Food Pilot

Overdracht van kennis en verspreiding van technologieën naar de voedingsindustrie met het oog op vermarkting van evenwichtige voeding

Waarom dit project?

De gezondheidsbewuste consument draagt evenwichtige voeding hoog in het vaandel, maar wil niet inboeten op smaak, duurzaamheid of gebruiksgemak. Bovendien is er maatschappelijk gezien ook nood aan voeding op maat van specifieke doelgroepen die op vlak van nutritie en textuur andere behoeftes hebben, zoals bv. ouderen, kinderen, sporters of mensen met bepaalde medische aandoeningen. Gepersonaliseerde voeding vormt dus een belangrijke nieuwe opportuniteit voor de voedingsindustrie. Dit vereist echter de ontwikkeling van innovatieve technologieën die voldoen aan de kwaliteitseisen van de consument, maar die bovenal ook rendabel en energie-efficiënt zijn voor het voedingsbedrijf. De kennis omtrent deze nieuwe technologieën is er grotendeels al, maar bereikt de industrie vaak nog niet of wordt door een gebrek aan expertise nog onvoldoende gevaloriseerd.

Onderzoek en resultaten

FOODINNOTECH was een Made Different EFRO-investeringsproject met als doel het verspreiden en helpen implementeren van kennis omtrent innovatieve technologieën bij KMO’s uit de voedingsindustrie. Aan de hand van o.a. demonstraties en advies werden KMO’s ondersteund om kosten- en energie-efficiënte gepersonaliseerde evenwichtige voeding te produceren.

Daarvoor werd eerst geïnvesteerd in een opfrissing van de Food Pilot van ILVO en Flanders’ FOOD. Deze piloothal werd opgericht om de agrovoedingsindustrie te ondersteunen in de ontwikkeling van nieuwe producten. In de Food Pilot werd extra ruimte gecreëerd voor de installatie van nieuwe pilootlijnen, waaronder een sauzen-emulgeertoestel op basis van magnetisme. Met dit toestel kan bijvoorbeeld de consistentie, textuur, smaak en houdbaarheid van vloeibare producten, zoals pap of saus, geoptimaliseerd worden voor ouderen met kauw- of slikproblemen.

Naast inspirerende demo sessies omtrent de nieuwe pilootlijnen, werd in het FOODINNOTECH project ook ingezet op individuele begeleiding van de voedingsbedrijven. Deze begeleiding bestond enerzijds uit adviesverlening en anderzijds uit het ter beschikking stellen van de infrastructuur aanwezig in de Food Pilot. Zo konden de voedingsbedrijven analyses van o.a. nutritionele waardes, houdbaarheid en sensoriek laten uitvoeren in de labo’s van de Food Pilot en kon het productieproces verder geoptimaliseerd worden op semi-industriële schaal met behulp van de pilootinfrastructuur.

De pilootinfrastructuur staat uiteraard nog steeds ter beschikking van de voedingsbedrijven, en kan gebruikt worden voor testen en nieuwe ontwikkelingen, al dan niet met bijhorende begeleiding bij het ontwikkelingstraject.

Projectpartners

Flanders’ FOOD beheert en coördineerde het project in samenwerking met, ILVO, Departement T&V – dr. Karen Verstraete

ILVO
Food Pilot logo