Pathogen Control

pathogen control concept logo
Controleer de aanwezigheid en groei van pathogene microorganismen

Algemene doelstellingen 

Vanzelfsprekend moeten voedingsproducenten de gevaren gelinkt aan pathogenen kunnen beheersen. Voornamelijk pathogenen Listeria monocytogenes en Salmonella vormen de grootste uitdaging. Evolutief gezien kunnen deze stammen zich bijzonder snel en goed aanpassen aan de omstandigheden van de koude keten van de voedselproductie. De beheersing van de uitgroei van pathogenen vereist dan ook een strategische en doelgerichte aanpak. Oplossingen zullen veelal multidisciplinair van aard en de betrokkenheid van meerdere actoren binnen en over de waardeketen heen vereisen.  

Allereerst moet het de doelstelling van een voedingsbedrijf zijn om een besmetting van een levensmiddel met een pathogeen ten allen tijden te voorkomen. Uiteraard is een gerichte doeltreffende aanpak om naar de pathogene (virulente) stammen te zoeken en te verwijderen noodzakelijk wanneer er sprake is van een besmetting/uitbraak.  

Verwachte resultaten 

  • Uitbreiden kennis rond (persistente) pathogene stammen en effectieve bestrijding. 
  • Uitbreiden kennis rond verspreiding van pathogenen binnen de productie omgeving en welke chemische, biologische of fysische middelen kunnen worden ingezet om ruimtes of oppervlakken te ontsmetten. 
  • Optimaliseren van aanpak pathogeencontrole i.s.m. actoren uit de waardeketen.