Schillen in handen

Efficiënte scheiding van macrocomponenten in biomassa door combineren van unit operations op basis van inzichten in de structurele organisatie

Waarom dit project?

Valorisatie van nevenstromen is erg belangrijk in het kader van de circulaire bio-economie. Bovendien kunnen nieuwe soorten biomassa als grondstof gebruikt worden voor de ontwikkeling van innovatieve voedingsproducten. Deze nieuwe soorten biomassa kunnen neventromen uit de agrivoedingsindustrie zijn, maar evengoed nieuwe grondstoffen zoals algen. 

Onderzoeksaanpak en verwachte resultaten

Effsep is een collectief, fundamenteel onderzoeksproject (type SBO) met als doel kennis te verwerven over de stabilisatie van de biomassa en extractie van macrobestanddelen (eiwitten, polysachariden en lipiden) uit de bovengenoemde verschillende soorten biomassa met behoud van de functionaliteit van deze macrobestanddelen. De bedoeling is om mechanistisch inzicht krijgen in de impact van eenheidsoperaties voor het stabiliseren en het extraheren van functionele macrobestanddelen uit biomassa, voor het breken van de celwand van de biomassa en voor de cellulaire organisatie van de biomassa. Microscopische en analytische technieken worden gebruikt om de cellulaire organisatie te visualiseren en interacties tussen macrobestanddelen te meten. In elke eenheidsbewerking wordt de efficiëntie van extractie gemeten om via een combinatie van eenheidsbewerkingen een zo optimaal mogelijk proces te ontwikkelen met een bepaalde functionaliteit en stabiliteit van de macrobestanddelen. Er wordt gestreefd naar het gebruik van eenheidsoperaties die schaalbaar zijn op een economisch rendabele en ecologisch verantwoorde manier en conform zijn met het wettelijk kader. Aardappelschillen, wortelpulp en micro-algen zijn de gekozen modelstromen in een eerste fase van het project. Later worden ook andere soorten biomassa uitgetest om na te gaan wat het effect is van variabiliteit van de biomassa op het ontwikkelde proces. 

Agristo - EffSep: Potato side stream valorisation from research to factory

Accepteer marketing-cookies om deze content weer te geven.

Cookie-instellingen

Trotec - EffSep: A circular pioneer to turn your food waste into high-value feed ingredients

Accepteer marketing-cookies om deze content weer te geven.

Cookie-instellingen

Elien -EffSep: Optimized sustainable extraction of pectins from biomass side streams

Accepteer marketing-cookies om deze content weer te geven.

Cookie-instellingen

Ben - EffSep: Optimized sustainable extraction of proteins from biomass side streams

Accepteer marketing-cookies om deze content weer te geven.

Cookie-instellingen

Baptiste - EffSep: More cost-effective preservation of biomass side streams

Accepteer marketing-cookies om deze content weer te geven.

Cookie-instellingen

Doelgroep

Dit project is interessant voor alle bedrijven die zich toeleggen op de valorisatie van biomassa. Dit zijn in eerste instantie bedrijven uit de agrovoedingsindustrie en de chemische industrie die biomassa verwerken tot ingrediënten en producten, rijk aan eiwitten, polysachariden of lipiden. Maar ook voor bedrijven met nevenstromen of technologieleveranciers kan dit project interessant zijn.  

Het project zal resulteren in een methodologie (een generische beslissingsboom) voor de voorbehandeling van verschillende soorten biomassa, waardoor macrobestanddelen uit nevenstromen en alternatieve grondstoffen efficiënt en rendabel kunnen worden gescheiden met behoud van hun functionaliteit.  

Projectpartners 

Flanders’ FOOD beheert het project. De uitvoering is in handen van volgende onderzoeksgroepen: 

  • Universiteit Gent, Vakgroep Levensmiddelentechnologie, Voedselveiligheid en Gezondheid: Prof. Katleen Raes (coördinator), Prof. Koen Dewettinck, Prof. Benedikt Sas 
  • Universiteit Gent, Vakgroep Biotechnologie: Prof. Els Van Damme, Prof. André Skirtach 
  • Universiteit Gent, Vakgroep Groene Chemie en Technologie: Prof. Steven De Meester 
  • KU Leuven, Centrum voor Levensmiddelen- en Microbiële Technologie: Prof. Jan Delcour, Prof. Ann Van Loey, Dr. Kristof Brijs, Dr. Kurt Gebruers 
  • KU Leuven, Microbiële en Moleculaire Systemen, Campus Kulak Kortrijk: Prof. Imogen Foubert 
  • Universiteit Hasselt, Vakgroep Chemie: Prof. Dries Vandamme 
Flanders' FOOD logo
Universiteit Gent
KU Leuven
Universiteit Hasselt

Contactpersoon

Timothy Lefeber
research manager
foto website Laura V
Laura Vantornout
innovation manager