Industrie 4.0 in 9 stappen

Intussen heeft u ongetwijfeld al over industrie 4.0 gehoord, maar weet u ook wat het allemaal inhoudt? In deze reeks bespreken we de 9 thema's zoals ze in het industriële automatiseringsvakblad Automatie PMA verschenen. Dit eerste artikel geeft een overzicht, daarna zullen we dieper ingaan op elk thema aan de hand van enkele voorbeelden en concrete toepassingsmogelijkheden.

De vierde industriële revolutie staat al een tijdje voor de deur. In dit artikel gaan we dieper in op de negen technologische ontwikkelgebieden die industrie 4.0 karakteriseren. Deze zullen op termijn de industriële productie geheel andere kenmerken geven.

Het ezelsbruggetje van industrie 4.0: BISACACIA

Om de negen thema's van industrie 4.0 te kunnen onthouden, vormden we met de eerste letters van elk thema het ezelsbruggetje BISACACIA. 

16.12.07 ezelsbruggetje BISACACIA

Big data

De analyse van grote hoeveelheden data is een van de grote pijlers van industrie 4.0. Het gaat om het verzamelen en evalueren van gegevens uit verschillende bronnen en omgevingen. Hierbij moet de data vooral snel vindbaar en opvraagbaar zijn.

Internet of things 

In het internet der dingen hebben alle gebruiksartikelen en apparaten elektronische systemen geïntegreerd met de bedoeling deze een vorm van intelligentie te bezorgen. Hierdoor zullen alle voorwerpen met elkaar kunnen communiceren. 

Simulatie

In de ontwikkelingsfase, bvb. bij het maken van 3D-ontwerpen van producten en productieprocessen, wordt in toenemende mate gebruik gemaakt van simulaties. In de toekomst zullen verbetervoorstellen automatisch uit de simulaties kunnen rollen voor een real-time optimalisatie van producten en productieprocessen. 

Augmented reality 

Augmented reality is een live beeld van de werkelijkheid waaraan elementen worden toegevoegd door een computer. Hierdoor krijg je een dynamisch virtueel beeld van de gewenste functionaliteit in de omgeving waarin het uiteindelijk toegepast moet worden. 

Cyber security

Bij het genereren van veel data is het van essentieel belang dat deze informatie maximaal beschermd is. Bijgevolg dienen er ook maatregelen te worden getroffen tegen bijvoorbeeld uitval, ernstige storingen en cyberaanvallen.

Additieve manufacturing

Via prototyping biedt additive manufacturing de mogelijkheid om producten die vroeger exclusief maatwerk waren, nu in grotere aantallen te produceren. Hierdoor kan het product just in time gemaakt worden op de plaats waar het gebruikt zal worden, terwijl het ontwerp en de prototyping op een willekeurige andere plaats heeft plaatsgevonden.

Cloud

Het hebben van bedrijfsgegevens in de cloud i.p.v. op een interne server biedt de mogelijkheid om altijd en van overal het proces te kunnen sturen of verbeteren. Bij een panne kan er dan technische hulp ingeroepen worden zonder dat die persoon zich naar de productieplant hoeft te verplaatsen. In een industrie 4.0-omgeving zijn bedrijven zelfs onderling met elkaar in contact met behulp van cloudgebaseerde software. 

Integratie 

Industrie 4.0 beoogt om klanten, leveranciers en afdelingen onderling zo veel mogelijk softwarematig met elkaar in contact te brengen zodat een samenhangend, bedrijfsoverschrijdend, universeel en geïntegreerd datanetwerk ontstaat. Hierdoor zal een ver geautomatiseerde waardeketen ontstaan.

Autonome robots

Een autonome robot is een robot die samenwerkt met zijn omgeving en hierdoor geen vaste handeling moet uitvoeren. In eerste instantie is deze robot in interactie met zijn menselijke collega's, de volgende stap is dat deze robots met elkaar communiceren en gezamenlijk tot een optimale uitvoering van een takenpakket komen. De software van de robot zal dan de gekregen opdracht in een dynamisch patroon van handelingen omzetten. 

Bron

Automatie PMA

Meer info

Industrie 4.0: What's in a name? 

Big data, big food?