Resten groenten schillen

Vezels en actieve stoffen van groenten- en fruitnevenstromen voor voedings- en voedertoepassingen met volledige uitwerking van pectineproductie

Waarom dit project?

De grote hoeveelheden nevenstromen die de voedingsindustrie vandaag de dag produceert worden niet altijd optimaal benut. Ze moeten vaak tegen betaling afgevoerd worden, waarna ze hoogstens als veevoeder of als grondstof voor energieproductie via vergisting kunnen worden gebruikt. Een verlaging van deze tonnages ‘afval’ of de verkoop van deze nevenstromen als grondstof voor verdere verwerking verhoogt de rendabiliteit en competitiviteit van de voedingssector. 

Het potentiëel van groenten- en fruitnevenstromen is echter niet altijd voldoende gekend. Nochtans zijn nevenstromen vaak rijk aan allerhande nutritioneel of functioneel interessante componenten, zoals vitamines, mineralen, anti-oxidantia, vezels, … Een betere kennis over de samenstelling maakt het mogelijk de nevenstromen te waarderen en het potentieel te erkennen. De pectinefractie uit groentenevenstromen is daarbij een interessante component met zowel nutritioneel als technologisch potentieel.

Onderzoek en resultaten

Het NOWaste (New Opportunities for Waste) project was een collectief onderzoeksproject (type VIS-CO), in eerste instantie gericht op de karakterisatie van belangrijke groenten- en fruitnevenstromen op vlak van vezels, vitaminen, anti-oxidanten en mineralen, en het in kaart brengen van hun gezondheidsbevorderende eigenschappen voor mens en (landbouw)dier. Deze studie geeft dus een idee van het potentieel van deze stromen voor verdere valorisatie in voeding, voeder en zelfs cosmetica en farma.

In tweede instantie werd dieper ingegaan op de pectinefractie uit groenten-nevenstromen. Hierbij werden enkele nevenstromen geselecteerd voor een mild extractieproces voor de productie van pectine. De reologische eigenschappen en voedselveiligheid van de bekomen pectineproducten werden daarbij eveneens geëvalueerd. Met oog op implementatie werd de technologische ontwikkeling ondersteund door een economische analyse.

De onderzochte stromen waren wortelstoomschillen, afgekeurde (volledige) wortelen, snijresten bonen, snijresten voetselder, knolselderstoomschillen, snijresten prei, mango (schil + pit), meloen (dikke schil), sinaasappel (schil + witte vezelige fractie) en appel (rauwe schil).

Projectpartners

Flanders’ FOOD beheert en coördineerde het project. De uitvoering was in handen van:

  • VITO, unit Milieuanalyse en –techniek (MANT) en de unit Scheidings- en –conversietechnologie (SCT) 
  • ILVO, eenheid Technologie en Voeding (T&V) 

Aanschaffen van de resultaten

Het project is afgelopen sinds 20/11/2014, maar het rapport met de resultaten kan wel nog besteld worden. Bij de bestelling van het rapport kan er ook een persoonlijke toelichting worden gegeven door de verantwoordelijke projectmanager (Marie Demarcke). De prijs hiervan is afhankelijk van de deelnameprijs voor een project, en is afhankelijk van de ouderdom van de resultaten en de grootte (aantal werknemers) van het bedrijf. Voor meer info en/of een bestelling, neemt u best contact op met de projectbeheerder.