Hoe blijft je klant lekker slank?

Gezonde voeding versus junkfood

Niet alleen België, maar de overgrote meerderheid van de Europese landen zal in de toekomst met een heuse obesitasepidemie te maken krijgen. Reden te meer om de bevolking bewust te maken van het belang van gezonde voeding. Over hoe men dit het best aanpakt, is reeds heel wat onderzoek verricht. In wat volgt enkele opvallende resultaten.

Hoe blijft je klant lekker slank

Volgens een onderzoek van de Wereldgezondheidsorganisatie (WGO, World Health Organization WHO) zal obesitas tegen 2030 maar liefst 89% van de Belgische vrouwen treffen. Niet alleen België, maar de overgrote meerderheid van de Europese landen zal met een heuse obesitasepidemie te maken krijgen. Verontrustende cijfers, en reden te meer om de bevolking bewust te maken van het belang van gezonde voeding. Dit blijkt echter geen makkelijke taak. Over hoe men dit het best aanpakt, is reeds heel wat onderzoek verricht. In wat volgt enkele opvallende resultaten.

hoe blijft je klant lekker slank

Gezonde foodies

Vandaag de dag is het woord ‘foodie’ niet meer uit ons taalgebruik weg te denken. Foodies zijn mensen die houden van lekker eten in de brede zin van het woord. Ze deinzen niet terug voor onbekende, exotische en ongewone levensmiddelen en ontdekken maar al te graag nieuwe bereidingswijzen, zij het zelf achter het fornuis of op restaurant. Deze foodie-trend is sinds enkele jaren dankzij de media aan een felle opmars begonnen. Hoewel meer en meer mensen zich bewust met voeding bezighouden zien we tegelijkertijd een stijging in het aantal mensen dat aan overgewicht lijdt. Die vaststelling zette de onderzoekers van het Cornell Food and Brand Lab (VS) ertoe aan een onderzoek uit te voeren naar een mogelijke link tussen beide.

Daarbij werden een 500-tal vrouwen enerzijds bevraagd naar hun levensstijl, gezondheid en gemoedstoestand en anderzijds gevraagd in een lijst ongewone of exotische producten (oa seitan, polenta,…) aan te duiden welke ze reeds uitgeprobeerd hadden. Uit het onderzoek bleek dat de avontuurlijke eters (> 9/16 producten uit de lijst geconsumeerd) een lagere BMI hadden, zichzelf gezonder en fysiek actiever vonden, vaker vrienden uitnodigden voor etentjes en meer geïnteresseerd waren in gezonde voeding dan niet-avontuurlijke eters. Meer traditionele eters laten zich vaker beïnvloeden door aantrekkelijke verpakkingen en promotiecampagnes die vaak beroemdheden gebruiken als trendsetter. Daarenboven verkiezen zij eenvoudig te bereiden gerechten en staan zij enkel open voor iets nieuws als het prijskaartje niet te hoog is.

Moraal van het verhaal volgens de onderzoekers? Zet niet-avontuurlijke eters aan tot het uitproberen van onbekende voedingsmiddelen door in te spelen op de verpakking en op de marketing van het product. Dit zou volgens hen kunnen helpen bij een betere gewichtscontrole. Iets anders uitproberen dan je gewend bent en je traditionele eetpatroon doorbreken, zou ervoor kunnen zorgen dat het niet voelt alsof je iets moet opgeven, wat afvallen kan vergemakkelijken. Er is echter meer onderzoek nodig om deze bevindingen te ondersteunen.

Jong geleerd is oud gedaan…

Yoghurt met cartoons

Kinderen grijpen gemakkelijker terug naar producten met cartoons en kindvriendelijke merknamen op hun verpakking. Dit is een marketingtruc die veelvuldig wordt toegepast bij snacks en snoepgoed. Uit een recent onderzoek van de universiteit van Bonn bleek echter dat deze tactiek ook werkt voor gezonde voeding. Kinderen tussen 8 en 10 jaar kregen drie identieke yoghurtsnacks voorgeschoteld met een verschillende verpakking (neutraal, met cartoon, met extra nutritionele informatie). Zowel hun grijpgedrag als de smaaktest wezen uit dat de kinderen de voorkeur gaven aan de yoghurtsnack mét cartoon op de verpakking. De onderzoekers suggereren dat zulke marketingstrategieën ook kunnen gebruikt worden om gezonde voeding en drank bij kinderen te promoten zodat zij hier van jongs af aan reeds ‘zin’ in krijgen en een gebalanceerde levensstijl ontwikkelen.

The Belgian Pledge

Ook België zet in op verantwoorde reclame en marketing naar kinderen toe. Reclame voor calorierijke producten zoals frisdrank en snoep is namelijk mee verantwoordelijk voor gewichtsproblemen bij kinderen. Om hier een halt aan te roepen werd in 2012 The Belgian Pledge opgericht. The Belgian Pledge is een gezamenlijk initiatief van FEVIA (Federatie van de Voedingsindustrie), COMEOS (vertegenwoordiger van de Belgische handel en diensten), en UBA (Unie van Belgische Adverteerders). Bedrijven die toetreden tot deze Pledge verbinden er zich toe om op TV, radio, in de pers en op het internet geen reclame te maken voor voeding en dranken die gericht zijn tot kinderen jonger dan 12 jaar, behalve voor producten die voldoen aan specifieke nutritionele criteria. Daarnaast voorziet The Pledge ook de stopzetting van communicatie over producten in scholen tenzij op uitdrukkelijke vraag van de schooldirectie in het kader van educatieve doelstelling.

Sinds de lancering van The Belgian Pledge, waarbij aanvankelijk 32 bedrijven ondertekenden, zijn er op dit moment 41 bedrijven ingetekend, een stijging van 28%. Met deze reclamecode voor voedingsmiddelen is België een Europese koploper. Voor de betrokken ondernemingen kadert deze stap in de continue inspanningen die de hele voedingsindustrie dient te leveren om bij te dragen tot de promotie van een gezonde en evenwichtige levensstijl.

Op de goede weg?

Heden wordt er meer en meer aandacht gevestigd op het verminderen van onze zout, suiker- en vetconsumptie in de strijd tegen obesitas. In de nieuwe aanbeveling die de WHO in maart 2015 publiceerde, bedraagt de bovengrens van de inname van suikers uit bewerkte levensmiddelen 10% van de dagelijks ingenomen energiehoeveelheid. Volgens de WHO wordt het risico op overgewicht, obesitas en cariës gereduceerd als de suikerinname onder die 10% ligt. De organisatie raadt echter aan om die inname naar 5% terug te schroeven. Dat komt overeen met ongeveer 25 gram of zes theelepels. Wat betreft vetten, werden we ervan duidelijk gemaakt dat transvetten slecht zijn voor onze gezondheid en we onze consumptie van poly-onverzadigde vetten mogen opkrikken. Een probleem hierbij is dat de consument vaak geen idee heeft van hoeveel hij/zij van welke producten mag consumeren zonder de gezondheid te schaden.

Hierin ligt de verantwoordelijkheid dan ook deels bij de voedingsindustrie. Een verantwoordelijkheid die de voedingsindustrie niet ontloopt. De voorbije jaren zette de voedingsindustrie in samenspraak met de Belgische overheid aanzienlijk in op de vermindering van zout in voeding. Daarnaast wordt er ook op continue basis onderzoek verricht naar herformuleringen voor suikers en vetten en meer bepaald naar de reductie ervan of gedeeltelijke vervanging door alternatieven. Dit alles zonder in te boeten op de kwaliteit van de levensmiddelen die de consument uiteindelijk aankoopt. Het aanbod aan evenwichtige voedingsproducten wordt heden steeds vergroot en dit doordat de voedingsindustrie dagelijks aan innovaties blijft werken. Hierbij bieden innovatieplatformen zoals Flanders’ FOOD de nodige hulp via projecten rond het thema.

Uit consumentenpanels blijkt dat de consument een belangrijke verantwoordelijkheid toeschuift aan de retail. Volgens Nathalie Beckx (Trendhuis) is het zo dat consumenten een bepaalde vertrouwensband hebben met de retail en vanuit die band verwacht de consument dat de retailer hulp biedt in het maken van de juiste voedingskeuzes op vlak van prijs, voedselveiligheid, kwaliteit, gezondheid en duurzaamheid. De retail kan hierop inspelen door op een duidelijke en correcte manier info te bezorgen aan zijn klanten met betrekking tot gezonde voeding. Dit kan via de website, reclamefolders, sociale media, maar ook via het aanbieden van recepten op basis van gezonde ingrediënten kunnen klanten aangezet worden tot het veranderen van hun levensstijl.

Vandaag de dag ligt de focus fel op het reduceren of zelfs vermijden van individuele nutriënten en dergelijke benadering is misschien wat eenzijdig. Meer nog, sommige nutriënten zijn noodzakelijk voor het normaal functioneren van ons lichaam op voorwaarde dat ze met mate geconsumeerd worden. Willen we het obesitasprobleem echt aanpakken, is het de uitdaging om consumenten te stimuleren een evenwicht te vinden tussen de inname van nutriënten en calorieën en het verbruik van energie.

Bronnen