Smaakmakers

Sensorische kennis van een product, een stap dichter bij innovatie

Waarom dit project?

Bedrijven uit de voedingsindustrie, waaronder tal van KMO’s worden geconfronteerd met snelle marktevoluties, zowel op vlak van nieuwe product/proceslanceringen als op vlak van nieuwe gezondheidstrends (denk maar aan producten met verlaagd vet-, suiker-, zoutgehalte of producten met functionele ingrediënten). Bij een groot aantal van deze innovaties spelen de sensorische eigenschappen van het product een zeer belangrijke rol. Het is nu eenmaal zo dat de appreciatie van een product bij de consument voor een zeer groot deel afhangt van de smaakgewaarwording van het product. Hierbij is het voor de voedingsmiddelenproducent van belang om een goede kennis in huis te hebben aangaande de sensorische fundamenten en karakteristieken van een product om zo snel en innovatief te kunnen inspelen op deze marktevoluties en zijn concurrentiepositie te behouden of zelfs te verstevigen. Er wordt echter in vele Vlaamse voedingsbedrijven nog vaak zeer empirisch omgegaan met de sensorische eigenschappen en de analyse van hun voedingsproducten wat de marktpenetratie van innovatieve producten kan belemmeren.

Onderzoek en resultaten

Het Smaak-project was een collectief kennisdisseminatieproject (type VIS-TIS), erop gericht om bedrijven meer kennis bij te brengen rond smaak en sensorische beoordelingsmethoden.

In dit project ging veel aandacht uit naar het efficiënt inventariseren, verspreiden en valoriseren van kennis rond verschillende smaakgerelateerde topics, zoals

  • de fundamentele parameters die smaak bepalen en die die het gericht inspelen op de sensorische karakteristieken van een product mogelijk maakt
  • de psychologische factoren die een rol spelen bij de smaakbeleving
  • methoden om sensorische karakteristieken op een objectieve manier vast te stellen

Het project initieerde een aantal opleidingen rond sensorische evaluatie (objectieve bepaling van smaakeigenschappen en het zo accuraat mogelijk capteren van verschillende voorkeuren), die tot op vandaag nog steeds gegeven worden (via een samenwerking met SENSTECH). De opgebouwde kennis wordt ook nog steeds gebruikt voor individuele dienstverlening aan bedrijven.

Deze opleidingen gingen ook gepaard met een handleiding rond sensorische analysetechnieken. Deze handleiding somt in een 50-tal pagina’s de mogelijkheden op voor zowel objectieve beoordeling van smaak als voor consumentenonderzoek, de valkuilen en knelpunten, concrete opzet en verwerking. Meer informatie vind je bij onze Publicaties.

Daarnaast werden in het project ook verschillende studiedagen rond de fundamentele kennis van smaakvorming georganiseerd. Ook op deze kennis kan op heden nog beroep worden gedaan via onze dienstverlening.

Projectpartners

Flanders’ FOOD coördineerde dit project en voorzag in de uitvoering ervan, bijgestaan door een klankbordgroep van bedrijven en partnerorganisaties