Van verlies naar winst

Voedselverlies reduceren heeft een ethische kant, maar is voor de meeste bedrijven ook een verhoging van hun rendabiliteit. Een verslag uit het werkveld n.a.v. enkele bijeenkomsten en studiedagen.

Op 8 juni 2016 vond het voedselverliesforum plaats. Ongeveer een jaar na het ondertekenen van het actieplan door Vlaamse Regering en de ketenpartners Boerenbond, FEVIA Vlaanderen, Comeos Vlaanderen, Horeca Vlaanderen en OIVO. Het actieplan moet de Vlaamse doelstelling om in 2020 15% minder verlies in de keten te hebben, haalbaar maken. Zoals het actieplan 57 concrete acties bevat, was ook het voedselverliesforum op 8 juni 2016 een concrete ontmoetingsplaats van grote bedrijven tot innovatieve start-ups, de ketenspelers en tal van maatschappelijk en sociaal geëngageerde bedrijven daartussen in. Bottomline van het verhaal blijft: probeer reststromen zoveel mogelijk te vermijden en probeer het onvermijdbare zo goed mogelijk te valoriseren, hetzij in nieuwe producten, hetzij door te schenken. En wat kan Flanders’ FOOD voor u doen? We helpen u innoveren om verliezen te vermijden en/of zoeken naar innovatieve oplossingen voor uw reststromen. 

Gratis advies om voedselverlies te voorkomen

Tot eind 2016 kan u via Flanders’ FOOD een materialenscan aanvragen (klik hier om er effectief één aan te vragen). De materialenscan is een initiatief van de OVAM en Agentschap Innoveren & Ondernemen om uw huidig materialenverbruik in kaart te brengen en te bekijken op welke manier grondstoffen efficiënter kunnen ingezet worden. De materialenscan wordt gratis in uw bedrijf uitgevoerd door geselecteerde adviseurs met materiaalexpertise (meer info). Specifiek voor bedrijven in de voedingssector begeleidt Flanders’ FOOD de scan mee om de verschillende processtappen binnen uw bedrijf door te lichten met speciale aandacht voor voedselverliezen en nevenstromen. De uitgevoerde materialenscans bevestigen het belang maar vooral ook het potentieel van duurzaam materialengebruik. Een vermindering van de grondstofverliezen met 10% leidt in principe tot een besparing van gemiddeld 2% op de totale productiegerichte bedrijfskosten! Meer resultaten vindt u hier. Om al een eerste idee te krijgen van wat de belangrijkste opportuniteiten zijn om verliezen in uw productie-eenheid verder te reduceren biedt Flanders’ FOOD voor voedingsbedrijven ook de gratis online-performantietest (8 minuten) aan. U krijgt een persoonlijk antwoord gebaseerd op de ervaring die Flanders’ FOOD heeft op gebied van voedselverliezen en nevenstromen. Klik hier voor de test. 

Inspiratie voor innovatieve nieuwe producten

U kan ook zelf een valorisatietraject uitstippelen voor uw reststromen. Een greep uit de recentste mogelijkheden:

  • Retourbrood herwerkt in ontbijtkoeken of gehydrolyseerd tot suikerstroop voor koekjes.
  • Persen van reststromen tot vloeibare en vaste fracties met een innovatieve spiraalfilterpers waarbij de kwaliteit van de biomassa behouden blijft. Tomaat als case studie i. k. v. GeNeSys. Link.
  • Ook witloofwortel bevat interessante bitterstoffen, antioxidanten, fenolen en vezels. Zie resultaten GeNeSys: Link.
  • Nieuwe extractie- en processingtechnologieën laten toe om functionele ingrediënten uit nevenstromen op de markt te brengen. Bedrijven als het Zwitserse FoodSolutionsTeam en Phytonext tonen het voorbeeld met ingrediënten uit nevenstromen van wortelen, lijnzaad, erwten, rijst, citrusvruchten en tomaat. Link.
  • Koffiedik tot paddenstoelen: Vb. van de vele bedrijven: http://www.permafungi.be/
  • Andere strategieën om verliezen te vermijden die aan bod kwamen op de laatste meeting van FUSIONS, waren:
  • Inzetten op een verbeterde verpakking, inclusief een betere temperatuurscontrole doorheen de keten. Zie ook als voorbeeld het Flanders’ FOOD project OPTIVEG.
  • Optimalisatie van de receptuur en/of processing om een langere houdbaarheid van het product te kunnen garanderen. 

Schenken, hoe doe je dat?

De Schenkingsbeurs.be biedt een online platform aan voedingsbedrijven (schenkers) en voedselhulp- en sociale organisaties (ontvangers). Het platform faciliteert elke mogelijke schenking van voedingswaren die nog perfect eetbaar zijn maar om diverse redenen niet meer mogen worden verkocht. Een kwaliteitscharter tussen aanbieder en ontvanger zet kwaliteit en vertrouwen voorop. Bovendien biedt het platform transparantie en is het heel gebruiksvriendelijk. Ontdek hoe het werkt in dit filmpje of op de website.

Accepteer marketing-cookies om deze content weer te geven.

Cookie-instellingen

De vzw Foodwe zette in september 2014 de website foodwe.be op, waarop producenten voedingsproducten kunnen verkopen tegen 60% van de winkelwaarde. Ook schenkingen zijn mogelijk via deze website. In ruim 2 jaar tijd heeft Foodwe meer dan 90 ton voedingswaren ter beschikking gesteld van Belgische goede doelen. Foodwe wordt uitsluitend gefinancierd door particulieren en wordt gesteund door stichtingen en goede doelen.

Meer info

www.voedselverlies.be

http://eu-refresh.org/