FLANDERS' FOOD RADAR

Sensorische eigenschappen begrijpen en meten: een must voor succesvolle productontwikkeling van voedingsmiddelen

Sensorische eigenschappen zijn primordiaal voor het succes van een voedingsmiddel. De combinatie van sensorische analyse en instrumentele aromaprofilering leidt tot een efficiëntere en consumentgerichte productontwikkeling en -optimalisatie van voedingsmiddelen.

Dankzij de combinatie van smaaktesten en chemisch-analytische aromaprofilering kunnen voedingsbedrijven smaakbepalende factoren in kaart brengen (grondstoffen, ingrediënten, procesparameters, verpakking, …) en beantwoorden aan de eisen van de moderne consument. Deze zogenaamde SAS-benadering (Sensoriek, Analytiek, Statistiek) heeft veel troeven voor consumentgerichte productontwikkeling.

Diverse trends binnen de voedingsindustrie kunnen een aanzet zijn om nieuwe producten op te markt te brengen of bestaande voedingsmiddelen te herformuleren. De laatste jaren werd een stijgend percentage van de omzet binnen de Vlaamse voedingsindustrie toegeschreven aan nieuwe producten. De voedingsindustrie wil in de toekomst nog beter inspelen op de vraag van de consument.

Healthy foods

Evenwichtige en gezonde voeding met minder vet, suiker en zout is een uitdaging voor de voedingsindustrie. De consument is bereid om gezonder te eten, maar wil weinig of geen compromissen sluiten op het vlak van smaak. Gezonde producten moeten ook lekker zijn! Door de invloedsfactoren op sensorische eigenschappen beter te begrijpen, kan een voedingsbedrijf efficiënter nieuwe producten ontwikkelen. Bij herformulering van bestaande producten geeft de link tussen sensoriek en chemisch-analytische aromaprofilering het nodige inzicht om de sensorische eigenschappen van het bestaande product zo veel mogelijk te benaderen.

Clean label

Eenvoudige recepturen met zo weinig mogelijk additieven is een duidelijke vraag van de consument en de voedingsindustrie speelt hierop in. Het vervangen van bepaalde additieven gaat vaak niet zonder impact op de sensorische eigenschappen. De invloed van bepaalde additieven en hun alternatieven kunnen echter objectief gemeten worden, met de combinatie van sensorische testen én GC-MS aromaprofilering. Clean label voedingsmiddelen met aanvaardbare sensorische eigenschappen kunnen zo hun weg naar de markt vinden.

Voeding op maat

Producten kunnen op maat van de consument ontwikkeld worden, bijvoorbeeld voor een nieuwe exportmarkt of een specifieke (leeftijdsgebonden) doelgroep zoals silverfoods voor ouderen. Bovendien kan sensorische benchmarking nuttige informatie opleveren over intrinsieke smaakeigenschappen van producten binnen een bepaald productsegment.

Convenience

Kleinverpakkingen zijn een must voor de moderne consument, maar voor de voedingsindustrie gebeurt de omschakeling van een grote verpakkingseenheid naar een kleine, individuele verpakking vaak niet zonder slag of stoot. Via de SAS-benadering kan de impact van een verpakking op de sensorische eigenschappen van een verpakt voedingsmiddel in kaart gebracht worden en kan de sensorische shelf life van een product objectief gemeten worden.

Duurzame verpakking

Een milieubewuste consument is meer en meer op zoek naar een duurzaam verpakt levensmiddel. Maar ook de voedingsindustrie wil haar verantwoordelijkheid opnemen en zoekt naar duurzame, bio-gebaseerde en lichtgewicht verpakkingen als alternatief voor conventionele verpakkingsmaterialen. Vaak is er echter nog te weinig kennis omtrent de impact van duurzame verpakkingen op de sensorische houdbaarheid van voedingsmiddelen. Het objectief meten van aromapermeabiliteit van verpakkingsmaterialen en de migratie van vluchtige verpakkingscomponenten kan het ontwikkelingsproces van geurvrije en duurzame verpakkingen ondersteunen.

meer info

SENSNET vzw is een netwerk van voedingsbedrijven, ingrediëntenleveranciers, verpakkingsbedrijven en kennispartners.

Binnen de oproep Innovatieve Bedrijfsnetwerken (IBN Fase 2, clusterbeleid Vlaamse Overheid) is SENSNET op zoek naar innovatieve bedrijven die hun kennis over de smaakeigenschappen van hun producten via SAS (Sensoriek, Analytiek en Statistiek) willen verhogen om smaakvolle en succesvolle producten te ontwikkelen of te optimaliseren op maat van de consument.

  • Samenwerkingen tussen voedingsbedrijven, ingrediëntenleveranciers en kennispartners in het kader van de huidige voedingstrends (healthy foods, silverfoods, free-from foods, clean label, …) zullen binnen de cluster geïnitieerd worden.
  • Samenwerkingen tussen voedingsbedrijven, verpakkingsleveranciers en kennispartners in het licht van innovatieve verpakkingstrends (geurvrije verpakking, convenience, duurzame verpakking, …) zullen binnen de clusterwerking worden opgezet.

Geïnteresseerde bedrijven kunnen contact opnemen met dr. Inge Dirinck (inge.dirinck@senstech.be of 0498/900.802) voor meer informatie over het projectvoorstel van SENSNET als Innovatief Bedrijfsnetwerk (IBN).

Nuttige links