Voor pasteuriseren onder hoge druk is niet ieder verpakkingsmateriaal even geschikt

Hoge druk technologie kan gebruikt worden voor ‘koude’ pasteurisatie van verpakte levensmiddelen. Een CORNET studie toont aan dat niet alle verpakkingsmaterialen hiervoor even geschikt zijn.

Van 2010 tot 2012 liep er een Europese Cstudie over soepele verpakkingsmaterialen en de geschiktheid voor gebruik bij hoge hydrostatische druk (HHD)-behandeling van voedingsmiddelen. Het onderzoek waarin ook het Belgisch Verpakkingsinstituut betrokken was spitste zich toe op veranderingen in mechanische eigenschappen, barrière-eigenschappen, migratiegedrag van ongewenste moleculen en organoleptische kenmerken (smaak en geur).

Een hoge hydrostatische druk of HHD-behandeling verwijst meestal naar een niet-thermische pasteurisatie, waarbij verpakte voeding onder verhoogde drukken tot 700 MPa (7000 bar) wordt gebracht. Door een lagere thermische belasting heeft een product dat een HHD-behandeling onderging vaak een verser karakter dan hetzelfde product dat thermisch gepasteuriseerd werd


Dit CORNET-project gaf aanleiding tot een grote en consistente gegevensbank bij het BVI. Uit de resultaten blijkt dat enkel multilayer filmen van goede kleefkwaliteit waardevol zijn als verpakkingsmaterialen voor HHD-behandelde voeding. Enkel die verpakkingen die werden ontwikkeld voor pasteurisatie- en sterilisatiedoeleinden bleken geschikt voor HHD-toepassingen. Andere kwaliteiten vertoonden delaminatie (visuele deterioratie) tussen de verschillende lagen na de HHD-behandeling met duidelijke impact op de gaspermeatie. Aluminium-houdende lagen werden dan weer beschadigd gedurende de HHD-behandeling wat eveneens resulteerde in een drastische vermindering van de barrière-eigenschappen. Ook bij PA-materialen namen de zuurstofbarrière-eigenschappen af na HHD-behandeling, wellicht te wijten aan de uitgesproken watergevoeligheid van dit materiaal.

Europese samenwerking tussen programma’s rond collectief onderzoek (CORNET staat voor COllective Research NET), waarbij globale internationale projectvoorstellen ingediend worden vanuit een consortium met minstens partners uit twee deelnemende landen of regio’s.

http://www.iwt.be/subsidies/extrasteun/cornet


Voor de HHD-experimenten werden verschillende verpakkingen gevuld met water en gedurende 3 minuten onder een druk van 600 MPa gebracht. Reële voedingsproducten, zeker deze met harde delen, kunnen tijdens de HHD-behandeling de verpakking beschadigingen en de barrière-eigenschappen beïnvloeden. Ofschoon geen doelstelling van het Cornet project, moet hier ook ernstig rekening mee gehouden worden wanneer nieuwe verpakkingsmaterialen ontworpen worden voor HHD-toepassingen.

Eerdere artikels over hoge druk pasteurisatie

Eerdere artikels over hoge druk sterilistatie

Bron

http://www.ibebvi.be