Eetgedrag van jongeren

Tienermeisjes met pizza

Jongeren denken amper na over voeding. Ze eten buitenshuis wat ze lekker vinden of wat hun ouders meegeven naar school. Gezond en duurzaam krijgt nauwelijks aandacht.

Ongezond eten is voor hen aanvaardbaar, zolang het niet dik maakt. Ze krijgen pas belangstelling voor gezonde voeding als ze zelf dreigen te dik te worden. Duurzame voeding is onbekend of iets voor later. In de puberteit experimenteren jongeren meer met eten, ze snacken meer en slaan vaker maaltijden over. Maar toch blijkt dat jongeren heel behouden zijn in hun keuzes. Ze kiezen meestal producten die overeenstemmen met de keuzes van degenen waarmee ze eten. 

Eetmoment

Gezinnen eten minder samen naarmate jongeren ouder worden. Dit heeft gevolgen voor de rol van snacks. Naarmate de jongere ouder wordt, eet hij/zij meer snacks. De consumptie van snacks is bovendien gecorreleerd aan die van vrienden en wordt voorspeld door een hoge beschikbaarheid van snacks en het snackgedrag van moeders.

Daarnaast hebben lunches een vastomlijnde structuur. Ze kiezen vaak voor dezelfde producten en voor hetzelfde eten als degene met wie zij eten (vriendengroep op school). De druk vanuit de vriendengroep speelt een grote rol op het eetpatroon van tieners. 

Beleving 

Jongeren zijn nauwelijks bezig met wat ze eten. Ze kiezen wat ze lekker vinden of wat ze van hun ouders voorgeschreven krijgen. Het ontbijt wordt vaker individueel genuttigd, en wat gegeten wordt is vaak standaard. Bij andere maaltijdmomenten wordt vaker afgewisseld, zowel bij lunches, tussendoortjes als diner. 

Bij het kopen van voedsel tijdens schooltijden wordt vaker een meer bewuste keuze gemaakt. Dit komt gedeeltelijk doordat dit eten met eigen geld gekocht wordt. En gedeeltelijk doordat geld bij elkaar gelegd wordt, waardoor een overlegmoment ontstaat tussen jongeren. Het is niet per definitie zo dat ‘ongezonde’ producten een beter imago hebben dan ‘gezonde’ producten. Gezonde dure producten kunnen ook een cool imago hebben vanwege de prijs of het luxe karakter. 

Groepen jongeren

Op basis van de vrijetijdsbesteding van jongeren, zijn drie groepen te identificeren:

  • Active gamers, die vooral actief willen zijn (sporten). Dit zijn veelal jongere jongens.
  •  Screenkids, voor wie tv en computer centraal staan. Het gaat hier net iets meer om jongens dan meisjes, gemiddeld iets ouder dan de active gamers
  •  Socialisers, die in hun vrije tijd vooral focussen op sociale contacten. Dit zijn vooral meisjes en gemiddeld is deze groep ook ouder dan de andere twee groepen.

Deze opdeling kan verder gebruikt worden voor een verdere segmentatie van de doelgroep. 

Bron

Voorbij het broodtrommeltje. Hoe jongeren denken over voedsel. LEI-rapport 2010-040, Wageningen Universiteit. Klik hier voor het volledige rapport.