Brood met mondmasker

Coronaveiligere omgevingen voor onverpakte voeding in Retail en Horeca

Waarom dit project?

Tijdens de Covid-19 lockdown, en de nasleep hiervan, was er een duidelijke terugval in de verkoop van onverpakte voedingsproducten, zoals brood en verse bakkerijproducten in retail, waarvan bake-off gebeurt in de winkel, en bij uitbreiding ook verse groenten en fruit. Andere voedingsbedrijven kenden dan weer een grote omzetdaling doordat de horeca, catering (bedrijfs- en schoolrestaurants), feest- en evenementsector laat opstartte (horeca en de feest- en evenementsector). Ook in deze sectoren zijn ‘open’ buffetten waar verse (al dan niet bereide) voeding aangeboden wordt belangrijk en bedrijven vreesden dat zelfs bij heropstart de verkoop van dit soort voedingswaren niet zou normaliseren zonder bijkomende oplossingen om de consumenten (en overheid) gerust te stellen.

Want, ook al is er geen wetenschappelijk bewijs dat het Corona virus overgedragen wordt via voeding, waren er vele consumenten die een vorm van smetvrees ontwikkelden voor voeding die door andere consumenten ‘zou’ aangeraakt zijn. Voedingsbedrijven en retail zochten naar tijdelijke oplossingen: extra personeel om te bedienen en/of verpakken van producten. Dit was echter duur en de producten verloren hun attractiviteit omdat geur en kleur niet meer goed waarneembaar zijn, maar ook omdat de versheid en krokantheid van de producten wijzigt door de verpakkingen. In de horeca werden n.a.v. de COVID-19-crisis tal van maatregelen ingevoerd om een veilige heropstart mogelijk te maken.  Hiertoe behoorden ook héél wat extra maatregelen om het hygiënisch omgaan met voeding nog verder te optimaliseren.

Onderzoeksaanpak en resultaten

COOVIRH was een collectief onderzoeks-, ontwikkelings- en disseminatieproject (type COOCK) met als doel om ‘best practices’ aan te leveren aan de vele getroffen ondernemers die specifiek onverpakte voedingswaren aanbieden aan hun klanten. Deze ‘best practices’ moesten economisch haalbaar zijn, een korte time-to-market hebben en voldoende impact hebben op het consumentengedrag.

Om dit te bereiken werden de volgende stappen ondernomen:

  • Een inventarisatie maken van de oplossingen die nu reeds door diverse ondernemers (voedingsbedrijven, retail en horeca) toegepast worden, inclusief een bevraging rond de ervaring in Aziatische landen bij bedrijven die ook hier filialen hebben.
  • Een inventarisatie maken van mogelijke oplossingen die kunnen aangeboden worden door bv. de verpakkingsindustrie (herbruikbare of recycleerbare verpakking die het verse karakter niet in gedrang brengen) of bv. de meubelindustrie (winkelmeubels en -inrichting om onverpakte voeding te beschermen).  Ook hier is is een benchmark in de rest van Europa en Azië. 
  • Een bevraging organiseren bij consumenten rond hun gedrag in de aankoop van onverpakte voedingswaren met hun suggesties voor oplossingen
  • De mogelijke oplossingen in de inventarisatie beoordelen naar bruikbaarheid (potentiële impact op het gedrag van consumenten), time-to-market en kosten-baten.
  • Een aantal geselecteerde veelbelovende ‘best practices’ verder uitdiepen om ze nog te verbeteren en/of aan te passen aan een Vlaamse context via co-creatie sessies en gebruikersstudies waar creatieve denkers uit de industrie samenwerken met vertegenwoordigers van consumenten.
  • Deze veelbelovende ‘best practices’ in real life settings demonstreren (bv. horeca-zaak, (voedings)winkelpunt, bedrijfs- of schoolrestaurant).
  • Opstellen van een ‘best practice guide’ om de informatie te laten doorvloeien naar de ondernemers in retail, horeca en voedingsindustrie.

De bevindingen werden gebundeld in een ‘best practices’ guide, en werden toegelicht via nieuwsbrieven, webinars, filmpjes en andere online kanalen via de stakeholders in het project. Relevante informatie uit het project voor een breed publiek (consumenten) vloeide ook door via geschikte mediakanalen tot bij hen.

Toegang tot de projectresultaten

Het project is afgelopen sinds augustus 2021, maar de praktijkgidsen voor retail, horeca en voedingsindustrie met doeltreffende voorzorgsmaatregelen kan hier wel nog geraadpleegd worden. Deze praktijkgids is gratis te downloaden, maar registratie is vereist.

Doelgroep

Het project richtte zich in eerste plaats naar alle producenten van onverpakte voeding, voornamelijk de brood- en bakkerijproducenten voor bake-off. Daarnaast hebben de resultaten ook een meerwaarde voor de retail en horeca zaken, die oplossingen kunnen krijgen voor het creëren van een coronaveilige omgeving in hun winkels en zalen.

Projectpartners

Flanders’ FOOD beheerde, coördineerde het project en was ook deels verantwoordelijk voor de uitvoering ervan. De andere partners verantwoordelijk voor de uitvoering van dit project waren:

  • Pack4Food
  • Wood.be
  • Unizo

Download hier de gratis praktijkgidsen!

Pack4Food logo
WOOD.BE logo
Unizo logo
Flanders' FOOD logo

Contactpersoon

Veerle De Graef
program manager