Clean production

clean production concept logo
Waak over hygiëne ter controle van de voedselveiligheid

Algemene doelstellingen 

Bestaande productieruimtes hebben het nadeel dat deze in de loop der jaren overvol komen te staan en dat machines niet meteen state-of-the-art zijn op vlak reinigbaarheid. Hierdoor wordt het voor een voedingsbedrijf een uitdaging om gepaste aanpassingen te kunnen realiseren om de reinigbaarheid te kunnen verhogen. Vaak zijn hier hoge CAPEX-kosten aan verbonden maar deze investeringen dienen in de toekomst beter vertaald te worden naar gunstiger OPEX-kosten. Omwille van de algemene focus van het voedingsbedrijf op duurzaamheid (energie-, water- en chemicaliënverbruik & circulariteit) en arbeidsveiligheid ontstaat er een spanningsveld op vlak van schoonmaken. Om goed reinigen is er tijd, water, chemicaliën en bereikbaarheid nodig. Het is daarom belangrijk dat de druk op het schoonmaken wordt verminderd.  

Dit concept focust daarom enerzijds op het hygiënisch ontwerp van bestaande en nieuwe productieruimtes en machineparken en anderzijds ook op het correct uitvoeren van reiniging- en desinfectie protocols.  

Verwachte resultaten 

  • Sensibilisering en kennisgeneratie rond schoonmaakprocedures ter beperking van besmettingen in de productieomgeving. 
  • Verbeterde monitoring van de reinigingspraktijken gedurende de uitvoering van de schoonmaak protocols. 
  • Optimalisering en personalisatie van schoonmaak protocols i.s.m. correcte opleidingen voor ieder type voedingsbedrijf.