VLIF-steun voor investeringen in agrifoodsector: call 2022

Geld doet plantje groeien

Het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds (VLIF) ondersteunt landbouw- en voedselverwerkingsbedrijven die een investering plannen om de voedselproductieketen duurzamer te maken en waarbij er een directe meerwaarde is voor de landbouw. Hiertoe is een budget beschikbaar van maar liefst 2.300.000 euro. Nog tot en met 10 november kan je hiervoor een steunaanvraag indienen.

Net zoals in 2021 kan ook dit jaar terug steun verkregen worden vanuit het VLIF voor geplande investeringen en innovatie met betrekking tot de productie en verwerking van landbouwproducten. Dit is opnieuw een open call zonder een bepaalde focus zodat innovatie de vrije hand heeft. Hiertoe wordt voornamelijk gezocht naar investeringen van actoren uit de landbouw en verwerkende bedrijven in de agrifood industrie met een duidelijke meerwaardecreatie voor de primaire producent.

Heb je plannen voor het aanschaffen van innovatieve installaties of machines gedurende de komende drie jaar? Of ben je bezig met de ontwikkeling van software of sturingsprogramma’s om duurzamere landbouwproducten af te leveren? Dan kan je deze subsidies aanspreken om tot 30% van jouw projectkosten gesteund te worden.

Indien geïnteresseerd kan je hier terecht voor meer informatie. Voor vragen kan je mailen naar VLIF-agrovoeding@lv.vlaanderen.be of bellen naar 02 552 79 39.