Water: het blauwe goud

Waterdruppel in handen

Water is een levensmiddel. Levensnoodzakelijk in de productie van voedingsmiddelen. Zonder water geen productie. Toenemende regelgeving en stijgende kosten zetten bedrijven aan tot waterbesparing en waterhergebruik. De urgentie neemt toe. Ben je nog niet aan de slag met dit thema, lees dan zeker hier verder.  

Minder water gebruiken: het stappenplan 

 • Breng je waterverbruik in kaart: Hoeveel water gebruik je per proces? Welk soort water is dat (leidingwater, grondwater …) en welke waterkwaliteit heb je nodig? 
 • Breng je waterkosten in kaart: Dit omvat de prijs van vers water (aankoopprijs leidingwater, pompkosten grondwater, opvang regenwater), de prijs voor het aanmaken van proceswater (ontharding, desinfectie, koeling, verwarming, aankoop chemicaliën), de transportkosten, lozingskosten van afvalwater en andere kosten (personeelskosten, analysekosten, bufferkosten, kosten impactstudie). 
 • Bekijk waar je water kunt besparen: dankzij een kritische evaluatie van het waterverbruik kunnen er waterbesparingsmogelijkheden opduiken: waterbesparing in manuele reinigingen, in naspoelstappen in CIP-schoonmaakprocessen of het laatste spoelwater in een meertrapsproces hergebruiken in de eerste stap. Preventie kan hierbij een grote rol spelen. Zo kan je bijvoorbeeld door tijdig corrosie op te sporen defecten voorkomen, herstellingen beperken en afval vermijden [1]
 • Bekijk alternatieve waterbronnen en waterhergebruik: Stel een alternatieve waterhuishouding op met als uitgangspunt de hoeveelheden en de waterkwaliteit die je nodig hebt. Hou hierbij rekening met kosten en baten, voedselveiligheid en de lozingsvoorwaarden. Als je alles in kaart hebt gebracht, kun je de meest geschikte technologie voor waterhergebruik kiezen. Neem daarvoor contact op met een of meerdere leveranciers van waterhergebruikinstallaties. Zij kunnen verschillende technologieën voorstellen en offertes opmaken.

De mogelijkheden zijn breed. Zo hebben recentelijk de watermaatschappijen Aquaduin, Farys en De Watergroep in Nieuwpoort voor het eerst ooit water uit de Noordzee ontzilt tot drinkwater [2]. De hergebruiktechnologieën verbeteren ook steeds. Zo werden er recent nieuwe soorten membranen ontwikkeld die compacter, robuuster en betrouwbaarder zijn [3]. Zo heeft de Deense bierproducent Carlsberg het doel om met behulp van deze technologie zijn waterverbruik tegen 2030 te halveren. 

De waterbarometer tool 

Accepteer marketing-cookies om deze content weer te geven.

Cookie-instellingen

De waterbarometer tool is een handige tool die bedrijven ondersteunt in bovenstaand stappenplan. De tool geeft bedrijven inzicht in hun watermanagement en stelt gerichte optimaliseringsacties voor. Een uitgebreide waterbalans met alle waterstromen en gerelateerde kosten wordt visueel gepresenteerd en de risico’s van de waterbronnen worden in kaart gebracht. Tegelijk krijgen de bedrijven een omgevingsanalyse met nabijgelegen alternatieve, duurzame waterbronnen. Voor deze waterbronnen worden ook geschikte behandelingen gepresenteerd. Maak gebruik van de gratis, online opleidingsmomenten om je wegwijs te maken door de tool. 

Ik schrijf me in voor de sessie op 25/02 

Ik schrijf me in voor de sessie op 8/03

Een specifieke vraag of probleem?

Het is ongetwijfeld al eens door je hoofd geflitst: ‘Mocht ik een oplossing vinden voor dit probleem’ of ‘Had ik even tijd om dit grondiger uit te spitten’.  Het goede nieuws is dat de oplossing vaak bestaat … ergens in waterland. Nog beter nieuws is dat wij (Inagro, Vlakwa, Flanders’ FOOD, Ugent Campus Kortrijk en VITO) je kunnen helpen en begeleiden naar een oplossing. 
Stel, je bent bierbrouwer en het plaatselijke grondwater is de sleutel tot de sublieme smaak van je merk. Maar … de grondwatervoorraad is eindig en je moet dus op zoek naar een andere waterbron. Wat als je nu eens zelf je water kon produceren met de exact dezelfde minerale samenstelling als het grondwater? Zoiets kan vandaag, dus laat ons de mogelijkheden uitspitten!

Zo gaan we te werk
 • Stap 1: We vragen je om je uitdaging zo concreet mogelijk te beschrijven in dit invulformulier.
 • Stap 2: Wij nemen daarna contact met je op en bespreken samen jouw uitdaging. Is dit duidelijk voor ons? Dan nemen we een kort vraag-en-antwoord filmpje op waarin je je uitdaging uitlegt.
 • Stap 3: Wij gaan op zoek naar de oplossing, in Vlaanderen of daarbuiten.
 • Stap 4: Hebben we die gevonden dan vragen we de probleemoplosser om zijn oplossing in een kort filmpje uit te leggen.
 • Stap 5: In de volgende stap delen we het filmpje van de probleemoplosser met jou. Is er een match? Dan kunnen jullie verder met elkaar overleggen.

Spit mijn waterprobleem uit

Accepteer marketing-cookies om deze content weer te geven.

Cookie-instellingen
Enkele spelregels 
 • Problemen van bedrijven worden confidentieel behandeld. Filmpjes gaan niet viraal maar worden intern bijgehouden.
 • Ook watertechnologieleveranciers staan voor uitdagingen. Ook zij mogen hun uitdagingen of knelpunten kenbaar maken.
 • Er is niet altijd een oplossing. In dit geval bekijken we of een nieuw onderzoeks- of ontwikkelingsproject een antwoord kan bieden.
 • We focussen in eerste instantie op waterproblemen in de agro-voedingssector. De overige schare uitdagingen zijn niet voor dit initiatief bestemd, maar kun je rechtstreeks delen met je brancheorganisatie.

Bronnen

https://vlakwa.be/sites/vlakwa/files/2021-03/brochure_waterhergebruik.pdf
https://vlakwa.be/nl/nieuws/landbouw-voedingsindustrie-zoekt-oplossing-en-oplossing-zoekt-probleem