#Weerbaar: 4 bedrijven en hun weg naar duurzamer waterhergebruik

Water als onderdeel

Op 31 mei 2022 vond het RepEAT slotevent plaats en vertelden Brouwerij Haacht, Citribel, Pantarein Water en Volys over hun ervaringen in hun waterhergebruikverhaal. Is waterhergebruik economisch interessant? Is het veilig om het permeaat te gebruiken? Hoe kan mijn watermanagement gedigitaliseerd worden? Lees er hier meer over!

Het samenwerkingsproject RepEAT

De voorbije twee jaar onderzochten Brouwerij Haacht, Citribel, Pantarein Water en Volys, in samenwerking met Flanders’ FOOD, de uitdagingen en kansen van hergebruik van (afval)water. Het doel van het samenwerkingsproject RepEAT was om de drie voedingsbedrijven te ondersteunen in hun streven naar minder waterverbruik en beter water(her)gebruik. Riet Cornelissen van Pantarein Water lichtte toe hoe men het in dit project heeft aangepakt. In een eerste luik van RepEAT werd een wateraudit uitgevoerd bij de drie voedingsbedrijven, met een focus op de link tussen het productieproces en het waterhergebruikproces. In een tweede fase werd gekeken naar de technologieën voor waterhergebruik. Zo werd er eerst onderzocht hoe een hergebruikinstallatie optimaal werkt en wat de cruciale procesparameters zijn voor continue monitoring en voor de automatische regeling van het hergebruikproces. Ook de verschillende reinigingsprocedures werden onderzocht om zo efficiënt mogelijk om te gaan met het gebruik van chemicaliën. Hierbij werd ook telkens de kwaliteit van het geproduceerde hergebruikwater in rekening gebracht door de hoeveelheid bacteriën in het 'Reverse Osmosis' (RO) permeaat te controleren via een online flow cytometrie.

Afvalwater is een energiedrager

Rondleiding in Brouwerij Haacht

In het eerste deel van het event kwamen de bedrijfsgetuigenissen van Citribel en Brouwerij Haacht aan bod. Emmanuel Raskin van Citribel deelde zijn ervaringen en de bijhorende uitdagingen die het met zich meebracht. Zo nam Citribel een onnodige dosering van kalkmelk in de waterzuiveringsinstallatie uit dienst, waardoor de calciumconcentratie halveerde. Dit leidde tot een stabiele werking van de hergebruikinstallatie, waardoor deze maar twee keer per jaar moet gereinigd worden.

Citribel wil in de toekomst ook een deel van het koelwater gebruiken als drinkwater. Hiermee hopen ze zo een 800.000 m³ water per jaar te besparen. Momenteel analyseert Citribel de mogelijkheden rond verdere energiebesparingen waarbij energie uit afvalwater en processen wordt gerecupereerd om zo de hoeveelheid primair energiegebruik te verminderen. Hierbij wordt er meer en meer gebruik gemaakt van warmtenetten en eveneens loopt er een studie rond warmtepompen. Emmanuel gaf hierbij duidelijk mee dat afvalwater een energiedrager is en dat de beschikbaarheid van water belangrijker is dan de kost.

Energieverbruik verminderen door anaerobe afvalwaterbehandeling  

Bij Brouwerij Haacht bleek het mogelijk om een deel van het afvalwater anaeroob te behandelen, waardoor het energieverbruik en slibproductie met 50 procent zou dalen. Bram Cerulus van Brouwerij Haacht liet hierbij weten dat met een anaerobe behandeling niet enkel de operationele kosten van de waterzuiveringsinstallatie zou verminderen, maar dat er ook energie in de vorm van biogas geproduceerd zou kunnen worden. Daarnaast plaatste Brouwerij Haacht een membraanbioreactor (MBR) op een deel van het afvalwater, om een goede effluentkwaliteit te kunnen garanderen. Tegen oktober is Brouwerij Haacht van plan een tweede membraanbioreactor bij te plaatsen, zodat 100 procent van het afvalwater door de MBR kan gaan. Ook willen ze hun rioleringsstelsel scheiden om ervoor te zorgen dat het regenwater verder gescheiden wordt van het afvalwater.

Riet Cornelissen van Pantarein Water die uitleg geeft over de verschillende waterinstallaties die uitgetest werden bij brouwerij haacht

Het loont dus om verder te kijken dan enkel de installatie voor waterhergebruik. Door de link te leggen tussen productie, waterzuivering en waterhergebruik kunnen bedrijven zo duurzaam mogelijk omgaan met water. Bovendien toont het RepEAT project aan dat hergebruik van water voor alle drie de voedingsbedrijven technologisch en economisch haalbaar is. Ook voldoet het gezuiverde water in elk van de drie voedingsbedrijven aan de kwaliteitsvereisten voor drinkwater.

Mogelijkheden rond waterhergebruik

In het tweede deel van het event werd er een bezoek gebracht aan Brouwerij Haacht en de verschillende waterhergebruikinstallaties, namelijk MBR-RO, nanofiltratie en UF-RO. Dit gaf de deelnemers een duidelijk beeld van de verschillende hergebruikinstallaties, hun dimensies en hun werking. Tenslotte volgde er nog een toelichting rond de Waterklimaathub van VITO, een overzicht van de verschillende subsidiemogelijkheden voor waterhergebruik door VLAKWA en een presentatie rond het gebruik van data voor het optimaliseren van waterhergebruk door Actemium.

Een geslaagd event was het zeker!