eens een persoonlijke toelichting van het project? Neem gerust contact op: rani.roye@flandersfood.com
 

Partners FINE

Flanders' FOOD logo
Logo Hogeschool VIVES
ILVO
imec
logo Medvia